Zákaznický servis a podpora: 00800 80 90 80 90

Po. – Čt.: 8:00 – 17:30 hod. | Pá.: 8:00 – 17:00 hod.

UV-A ruční svítilna
  1. Produkty a služby
  2. Měřicí přístroje
  3. UV-A záření

UV-A ruční svítilna

UV‑Torchlight 15F a UV-TrackMaster

UV-A ruční svítilna
UV-A ruční svítilna
UV-A ruční svítilna

Univerzální stopovací detektory pro mnoho oblastí použití

Kompaktní dlouhovlnná UV svítidla pro nedestruktivní detekci světelné stopy při zkouškách materiálu, lokalizaci netěsností nebo kontrole kvality a pro bezpečnostní aplikace.

Nedestruktivní zkouška materiálu v průmyslu

Testováním fluorescenční kapilární metodou (FPI) lze u železných a neželezných kovů, mnoha plastů nebo keramických materiálů prokázat rychle a bez velkých nákladů povrchové vady součástí a strojů.

Ekonomická metoda kontroly trhlin

Po ošetření fluorescenčními markery dojde pomocí UV-A záření k vizualizaci chyb, jako jsou praskliny nebo póry, otevřené k povrchu, i na nezmagnetizovatelných materiálech. UV-Torchlight, nezávislý na magnetickém poli, může být používán i při magnetické práškové metodě pomocí fluorescenčních testovacích prostředků. Vyhledávání chyb touto metodou poskytuje v porovnání s penetračním postupem výhodu maximální necitlivosti na mikrostrukturu, povrchovou geometrii a nerovnosti povrchu.

Vyhledávání netěsností motorů a agregátů

V případě přidání kontrastní látky (stopovače) můžete lokalizovat netěsnosti v motorových systémech nebo chladicích agregátech pomocí UV-A ručních svítilen zpravidla již po několika minutách provozu jako svítící barevnou skvrnu kolem netěsného místa. Hydraulický systém, chladivové zařízení, vedení maziva nebo pohonných hmot – při použití různobarevných stopovačů můžete rychle a přesně stanovit nejen netěsné místo, ale také příčinu úniku.

Lokalizace netěsností staveb a sítí vedení

Při použití umělých markerů (stopovačů) v komplexních potrubích, která vedou kapalinu, může být kontrolována jejich plošná těsnost nebo lze detekovat a analyzovat rozvádění a výstupy kapaliny, podmíněné netěsností. Únik i nejmenších stop markeru na zem, stěnu nebo strop je pak patrný pod ultrafialovým zářením UV svítilen. Díky extrémně vysoké intenzitě záření svítilny UV-Torchlight mohou být jediným pohybem lampy zkontrolovány velké plochy detekovaných prostor i za denního světla. Dále se typicky používá při zkouškách těsnosti vodonosných úrovní plochých střech nebo kontroly kalových jímek a spádových trubek.

Praktické výhody:

  • Lehký a mobilní systém pro efektivní zkoumání velkoplošných, a to i těžko přístupných míst
  • Vysoká energetická účinnost, a tedy nižší spotřeba energie a delší životnost baterie
  • Příjemně tichý provoz bez chladicího ventilátoru
  • Připraveny k použití během několika sekund bez delších zahřívacích fází
  • Vždy možnost zapnutí a vypnutí bez předběžného ochlazení

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné