Zákaznický servis a podpora: +49 2452 962-450

Po. – Čt.: 8:00 – 17:30 hod. | Pá.: 8:00 – 17:00 hod.

Služba-telefonní číslo:

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
Pondĕlí - Pátek: 8:00 - 17:00

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
 1. Produkty a služby
 2. Novinky
 3. Přehled
 4. Precizní vyhodnocení kvality vzduchu v místnosti

Precizní vyhodnocení kvality vzduchu v místnosti

Přístroj BQ16 měří koncentrace formaldehydu a těkavých organických sloučenin

Mezi nejčastější a nejvíce nebezpečné skupiny látek z hlediska expozice ve vzduchu v interiéru rozhodně patří formaldehyd (HCHO) a těkavé organické sloučeniny (VOC).

Ať již ve vlastních obytných prostorách, v kanceláři, na pracovišti nebo ve veřejných zařízeních, školách a mateřských školkách: Zatížení vzduchu v místnosti těmito látkami není možné rozpoznat čichem ani chutí – lze je však spolehlivě měřit. S novým měřicím přístrojem HCHO-TVOC BQ16 od společnosti Trotec.

Použití BQ16 je přitom velmi jednoduché: Po zapnutí stanoví měřicí přístroj automaticky v reálném čase stávající úrovně HCHO a TVOC. Přístroj BQ16 přitom detekuje již nejmenší koncentrace od 0,01 ppm nebo 0,01 mg/m³. Vzhledem k tomu, že zákonodárce definuje limity obvykle v mg/m³ nebo jako ppm (parts per Million), byl BQ16 již od začátku koncipován tak, aby bylo možné všechny naměřené hodnoty zobrazit pouhým stisknutím jednoho tlačítka volitelně přímo v mg/m³ nebo v ppm.

Obě naměřené hodnoty jsou zobrazeny současně na dobře čitelném a podsvíceném displeji přístroje BQ16. Pomocí funkcí MIN, MAX a Hold si můžete během měření nechat kdykoli zobrazit nejvyšší nebo nejnižší naměřenou hodnotu a v případě potřeby uchovat aktuální naměřenou hodnotu. Pro režim provozu s úsporou baterií je tento praktický přístroj vybaven také automatickým vypínáním.

Praktické výhody:

 • Vývoj, design, výroba: 100 % Trotec
 • Zjištění naměřených hodnot v ppm nebo mg/m³
 • Duální zobrazení skutečných hodnot formaldehydu ( HCHO) a TVOC
 • Funkce MIN, MAX a Hold
 • Displej s možností osvětlení
 • Automatické vypnutí
 • Německý průmyslový design, optimalizovaný pro praxi - chráněný průmyslový vzor

Proč jsou formaldehyd a směsi látek znečišťujících ovzduší tak nebezpečné

Od nového bytu přes nové vybavení až op nové auto – to, co je nové, nesmí způsobovat onemocnění. Ale v mnoha moderních materiálech se skrývá nebezpečný formaldehyd a řada jiných těkavých organických sloučenin. Měřicí přístroj BQ16 proto pomáhá při precizním vyhodnocení rizik ve vlastních prostorách i na pracovišti, v autě nebo přímo obchodních prostorách na místě, například při nákupu nábytku nebo stavebních materiálů.

Veřejná zařízení, školy a mateřské školky
Nové vozidlo
Stavební materiály
Pracoviště
 • Metanal – běžně nazývaný formaldehyd – je chemická výchozí látka pro mnoho průmyslových výrobků, od laků a barev přes lepidla a pojiva až po konzervační látky. Mnoho materiálů obsahujících formaldehyd, jako jsou materiály na bázi dřeva, podlahové krytiny nebo textilie mohou vylučováním plynu ovlivnit ještě po dlouhou dobu kontaminaci vdechovaného vzduchu v uzavřených prostorách. Vzhledem ke své zvláštní toxicitě byl formaldehyd v souladu s předpisy EU o chemických látkách (CLP) klasifikován ve třídě karcinogen 1B jako pravděpodobně karcinogenní pro člověka.

  Podle referenční hodnoty Spolkového úřadu pro životní prostředí nesmí být překročena koncentrace 0,1 mg formaldehydu na krychlový metr vzduchu – a to ani krátkodobě!

 • Směsi látek znečišťujících ovzduší (VOC/TVOC) jsou látky, které se snadno vypařují již při nižší teplotě – přejdou tedy do plynného stavu – a zatěžují vzduch. Proto jsou označovány jako těkavé organické sloučeniny (volatile organic compounds) a měří se jako celková hodnota TVOC (total volatile organic compounds). Ve vnitřních prostorách jsou rozmanité zdroje VOC, například podlahové krytiny a vrstvy, barvy a laky, těsnění a lepidla, nábytek a koberce. Následkem zatížení vzduchu v interiéru látkami VOC mohou lidé trvale onemocnět. V této souvislosti také hovoříme o „syndromu nezdravých budov“.

  Podle Spolkového úřadu pro životní prostředí by v prostorách, které jsou určeny pro dlouhodobější pobyt, neměla být překročena hodnota TVOC v rozmezí 1 až 3 mg/m³ .