Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Aplikace
  2. Termografie
  3. Termografie pro větrné turbíny

Kontrola kvality: Termografie pro větrné turbíny

Před instalací se listy rotoru větrné turbíny velmi pečlivě kontrolují, zda nemají jakékoli závady – pomocí termovizní kamery.

Listy rotoru větrná turbíny převádějí větrnou energie na elektrickou energii. Vzhledem k tomu, že jsou součásti vyrobené z kompozitních materiálů vystaveny enormnímu zatížení jak při výrobě, tak při provozu, musí být v perfektním stavu, aby byly dostatečně pevné. Výrobci a provozovatelé větrné turbíny mohou pomocí infračervené termografie zjistit přesný stav a náhled na listy rotoru i dovnitř, aby mohli ověřit, že fungují co nejlépe také v delším časovém horizontu. Termovizní kamery firmy Trotec poskytují detailní snímky, na nichž jsou zřetelně viditelné závady. Přesná a nedestruktivní kontrola díky firmě Trotec!

Větrné elektrárny jsou s předstihem nejdůležitější formou využití větrné energie. Větrné turbíny jsou nejčastěji vyráběny s třemi listy rotoru, s cílem přeměny větrné energie na elektrickou energii. Listy rotoru jsou pravděpodobně nejdůležitější součástí větrné turbíny, protože je pomocí nich odnímána energie větru a přiváděna do generátoru. Jsou až sto metrů dlouhé a vyrábí se z kompozitních materiálů, aby měly co nejmenší hmotnost. Ale vždy znovu se mohou při výrobě listů rotoru vyskytnout menší vady materiálu, což může mít ničivé důsledky. Pokud jsou během provozu poškozeny nebo se dokonce zlomí, znamená to velké nebezpečí pro zaměstnance, kteří se mohou právě zdržovat v okolí větrné elektrárny, a samozřejmě to představuje finanční ztráty. Proto je nezbytné, aby byly podrobeny detailní kontrole kvality.

Tyto inspekce se provádějí obvykle pomocí ultrazvuku nebo přímým kontaktem. Tyto testy jsou velmi zdlouhavé a časově náročné. Vizuální inspekce má navíc jednu velkou nevýhodu: Odborník se nemůže podívat do nitra listu rotoru a dokáže detekovat pouze vady viditelné na povrchu. Infračervená technologie nabízí komplexní pohled na list rotoru i dovnitř.

Včasné odhalení závad

Pro tyto účely dodává Trotec velký výběr vysoce výkonných a přesných termovizních kamer. Na detailních a velmi ostrých termosnímcích jsou dobře rozpoznatelné anomálie kompozitních materiálů na základě teplotních rozdílů, které vykazují. Pro kontrolu kvality stačí vzít do tuky jednu z šikovných a výkonných termovizních kamer od firmy Trotec, a odborníci mohou v relativně krátké době určit, jaký je stav materiálu listů rotoru. Skutečnými talenty pro nedestruktivní detekci závad jsou termovizní kamery řady IC. Zaujmou svým přesným termografickým měřením v reálném čase – a to se zvlášť velkým teplotním rozsahem měření. Díky svým různorodým funkcím měření a analýzy poskytují spolehlivé, rychlé a přesné výsledky a odhalí i nejmenší vady.

Mimořádně výkonná

Termovizní kamera IC085LV slibuje mimořádně vysoký výkon. Pracuje v teplotním rozsahu od -20 do +600 stupňů Celsia a je vybavena velkým infračerveným čidlem s více než 110 000 nezávislými body měření teploty. Kamera IC085LV je vybavena sériově integrovanou kamerou pro snímky v reálném čase, fotografickým světlem a funkcí DuoVision pro zobrazení překrývajících se infračervených snímků a snímků v reálném čase. A odborní pracovníci mohou vytvořit podrobnou dokumentaci inspekce listů rotoru. Kromě toho lze pomocí volitelného připojení Bluetooth zaznamenávat hlasové komentáře, takže lze místa inspekce a případné vady materiálu zřetelně popsat a zaznamenat.

Výhody kamery IC085LV

  • plně radiometrická IR kamera z původní produkce EU pro nejvyšší nároky
  • vysoce výkonné obrazové čidlo s 384 x 288 body měření
  • vysoká teplotní citlivost 0,05 °C pro podrobné termosnímky
  • teplotní rozsah od -20 do 600 stupňů Celsia
  • velmi vysoké geometrické rozlišení 1,1 mrad

Pronájem místo koupě

TKL – Trotec Rental Division

Portál pronájmu TKL nabízí termovizní kamery řady IC za atraktivní ceny k pronájmu. Odborníci zde najdou výběr kamer a mohou tak zvolit vhodnou infračervenou kameru k použití pro inspekci větrných elektráren.

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné