Zákaznický servis a podpora: 00800 80 90 80 90

Po. – Čt.: 8:00 – 17:30 hod. | Pá.: 8:00 – 17:00 hod.

  1. Kontakt
  2. Přehled
  3. Das Unternehmen
  4. Impresum
  5. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Předmětem tohoto prohlášení je shromažďování, zpracování a používání („použití”) osobních údajů shromážděných při využití nabídek společnosti TROTEC®. Vážíme si Vašeho zájmu o naše webové stránky. Níže Vás informujeme o nakládání s Vašimi údaji.   

Všeobecně 

1. Odpovědný subjekt

Odpovědným subjektem ve smyslu zákona o ochraně údajů je společnost TROTEC® GmbH (viz tiráž). Kontaktní osobou v otázkách ochrany údajů je pan Dragan Stanković. Máte-li jakékoli dotazy týkající se nakládání s Vašimi osobními údaji, nebo chcete-li provést odvolání toho, co je popsáno v tomto dokumentu, využijte prosím kontaktní formulář. Samozřejmě můžete také využít nabídku firmy TROTEC®, aniž byste uvedli informace o své osobě nebo zadali své osobní údaje. Přitom jsou shromažďovány pouze údaje o přístup bez ohledu na osobu (například název poskytovatele připojení k Internetu, druh použitého webového prohlížeče, webová stránka, ze které jste nabídku vyhledali nebo název požadovaného souboru); zpětné dohledání Vaší osoby přitom není možné. Tyto údaje slouží výhradně ke zlepšení naší nabídky.

2. Používání neznamená souhlas

Rozhodující pro používání Vašich údajů jsou příslušné platné právní předpisy, zejména ustanovení zákona Bundesdatenschutzgesetz (spolkový zákon o ochraně osobních údajů, BDSG), zákona Telemediengesetz (zákon o službách elektronických informací a komunikací, TMG). Pokud budou údaje shromažďovány pro takový účel, který podle těchto podmínek vyžaduje Váš souhlas, budete vždy požádáni o Váš výslovný souhlas. Můžete tento již poskytnutý souhlas kdykoli s účinností v budoucnu zrušit, a/nebo odvolat budoucí využití vašich údajů. Samotná registrace, využívání služeb nebo znalost tohoto prohlášení nenahrazuje váš výslovný souhlas.

3. Použití vašich údajů

Následující část stručně popisuje možnosti použití vašich údajů.

1. Shromažďování údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány, když iniciujete účast na semináři, vyžádáte si katalog nebo se přihlásíte k odběru newsletteru; přitom jsou shromažďovány informace o Vaší osobě a údaje potřebné k dalšímu zpracování. Z těchto údajů jsou povinné pouze ty položky, které jsou zapotřebí pro smluvní vztah. Pokud používáte opakující se funkce, shromažďuje a ukládá TROTEC® automaticky do protokolů server technické informace, které nám předává Váš prohlížeč. Přitom se jedná zejména o údaje, které byly uloženy v tzv. cookies (viz odst. „Cookies”) a jsou nezbytné pro servisní funkce.

2. Zpracování a využívání údajů

Firma TROTEC® používá shromážděné údaje pro čtyři základní účely, přitom ne všechny údaje se skutečně používají pro všechny účely:

1. Údaje vašeho účtu týkající se vaší osoby a adresy (kmenové údaje) se používají na vytvoření a průběh smluvního vztahu o používání (semináře). 

2. Údaje pro využití jednotlivých nabídek (údaje o využití) používáme pro technické zpracování ohledně využívání služeb (např. žádost o katalog nebo newsletter). Přitom se může stát, že jsou pro účely odsouhlasení sloučeny údaje z různých využívaných služeb.

3. Po ukončení smluvních vztahů (semináře) budou Vaše údaje pro každé další využití zablokovány a po ukončení daňových a obchodně-právních lhůt pro uložení údajů budou vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím a využitím vašich údajů (např. odběr newsletteru).

4. Při přihlášení k odběru newsletteru bude vaše e-mailová adresa používána pro vlastní reklamní účely, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte. 

3. Předávání údajů třetím stranám

TROTEC® předává Vaše osobní informace třetím stranám výslovně pouze tehdy, pokud:

1. Předávání pro účely realizace nebo vyúčtování účasti na semináři je nezbytné, a to zejména v případě, že třetí strana potřebuje tyto údaje pro průběh smluvního vztahu (například společnosti vydávající kreditní karty či poskytovatel semináře jako služby, přitom jsou údaje sdělovány třetím stranám pouze do té míry, jak je to pro příslušnou službu nezbytné).

2. Je-li oprávněný zájem na naší straně, jsou osobní údaje v jednotlivých případech předávány v mezích povolených platnými předpisy třetím stranám, které mají pravomoc v případě potřeby zkontrolovat platnost zadaných údajů (jako jsou informace o kreditní kartě, čísla účtů atd) a provádět hodnocení úvěrového rizika. Údaje jsou předávány pouze údaje potřebné pro průběh potřebných míst. Například se jedná v určitých případech o Vámi zadanou banku a následující společnosti, s nimiž firma TROTEC® spolupracuje:

Logistické společnosti (např. listovní zásilky) 

3. Souladu s platnými právními předpisy mohou také orgány státní správy od nás vyžadovat a získávat informace nebo údaje k plnění svých zákonných povinností, například pro účely trestního stíhání. 

4. Výmaz údajů 

Pokud Vaše údaje již nejsou potřebné pro výše uvedené účely včetně vyúčtování, jsou vymazány. Vezměte prosím na vědomí, že při jakémkoli výmazu údajů jsou údaje zpočátku pouze zablokovány a a vymazány poté až po určité časové prodlevě, aby se zabránilo náhodnému odstranění nebo úmyslnému poškození údajů. Z technických důvodů mohou být údaje duplikovány v datových souborech zálohování a zrcadlení služeb. Takové kopie budou rovněž popř. vymazány s technicky podmíněným zpožděním. Kromě toho existuje také, z obchodních a daňových důvodů, povinnost uchovávat určité informace o provedených transakcích po určité časové období.

4. Soubory cookie 

Soubory cookie jsou soubory, které jsou uloženy na pevném disku počítače a používají se pro usnadnění navigace. Zamezují tomu, aby musela být při každém použití znovu zadávány veškeré potřebné údaje. Soubory cookie usnadňují využívání nabídek od firmy TROTEC®. Ukládání cookies na vašem počítači můžete zabránit tak, že v nastaveních vašeho prohlížeče zvolíte „neakceptovat cookies”. Můžete také nastavit svůj prohlížeč také tak, aby se před každým nastavením souborů cookie dotázal, zda souhlasíte. A konečně můžete soubory cookie znovu kdykoliv odstranit. Jak to všechno funguje v detailu, naleznete v návodu výrobce vašeho prohlížeče.

5. Právo na informace

Samozřejmě máte vždy právo bezplatně obdržet od firmy TROTEC® informace o údajích, které jsou o Vás uloženy. Pokud jste registrováni, jsou údaje ve Vašem uživatelském účtu a mohou tam být kdykoli opraveny, zablokovány nebo vymazány. Vezměte prosím na vědomí, že offline údaje jsou vymazány teprve tehdy, když již nejsou potřebné pro průběh smluvního vztahu. Pokud nejste registrováni, zašlete nám prosím e-mail prostřednictvím kontaktního formuláře s Vaším požadavkem. Pokud si přejete, abychom vymazali Váš uživatelský účet, pošlete nám prosím e-mail prostřednictvím kontaktního formuláře (viz také oddíl „Výmaz údajů“).

6. Newsletter a reklama / Odvolání prohlášení o souhlasu

Pokud jste na základě nabídky od TROTEC® udělili svůj souhlas se zasíláním newsletteru nebo reklamy, můžete jej v budoucnu kdykoli odvolat. Pro odvolání svého prohlášení o souhlasu použijte prosím náš kontaktní formulář.

7. Bezpečnost údajů

TROTEC® se neustále snaží chránit Vaše informace před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo zničením. Vaše osobní údaje jsou přístupné pouze těm zaměstnancům, kteří musí mít nutně přístup k údajům, aby mohli řádně plnit své povinnosti, a mohli Vám co nejlépe nabídnout služby a výrobky. Citlivé daje jsou zašifrovány a s použitím metody SSL předány firmě TROTEC®. U registrovaných zákazníkům je přístup k účtu umožněn pouze po zadání uživatelského jména a hesla; proto vás žádáme, abyste se svými přístupovými údaji vždy zacházeli jako s důvěrnými a nezpřístupňovali je třetím stranám. Také byste měli okno prohlížeče zcela zavřít po každém využití nabídky TROTEC® s přihlášením, než otevřete jinou stránku, zejména však tehdy, pokud sdílíte počítač s jinými uživateli, nebo když mají ostatní lidé přístup k Vašemu počítači či pokud používáte veřejný přístup k připojení na internet.

8. Analytické služby 

Aktuálně používané analytické služby:

Google Analytics
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, USA 

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. V případě aktivace IP anonymizace na tomto webu bude IP adresa uživatele společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech se bude plná IP adresa přenášet na server Google v USA a tam bude zkrácena. Jménem provozovatele těchto stránek bude Google užívat tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, vytváření reportů o aktivitách na webových stránkách a poskytování jiných služeb spojených s používáním webových stránek a používáním internetových služeb vůči provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená v rámci Google Analytics vaším prohlížečem nebude spojována s dalšími údaji od Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho softwaru prohlížeče, avšak upozorňujeme Vás na to, že v tomto případě nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Navíc můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie o užívání webových stránek (včetně vaší IP adresy) u společnosti Google i zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací dostupného plugin prohlížeče na následujícím odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Uživatelé mobilních zařízení klikněte prosím zde: Deaktivace Google Analytics 

Zásady ochrany osobních údajů Google Analytics

9. Používání pluginů

V internetové nabídce firmy TROTEC® se používají také tzv. pluginy. Pokud vyvoláte internetové stránky firmy TROTEC®, které jsou takovými pluginy opatřeny, je vytvořeno spojení k serverům příslušných poskytovatelů pluginů a přitom je plugin zobrazen sdělením ve Vašem prohlížeči na internetové stránce. Tím je na server poskytovatele pluginu předáno, kterou z našich webových stránek jste navštívili. Pokud jste přitom u poskytovatele pluginu registrováni jako člen, je možné tuto informaci přiřadit k Vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Používáte-li funkce plugin (např. kliknutím na určité „Tlačítko”, odesláním komentáře, apod.) jsou i tyto informace v určitých případech přiřazeny k Vašemu uživatelskému účtu, čemuž můžete zabránit pouze odhlášením před použitím pluginu.

Další informace o shromážděných údajích a možnostech zamezení shromažďování a používání, jakož i o možnostech, jak chránit Vaše soukromí, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele, které si můžete nechat zobrazit přímo prostřednictvím odkazu po označením.

Aktuálně používané služby pluginu a další služby: 

facebook.com
Facebook Inc.
1601 S. California Ave
Palo Alto
CA 94304
USA

Prohlášení o ochraně osobních údajů od Facebook

Google+
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043
USA

Prohlášení o ochraně osobních údajů od google+

Youtube
YouTube LLC
901 Cherry Avenue
San Bruno
CA 94066
USA

Platí Prohlášení o ochraně osobních údajů od Google 

Twitter
Twitter, Inc.
1355 Market Street, Suite 900San Francisco, CA 94103, USA

Směrnice o ochraně osobních údajů od Twitter 

10. Společnost Trotec používá u jednotlivých nabídek systém poukázek společnosti Sovendus GmbH

Při výběru určité, pro Vás aktuálně zajímavé, nabídky poukázky bude společností Trotec předána hodnota hash vaší e-mailové adresy a Vaše IP adresa společnosti Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) v pseudonymizované a zašifrované formě (čl. 6 odst.1 f GDPR). Pseudonymizovaná hodnota hash e-mailové adresy bude použita k posouzení případné námitky vůči reklamě ze strany společnosti Sovendus (čl. 21 odst.3, čl. 6 odst.1 c GDPR). IP adresa je společností Sovendus používána výhradně pro účely zabezpečení údajů a zpravidla je po sedmi dnech anonymizována (čl. 6 odst. 1 GDPR). Kromě toho předáváme pro účely zúčtování společnosti Sovendus pseudonymizované číslo objednávky, hodnotu objednávky s uvedením měny, ID relace, kód poukázky a časové razítko (čl. 6 odst. 1 f GDPR). Zajímáte-li se o nabídku poukázky od společnosti Sovendus a neexistuje-li k Vaší e-mailové adresa žádné odmítnutí reklamy, a kliknete-li na banner poukázky zobrazený pouze v tomto případě, je společnosti Sovendus předáno v šifrované formě Vaše oslovení, jméno a e-mailová adresa pro přípravu poukázky (čl. 6 odst. 1 písm. b, f GDPR). 

Další informace o zpracování vašich údajů společností Sovendus naleznete v online Zásadách ochrany osobních údajů https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.

11. Společnost Trotec používá u jednotlivých nabídek výhodné nabídky společnosti Sovendus GmbH

Při výběru určité, pro Vás regionálně zajímavé výhodné nabídky bude společností Trotec předány oslovení, rok narození, země, poštovní směrovací číslo, hash hodnota e-mailové adresy a Vaše IP adresa společnosti Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) v pseudonymizované a zašifrované formě (čl. 6 odst.1 f GDPR). Pseudonymizovaná hodnota hash e-mailové adresy bude kromě toho použita k posouzení případné námitky vůči reklamě ze strany společnosti Sovendus (čl. 21 odst.3, čl. 6 odst.1 c GDPR). IP adresa je společností Sovendus používána výhradně pro účely zabezpečení údajů a zpravidla je po sedmi dnech anonymizována (čl. 6 odst. 1 GDPR).

Při kliknutí na výhodnou nabídku bude společnosti Sovendus od nás předáno kromě toho také Vaše jméno, Vaše poštovní a e-mailová adresa v zašifrované formě pro přípravu personalizovaného požadavku na výhodnou nabídku u poskytovatele výrobku (čl. 6, odst.1, písm. b, f GDPR).

Další informace o zpracování vašich údajů společností Sovendus naleznete v online Zásadách ochrany osobních údajů https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.

Kromě toho platí samozřejmě zákonná ustanovení Nařízení o ochraně osobních údajů, zákona Bundesdatenschutzgesetz (spolkový zákon o ochraně údajů) a zákona Telemediengesetz (zákon o službách elektronických informací a komunikací). Tyto lze zobrazit kliknutím na text.