Zákaznický servis a podpora: +49 2452 962-450

Po. – Čt.: 8:00 – 17:30 hod. | Pá.: 8:00 – 17:00 hod.

 1. Aplikace
 2. Termografie
 3. Vyhledávání ropných skvrn

Rychlá pomoc: Vyhledávání ropných skvrn

Termosnímky zobrazí, kde se ropné skvrny nacházejí a jak velké jsou – i ve vysokých vlnách a při špatné viditelnosti.

Pokud ropná skvrna zasáhne až k pobřeží, jsou škody zvlášť velké. Jsou ohroženy celé zvířecí populace a zničena flora. Podle velikosti skvrn může být dokonce řeč o úniku ropy. Proto pracují ochránci přírody a síly nasazení vždy na plný výkon, aby ropu co nejdříve lokalizovali a odstranili. Ostré vidění je zapotřebí zejména v podmínkách špatné viditelnosti a při vysokých vlnách. To umožňuje skupina Trotec Group díky svým výkonným termovizním kamerám. Detailní infračervené snímky zobrazují přesně, kde jsou zbytky ropy a jak velké je riziko.

Při nehodě na otevřeném moři často vyteče ropa, zejména když je při akci zúčastněn ropný tanker. Pak je škoda je zvlášť velká. Vzhledem k tomu, že ropa je lehčí než voda, vytvoří se na povrchu vody ropná skvrna. Protože se viskózní hmota ale pohybuje pomaleji, přitahují tyto skvrny především mořské ptáky, kteří sedají na klidně působící plochu. Výsledek je zničující: Ptákům se slepí peří a bolestně umírají. V případě, že ropná skvrna dosáhne až pobřeží, jsou důsledky ještě katastrofálnější. Protože tady jsou postižena nejen zvířata, ale také příroda pobřeží a lidé. Proto musí ochránci přírody, zásahové jednotky a zaměstnanci speciálních firem včas lokalizovat ropu a ohraničit skvrnu tak, aby ji bylo možné zlikvidovat co nejdříve.

Termovizní kamery – pomoc v nouzi

To, že rozlitá ropa v moři vytváří skvrnu, je pro lokalizaci vlastně příznivé. Neboť s použitím termovizní kamery může být skvrna zobrazena jako celek – buď jako teplé místo na infračervených snímcích, nebo jako studené. To záleží na denní době. Protože voda a ropa se liší s ohledem na jejich teplotu. Ropa má totiž lepší tepelnou vodivost a absorbuje teplo během dne obvykle rychleji. Ropa je proto teplejší než mořská voda, která ji obklopuje. V noci je tomu naopak: Ropná skvrna ztrácí teplo rychleji. Nyní je ropa na infračervených snímcích viditelná jako chladnější oblast.

Zřetelně viditelný rozdíl

Profesionální termovizní kamery firmy Trotec jsou mistry v zobrazení teplotních rozdílů. Vytvářejí detailní infračervené snímky, kde je ropná skvrna vizuálně přesně ohraničena od mořské vody. Právě jsou-li podmínky prostředí drsné a je nutná precizní technika, jsou infračervené kamery řady IC zvlášť vhodné. Poskytují kromě velmi přesné techniky termografických měření reálném čase navíc extrémně velký dosah. Díky tomu mohou být ropné skvrny a zbytky ropy zjištěn i za tmy. A také již není nutná dobrá viditelnost pouhým okem. Protože tepelné snímky ukazují výskyt ropy ve vodě, i při velkých vlnách, v mlze a za hustého deště. Další výhoda: Kvalita termosnímků není ovlivněna cizími zdroji světla, které pocházejí z pobřeží nebo jiných lodí.

Skvělé funkce

Velmi názorným příkladem pro využití výkonu termovizní kamery firmy Trotec je při vyhledávání ropných skvrn na moři Termovizní kamera IC125LV. Model pracuje v teplotním rozsahu od -20 do +1500 stupňů Celsia a je vybaven velkým infračerveným senzor s více než 110 000 nezávislými body měření teploty. Pro efektivní a úspěšné nasazení a vypovídající dokumentaci je kamera IC125LV vybavena sériově integrovanou kamerou pro snímky v reálném čase, fotografickým světlem a funkcí DuoVision pro zobrazení překrývajících se infračervených snímků a snímků v reálném čase. Volitelné připojení Bluetooth umožňuje pracovníkům zásahových jednotek opatřit záznamy hlasovým komentářem.

Výhody IC125LV

 • plně radiometrická IR kamera z původní produkce EU pro nejvyšší nároky
 • vysoce výkonné obrazové čidlo s 384 x 288 body měření
 • vysoká teplotní citlivost 0,05 °C pro podrobné termosnímky
 • teplotní rozsah od -20 do 1 500 stupňů Celsia
 • velmi vysoké geometrické rozlišení 1,1 mrad

Vyhledávání ropných skvrn

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné

Další aplikační příklady pro měřicí techniku ​​v oblasti termografie

 • Pozorování divokých zvířat

  Kromě dalekohledu by ve výbavě pro pozorování divoké zvěře nemělo chybět především jedno: termovizní kamera. Pomocí infračervených snímků lze zvířata vystopovat i při špatné viditelnosti či při úplné tmě. Trotec nabízí díky termovizním kamerám řady IC spolehlivá zařízení pro pozorování. Šikovné, precizní a odolné – a to vše za nízké ceny.

  Další informace
 • Kontrola zdravotního stavu stromů

  Za bezpečnost v parku, na cestách a v lese jsou odpovědní buď majitelé, nebo veřejná správa, kteří se o příslušnou plochu musí starat. K povinnosti bezpečnosti silničního provozu patří také profesionální ohodnocení zdravotního stavu stromů, aby bylo možné provést případná opatření. Pokud se zjistí, že je strom nutné pokácet, musí být odstraněn co nejdříve, aby nebyli ohroženi chodci. Použitím...

  Další informace
 • Termografie u koní

  V Německu je kůň jedním z nejoblíbenějších zvířat. Poměrně vysoké mohou být ale i náklady na ošetření a léčbu, pokud kůň někdy onemocní nebo si přivodí akutní zranění. Čím později je tělesné postižení diagnostikováno, tím zdlouhavější a nákladnější je proces hojení. Proto se termografie stále více používá pro profylaxi, akutní diagnostiku a rehabilitaci.

  Další informace
 • Infračervená termografie pro zajištění hranic

  Monitoring ochranných zón a hranic je zodpovědný úkol. Protože se zde vše týká bezpečnosti. Úkolem pohraniční stráže je vysledování a zadržení neoprávněných osob. Vzhledem k tomu, že se vetřelci spoléhají především na špatné počasí a zhoršenou viditelnost, musí být ochránci hranic vybaveni především v noci a při husté mlze. Vybavení moderní technikou je nezbytné. A zde nabízejí termovizní kamery...

  Další informace
 • Infračervená termografie při výrobě oceli

  Tam, kde je nutný vysoký výkon, se používá ocel: při stavbě zařízení a ve strojírenství, v automobilovém průmyslu nebo také při výstavbě železnic a příslušenství. Poptávka po oceli neustále roste. Aby však byli výrobci produktů, ve kterých je zpracovávána ocel, schopni nabízet co nejvyšší kvalitu, jsou požadavky na surovou ocel mimořádně vysoké. Spolehlivá a nedestruktivní kontrola jakosti je...

  Další informace
 • Infračervená termografie v chovech zvířat

  Termovizní kamery se osvědčují již několik let v průmyslovém chovu skotu, prasat, ovcí, koz a drůbeže. Představují levnou a velmi časnou metodu měření teploty, která poskytuje chovateli zvířat i veterináři důležitá data o stavu chovného zvířete. U firmy Trotec naleznete široký výběr zařízení pro infračervenou termografii.

  Další informace
 • Elektrotermografie

  V jakém stavu jsou elektrická vedení, která jsou skrytá ve zdi nebo v zařízení? Je plastové opláštění již křehké? Mají přípojky nedostatky? Pokud je u napájecího kabelu nebo konektoru riziko, že se již brzdy odpojí, nebo že se poškodí jeho izolace, je už pouze malý krůček k hrozící velké škodě. Aby se zamezilo požáru kabeláže a výpadkům a selhání elektrického systému, musí být chyby a poruchy na...

  Další informace
 • Termografie ve vodárnách

  Zákazníci firem zásobujících vodou jsou odkázáni na nepřetržitý provoz. A vodárna zajišťuje nepřetržité služby. Aby byly technické problémy co nejdříve lokalizovány a nasazení týmů údržby bylo co nejvíce efektivní, používají se pro kontrolu elektroniky termovizní kamery. Podrobné infračervené snímky které termovizní kamery firmy Trotec pořizují, zobrazují přesně, na kterých místech je nutné...

  Další informace
 • Termografie pro větrné turbíny

  Listy rotoru větrná turbíny převádějí větrnou energie na elektrickou energii. Vzhledem k tomu, že jsou součásti vyrobené z kompozitních materiálů vystaveny enormnímu zatížení jak při výrobě, tak při provozu, musí být v perfektním stavu, aby byly dostatečně pevné. Výrobci a provozovatelé větrné turbíny mohou pomocí infračervené termografie zjistit přesný stav a náhled na listy rotoru i dovnitř, aby...

  Další informace
 • Přezkoušení solárních systémů

  Fotovoltaické systémy musí být v optimálním stavu, aby byli soukromé osoby i zákazníci, kteří z nich mají prospěch, co nejlépe zajištěni. Nejen plánování a instalace musí být v pořádku. Zásadní je také kontrola solárních článků a celého zařízení. Skryté vady nebo dokonce selhání lze snadno zjistit pomocí termovizní kamery IC od firmy Trotec. Nejlepší podpora při inspekci - pro profesionály nebo i...

  Další informace
 • Lokalizace ve vodních tocích

  Dobrý výhled na volném moři je nesmírně důležitý, zejména v noci. To ví každý člen posádky lodi, který již někdy byl za tmy na lodi. Hobby posádky lodí a záchranné týmy, které chtějí přesně navigovat svá plavidla na určitý cíl, a musí najít jiné lodě a osoby ve vodě, mohou využít infračervenou techniku. Protože termovizní kamery firmy Trotec pořizují podrobné a jednoznačné termosnímky, a...

  Další informace
 • Dokumentace zvířat

  Jak loví lvi v noci v poušti? Kam se schovala anakonda? Kam utíkají antilopy, když je překvapí tma? Tyto a mnohé další otázky mohou filmaři divákům pomocí nejmodernější techniky již zodpovědět. Neboť právě při dokumentaci zvířat je používání termovizních kamer stále oblíbenější. Detailní snímky odhalují jinak skryté procesy a poskytují divákům mnohá fascinující nahlédnutí do světa zvířat. Pomocí...

  Další informace