Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
Výpůjční služba TKL: +49 2452 962 160
  1. Oborová řešení
  2. Přehled odvětví
  3. Železnice

Jak zajistit dobrou jízdu v odvětví železnic

Otopná a chladicí zařízení chrání techniku před ledem a horkem

Firma Trotec nabízí pro odvětví železnic specifická řešení: Proto jsme v roce 2014 vyvinuli speciálně pro práce při stavbě kolejí sérii inovativních stanů s označením „R” jako „Rail”. Kromě toho lze při odmrazování a údržbě využít naše velká topidla a sušičky izolační vrstvy. Také naše měřicí technika poskytuje pomoc při různém monitoringu na železnici.

Topidla pro odmrazování otočných podvozků musí být při ohřevu vysoce efektivní, aby byl čas prostojů co nejkratší. Pro tyto úkoly jsou vhodné mobilní, vysoce výkonné elektrické topné agregáty řady TEH firmy Trotec, například TEH 200, TEH 300 nebo TEH 400. Vzhledem k jejich vysoké systémové účinnosti může horký vzduch proudit cíleně přes hadicová vedení do vzdálenosti až 100 metrů přímo na otočné podvozky, kde uvolňuje namrzlé bloky ledu. Při požadavku ještě větší kapacity jsou vhodná ústřední olejová topení řady ID. Požadovaný topný výkon podávají i při teplotách až -20° C. Rozsáhlý program ventilátorů je kromě toho k dispozici pro cirkulaci vzduchu.

Rovněž pro ostatní práce údržby naleznou železničáři u firmy Trotec odpovídající techniku: Pro vysoušení sendvičových podlah vozů jsou sušičky izolační vrstvy řady MultiQube nejlepší volbou. Také v létě jsou chlazeny mnohé spínací stanice a reléové domky mobilními klimatizačními jednotkami řady PortaTemp, aby nedocházelo k selhání elektroniky vlivem horka.

Inovativní stan pro stavbu kolejí k upevnění přímo na koleje

Obvykle mají stany pro stavbu kolejí většinou možnosti upevnění, jejichž provedení je komplikované a časově náročné, jako například montáž podsunutím tyčí pod kolejnice, apod. Firma Trotec přinesla na trh sérii stanů pro stavbu kolejí řady KE-R, což jsou svařované stany z tkaniny odolné proti horku, které lze upevnit přímo na koleje. A sice před výstavbou stanu – není proto možné, že by stan odvál vítr ještě před jeho postavením.

Měřicí přístroje pro odvětví železnic

Také v produktové oblasti měřicí techniky poskytuje skupina Trotec Group řešení typických úloh v odvětví železnic, jako je např. detektor vedení SR20 pro přezkoušení nadzemních a podzemních zásobovacích vedení podél železniční trati nebo FFT vysoce výkonný korelátor LD20PC pro analýzu vodovodních potrubí. Kromě toho lze použít kombinovaný detektor LD6000, který byl vyvinut pro lokalizace netěsností a akustickou lokalizaci vedení, pro detekci poškození ložisek soukolí. Kromě toho se naše termovizní kamery typu IC085LV hodí pro kontrolu elektrických částí a vedení.

Pouze sezónní potřeba? Zařízení k pronájmu pro všechny požadavky

Potřebujete krátkodobě topidla a topné agregáty, ústřední topení, klimatizační jednotky, sušičky izolační vrstvy, ventilátory nebo termovizní kamery pro dočasné využití v odvětví železnic? Pak si je pronajměte. Na našem portálu pronájmu TKL najdete zařízení všech tříd výkonu za výhodné ceny!

Příklady použití pro odvětví železnice

Výrobky Trotec pro odvětví železnice