Zákaznický servis a podpora: +49 2452 962-450

Po. – Čt.: 8:00 – 17:30 hod. | Pá.: 8:00 – 17:00 hod.

 1. Aplikace
 2. Termografie
 3. Termografie pro větrné turbíny

Kontrola kvality: Termografie pro větrné turbíny

Před instalací se listy rotoru větrné turbíny velmi pečlivě kontrolují, zda nemají jakékoli závady – pomocí termovizní kamery.

Listy rotoru větrná turbíny převádějí větrnou energie na elektrickou energii. Vzhledem k tomu, že jsou součásti vyrobené z kompozitních materiálů vystaveny enormnímu zatížení jak při výrobě, tak při provozu, musí být v perfektním stavu, aby byly dostatečně pevné. Výrobci a provozovatelé větrné turbíny mohou pomocí infračervené termografie zjistit přesný stav a náhled na listy rotoru i dovnitř, aby mohli ověřit, že fungují co nejlépe také v delším časovém horizontu. Termovizní kamery firmy Trotec poskytují detailní snímky, na nichž jsou zřetelně viditelné závady. Přesná a nedestruktivní kontrola díky firmě Trotec!

Větrné elektrárny jsou s předstihem nejdůležitější formou využití větrné energie. Větrné turbíny jsou nejčastěji vyráběny s třemi listy rotoru, s cílem přeměny větrné energie na elektrickou energii. Listy rotoru jsou pravděpodobně nejdůležitější součástí větrné turbíny, protože je pomocí nich odnímána energie větru a přiváděna do generátoru. Jsou až sto metrů dlouhé a vyrábí se z kompozitních materiálů, aby měly co nejmenší hmotnost. Ale vždy znovu se mohou při výrobě listů rotoru vyskytnout menší vady materiálu, což může mít ničivé důsledky. Pokud jsou během provozu poškozeny nebo se dokonce zlomí, znamená to velké nebezpečí pro zaměstnance, kteří se mohou právě zdržovat v okolí větrné elektrárny, a samozřejmě to představuje finanční ztráty. Proto je nezbytné, aby byly podrobeny detailní kontrole kvality.

Tyto inspekce se provádějí obvykle pomocí ultrazvuku nebo přímým kontaktem. Tyto testy jsou velmi zdlouhavé a časově náročné. Vizuální inspekce má navíc jednu velkou nevýhodu: Odborník se nemůže podívat do nitra listu rotoru a dokáže detekovat pouze vady viditelné na povrchu. Infračervená technologie nabízí komplexní pohled na list rotoru i dovnitř.

Včasné odhalení závad

Pro tyto účely dodává Trotec velký výběr vysoce výkonných a přesných termovizních kamer. Na detailních a velmi ostrých termosnímcích jsou dobře rozpoznatelné anomálie kompozitních materiálů na základě teplotních rozdílů, které vykazují. Pro kontrolu kvality stačí vzít do tuky jednu z šikovných a výkonných termovizních kamer od firmy Trotec, a odborníci mohou v relativně krátké době určit, jaký je stav materiálu listů rotoru. Skutečnými talenty pro nedestruktivní detekci závad jsou termovizní kamery řady IC. Zaujmou svým přesným termografickým měřením v reálném čase – a to se zvlášť velkým teplotním rozsahem měření. Díky svým různorodým funkcím měření a analýzy poskytují spolehlivé, rychlé a přesné výsledky a odhalí i nejmenší vady.

Mimořádně výkonná

Termovizní kamera IC085LV slibuje mimořádně vysoký výkon. Pracuje v teplotním rozsahu od -20 do +600 stupňů Celsia a je vybavena velkým infračerveným čidlem s více než 110 000 nezávislými body měření teploty. Kamera IC085LV je vybavena sériově integrovanou kamerou pro snímky v reálném čase, fotografickým světlem a funkcí DuoVision pro zobrazení překrývajících se infračervených snímků a snímků v reálném čase. A odborní pracovníci mohou vytvořit podrobnou dokumentaci inspekce listů rotoru. Kromě toho lze pomocí volitelného připojení Bluetooth zaznamenávat hlasové komentáře, takže lze místa inspekce a případné vady materiálu zřetelně popsat a zaznamenat.

Výhody kamery IC085LV

 • plně radiometrická IR kamera z původní produkce EU pro nejvyšší nároky
 • vysoce výkonné obrazové čidlo s 384 x 288 body měření
 • vysoká teplotní citlivost 0,05 °C pro podrobné termosnímky
 • teplotní rozsah od -20 do 600 stupňů Celsia
 • velmi vysoké geometrické rozlišení 1,1 mrad

Další rešení

Termografie pro větrné turbíny

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné

Další aplikační příklady pro měřicí techniku ​​v oblasti termografie

 • Pozorování divokých zvířat

  Kromě dalekohledu by ve výbavě pro pozorování divoké zvěře nemělo chybět především jedno: termovizní kamera. Pomocí infračervených snímků lze zvířata vystopovat i při špatné viditelnosti či při úplné tmě. Trotec nabízí díky termovizním kamerám řady IC spolehlivá zařízení pro pozorování. Šikovné, precizní a odolné – a to vše za nízké ceny.

  Další informace
 • Kontrola zdravotního stavu stromů

  Za bezpečnost v parku, na cestách a v lese jsou odpovědní buď majitelé, nebo veřejná správa, kteří se o příslušnou plochu musí starat. K povinnosti bezpečnosti silničního provozu patří také profesionální ohodnocení zdravotního stavu stromů, aby bylo možné provést případná opatření. Pokud se zjistí, že je strom nutné pokácet, musí být odstraněn co nejdříve, aby nebyli ohroženi chodci. Použitím...

  Další informace
 • Termografie u koní

  V Německu je kůň jedním z nejoblíbenějších zvířat. Poměrně vysoké mohou být ale i náklady na ošetření a léčbu, pokud kůň někdy onemocní nebo si přivodí akutní zranění. Čím později je tělesné postižení diagnostikováno, tím zdlouhavější a nákladnější je proces hojení. Proto se termografie stále více používá pro profylaxi, akutní diagnostiku a rehabilitaci.

  Další informace
 • Infračervená termografie pro zajištění hranic

  Monitoring ochranných zón a hranic je zodpovědný úkol. Protože se zde vše týká bezpečnosti. Úkolem pohraniční stráže je vysledování a zadržení neoprávněných osob. Vzhledem k tomu, že se vetřelci spoléhají především na špatné počasí a zhoršenou viditelnost, musí být ochránci hranic vybaveni především v noci a při husté mlze. Vybavení moderní technikou je nezbytné. A zde nabízejí termovizní kamery...

  Další informace
 • Infračervená termografie při výrobě oceli

  Tam, kde je nutný vysoký výkon, se používá ocel: při stavbě zařízení a ve strojírenství, v automobilovém průmyslu nebo také při výstavbě železnic a příslušenství. Poptávka po oceli neustále roste. Aby však byli výrobci produktů, ve kterých je zpracovávána ocel, schopni nabízet co nejvyšší kvalitu, jsou požadavky na surovou ocel mimořádně vysoké. Spolehlivá a nedestruktivní kontrola jakosti je...

  Další informace
 • Infračervená termografie v chovech zvířat

  Termovizní kamery se osvědčují již několik let v průmyslovém chovu skotu, prasat, ovcí, koz a drůbeže. Představují levnou a velmi časnou metodu měření teploty, která poskytuje chovateli zvířat i veterináři důležitá data o stavu chovného zvířete. U firmy Trotec naleznete široký výběr zařízení pro infračervenou termografii.

  Další informace
 • Elektrotermografie

  V jakém stavu jsou elektrická vedení, která jsou skrytá ve zdi nebo v zařízení? Je plastové opláštění již křehké? Mají přípojky nedostatky? Pokud je u napájecího kabelu nebo konektoru riziko, že se již brzdy odpojí, nebo že se poškodí jeho izolace, je už pouze malý krůček k hrozící velké škodě. Aby se zamezilo požáru kabeláže a výpadkům a selhání elektrického systému, musí být chyby a poruchy na...

  Další informace
 • Termografie ve vodárnách

  Zákazníci firem zásobujících vodou jsou odkázáni na nepřetržitý provoz. A vodárna zajišťuje nepřetržité služby. Aby byly technické problémy co nejdříve lokalizovány a nasazení týmů údržby bylo co nejvíce efektivní, používají se pro kontrolu elektroniky termovizní kamery. Podrobné infračervené snímky které termovizní kamery firmy Trotec pořizují, zobrazují přesně, na kterých místech je nutné...

  Další informace
 • Přezkoušení solárních systémů

  Fotovoltaické systémy musí být v optimálním stavu, aby byli soukromé osoby i zákazníci, kteří z nich mají prospěch, co nejlépe zajištěni. Nejen plánování a instalace musí být v pořádku. Zásadní je také kontrola solárních článků a celého zařízení. Skryté vady nebo dokonce selhání lze snadno zjistit pomocí termovizní kamery IC od firmy Trotec. Nejlepší podpora při inspekci - pro profesionály nebo i...

  Další informace
 • Lokalizace ve vodních tocích

  Dobrý výhled na volném moři je nesmírně důležitý, zejména v noci. To ví každý člen posádky lodi, který již někdy byl za tmy na lodi. Hobby posádky lodí a záchranné týmy, které chtějí přesně navigovat svá plavidla na určitý cíl, a musí najít jiné lodě a osoby ve vodě, mohou využít infračervenou techniku. Protože termovizní kamery firmy Trotec pořizují podrobné a jednoznačné termosnímky, a...

  Další informace
 • Vyhledávání ropných skvrn

  Pokud ropná skvrna zasáhne až k pobřeží, jsou škody zvlášť velké. Jsou ohroženy celé zvířecí populace a zničena flora. Podle velikosti skvrn může být dokonce řeč o úniku ropy. Proto pracují ochránci přírody a síly nasazení vždy na plný výkon, aby ropu co nejdříve lokalizovali a odstranili. Ostré vidění je zapotřebí zejména v podmínkách špatné viditelnosti a při vysokých vlnách. To umožňuje skupina...

  Další informace
 • Dokumentace zvířat

  Jak loví lvi v noci v poušti? Kam se schovala anakonda? Kam utíkají antilopy, když je překvapí tma? Tyto a mnohé další otázky mohou filmaři divákům pomocí nejmodernější techniky již zodpovědět. Neboť právě při dokumentaci zvířat je používání termovizních kamer stále oblíbenější. Detailní snímky odhalují jinak skryté procesy a poskytují divákům mnohá fascinující nahlédnutí do světa zvířat. Pomocí...

  Další informace