Zákaznický servis a podpora: +49 2452 962-450

Po. – Čt.: 8:00 – 17:30 hod. | Pá.: 8:00 – 17:00 hod.

Služba-telefonní číslo:

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
Pondĕlí - Pátek: 8:00 - 17:00
Udržování sucha při nouzovém ubytování ve stanech - co pomáhá proti katastrofálnímu vlhku v uprchlických stanech

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Produkty a služby
  2. Novinky
  3. Přehled
  4. Nouzové ubytování ve stanech – co pomáhá proti katastrofálnímu vlhku

Co pomáhá proti katastrofálnímu vlhku v uprchlických stanech?

Rádce k udržování sucha při nouzovém ubytování ve stanech

Pod titulem „Těsno, chlad a špína – tak žijí uprchlíci ve stanovém táboře“ podává zprávu deník „Die Welt“ koncem září o katastrofálních podmínkách v přijímacím středisku v Hamburku: „Mezi postelí uprchlíka a severoněmeckým podzimem se nachází jen tenká bílá plachta. Za posledních několik hodin v dešti provlhla a ztěžkla. Na několika místech skapává voda a vytváří na podlaze z holých překližek tmavé skvrny.“

V článku čteme o stovkách uprchlíků, kteří jsou ubytováni podobným způsobem. Situace lidí v provizorním táboře je zpravodaji pochopitelně líčena jako opravdu ubohá.

Žijí ve dvou stanových vesnicích namačkáni jeden vedle druhého, v každém stanu je ubytováno mezi dvanácti a šestnácti lidmi. Bez topení. Bez elektřiny. Meteorologická služba naměřila v noci v Hamburku 9,4 stupňů Celsia. 9,4 stupňů Celsia – venku i uvnitř. Oblečení a přikrývky sotva uschnou, na stanových tyčích visí vlhké a zatuchlé froté ručníky.

Lidé ve stanech mají oprávněně strach z blížící se zimy – a to nejen v Hamburku. Nyní začátkem října musejí jednotlivé spolkové země konstatovat, že trvalých ubytování není zdaleka dostatek.

Od prvních premiérů zaznívá, že ubytování uprchlíků ve stanech nelze vyloučit ani v zimních měsících. Ale pak musí lidé dostat přikrývky a teplé oblečení. A stany by měly být dovybaveny – nejen však solidní tepelnou technikou, ale při vytváření klimatu, v prostoru vhodného pro život ve stanech a kontejnerech, zde hrají důležitou roli také vysoušeče vzduchu.

Proč jsou stany trvale vlhké

Kondensatbildung bei TaupunktunterschreitungPřestože jsou stany v zimě vyhřívané, je vnitřní klima pro uprchlíky sice teplé, ale přesto zpravidla nepřijatelně vlhké.

Vysvětlení k tomu poskytuje rosný bod – to je mezní teplota, při které se vzduch ochlazuje tak silně, že obsaženou vodní páru už déle nemůže akumulovat. Dobrým příkladem pro tento proces jsou ranní kapky vody na oknech. V důsledku nízké noční teploty se okno na vnější straně ochladilo a snížila se teplota skla. Teplý vzduch z místnosti se na skle silně ochladí a vlhkost tak už nemůže zadržet – studený vzduch totiž může pojmout mnohem méně vodní páry než teplý vzduch. Výsledek: stávající vlhkost přechází z plynného do kapalného skupenství a kapky vody se srážejí jako kondenzát na vnitřní straně oken.

Nyní nahraďme okenní tabule stěnami stanů či kontejnerů a vycházejme realisticky z vysoké nasycenosti vzduchu vlhkostí, podmíněné vydechovaným vzduchem a pocením mnoha lidí.

Potom lze téměř jistě předvídat, že kritická teplota rosného bodu, při které voda skapává ze stanového stropu, nebude vůbec dosažena při tak nízkých teplotách. A potom bude voda uvnitř stanů doslova kapat ze stropu a stěn. Textilie jsou vlhké, už neschnou a hrozí bezprostřední riziko tvorby zdraví ohrožujících plísní všude na oblečení, postelích a nábytku. Navíc vzniká nepříjemný zápach, nemluvě o zdravotních rizicích, jako jsou nemoci z nachlazení a infekční onemocnění.

Při jaké teplotě a vlhkosti vzduchu je dosaženo rosného bodu

Množství vodní páry ve vzduchu:
Při teplotě vzduchu 20 °C dokáže jeden krychlový metr vzduchu absorbovat max. 17,3 g vody, což odpovídá 100% vzdušné vlhkosti. Pokud se tento vzduch ochladí kontaktem se studeným povrchem na 10 °C, dokáže absorbovat už jen 9,4 g. Přebytečná vlhkost zkondenzuje na chladnějším povrchu ve vodu.
Množství vodní páry ve vzduchu

Abychom názorně vysvětlili fakta o problematice rosného bodu, budeme předpokládat vnitřní teplotu ve stanu 20 °C a noční venkovní teplotu 10 °C.

Při obsazení přibližně 14 osobami a bez technického vysoušení vzduchu je vlhkost vzduchu v místnosti vždy nad úrovní 70 % relativní vlhkosti. Tím však není dosaženo rosného bodu vzduchu (14 °C při 20 °C / 70 % r. v.). Teplota na stěně stanu je totiž asi 10 °C, tj. o 4 °C nižší než teplota rosného bodu. Na stropu stanu se tak tvoří kondenzát, který poté ihned v trvalém procesu skapává dolů na podlahu, postele, textil, lidi a nábytek.

Pokud venkovní teploty v zimním období klesnou pod 10 °C, potom se obytná místnost promění v tropickou vápencovou jeskyni. Poškození a nebezpečí pro lidi a materiál se umocňuje s každým stupněm chladnější venkovní teploty. Obytné prostředí je stále více neúnosné.

Proč jsou vysoušeče vzduchu prostředkem první volby

V podstatě je vždy obtížné vytvořit ve stanu obývaném více osobami s velkými teplotními rozdíly mezi vnitřní a venkovní teplotou alespoň trochu útulné a příjemné klima obytného prostoru. Příjemné teploty lze rychle a snadno vytvořit pomocí topných přístrojů. Pouze ohřívání vzduchu je relativně snadné. Vlhkost vzduchu je zde však druhým důležitým faktorem pro přijatelné vnitřní klima.

K vypuzení vlhkosti z malého stanu pro dvě osoby obvykle stačí jednou či dvakrát denně přehnout stanovou plachtu u vchodu a intenzivně vyvětrat.

U velkých stanů, které se používají k pojmutí co největšího počtu osob potřebujících ochranu, by takové opatření bylo nepraktické. A to prostě proto, že vzduch je natolik nasycen vlhkostí, že aby se dosáhlo požadovaného efektu provětrání, stan by musel být nepřetržitě otevřen. To by pro obyvatele bylo zaprvé neúnosné a zadruhé z hlediska vyplývajících nákladů na vytápění velmi neekonomické.

Je-li žádoucí výrazně snížit vlhkost vzduchu produkovanou obyvateli ve stanu, musí se souběžně s vytápěním použít vysoušeče vzduchu.

Při správném nadimenzování lze potom vlhkost vzduchu v místnosti snížit na úroveň, při které nebude dosaženo teploty rosného bodu. Pouze tehdy se totiž nebude tvořit kondenzát na stěnách stanu a textilie a nábytek zůstanou trvale suché a vyloučí se tvorba plísní.

Aby se ve výše uvedeném příkladu (venkovní teplota 10 °C / 70% r. v.) vytvořilo příjemné klima obytného prostoru a zabránilo se kapání ze stropu, bylo by dostačující snížit vlhkost vzduchu ze 70 % na 55 %. Aby se při venkovní teplotě 5 °C zabránilo kapání ze stropu, vlhkost vzduchu v místnosti by musela být snížena již na 40 %.

Závěr: Aby bylo příjemné vnitřní klima zajištěno pro obyvatele i v zimě, samotné vytápění nestačí. Profesionální vysoušení vzduchu v místnosti na úroveň rosného bodu je druhým, rozhodujícím klíčovým faktorem.

Série TTK-S

Pro vnitřní stanové řešení jsou vhodné vysoušeče vzduchu ke komerčnímu použití řady TTK od Trotec.

Tyto přístroje s extrémně nízkými nároky na údržbu mohou být rychle a snadno umístěny všude a pracují bezúdržbově. Přitom je odvod kondenzátu snadno veden pod spodním okrajem stanu ven. Hygrostat se jednoduše nastaví na požadovanou vlhkost rosného bodu – potom přístroj pracuje automaticky a stabilizuje obsah vlhkosti na požadovanou úroveň.

Vysoušeč vzduchu TTR

Pro externí stanové řešení jsou vhodné adsorpční sušičky Trotec TTR 400 D a TTR 500 D

Přitom fouká vně stanu umístěná adsorpční sušička TTR 400 D nebo TTR 500 D přes hadici suchý vzduch do stanu a současně odebírá přes druhou hadici vlhký vzduch v oběhu.

Profitujte z odborných znalostí silného partnera a využijte speciální poradenskou linku Trotec pro obce a pomocné služby!

Spolehněte se při všech nákupech a pronájmech mobilních řešení pro vysoušení na naši odbornost přední společnosti na trhu. Odborní konzultanti Trotec vás informují a poradí vám ohledně našich profesionálních vysoušečů vzduchu včetně nezbytného příslušenství.

Na tel. 49 2452 962-444 jsme zřídili poradenskou linku speciálně pro obce a pomocné služby!

TKL · Trotec Rental Division

Při pouze dočasné potřebě si veškeré přístroje můžete samozřejmě také jednoduše půjčit – v naší centrální půjčovně TKL vás budou informovat a ochotně vám poradí přímo na telefonním čísle +49 2452 962-160.