Zákaznický servis a podpora: +49 2452 962-450

Po. – Čt.: 8:00 – 17:30 hod. | Pá.: 8:00 – 17:00 hod.

 1. Aplikace
 2. Termografie
 3. Kontrola zdravotního stavu stromů

Vše svěží? Kontrola zdravotního stavu stromů

Na termosnímcích je vidět, zda jsou stromy na vykácení – precizní inspekce v rámci povinnosti bezpečnosti silničního provozu.

Za bezpečnost v parku, na cestách a v lese jsou odpovědní buď majitelé, nebo veřejná správa, kteří se o příslušnou plochu musí starat. K povinnosti bezpečnosti silničního provozu patří také profesionální ohodnocení zdravotního stavu stromů, aby bylo možné provést případná opatření. Pokud se zjistí, že je strom nutné pokácet, musí být odstraněn co nejdříve, aby nebyli ohroženi chodci. Použitím infračervené techniky je možné rychle, levně a spolehlivě zjistit stav zdraví stromů. Orgány veřejné moci a správci budov používají proto termovizní kamery firmy Trotecs cílem pravidelně provádět zdravotní kontroly stromů.

Vlastníci lesů a parků, které jsou otevřené pro veřejnost, mají vysokou odpovědnost. Protože jsou odpovědní za to, že je splněna povinnost bezpečnosti silničního provozu. Kromě údržby cest a odstranění zdrojů nebezpečí, jako je např. sníh a led, musí být také pravidelně kontrolovány porosty stromů. Protože tady často číhají skrytá nebezpečí pro kolemjdoucí. Uschlé větve nebo úplně nemocné a shnilé stromy mohou při poryvech větru spadnout nebo se naklonit. Stává se tak častěji, že jsou veřejné parky v silném větru z bezpečnostních důvodů zavřeny a u přístupu do lesů jsou umístěny výstražné cedule. Aby bylo riziko způsobené nemocnými stromy sníženo, provádějí se pravidelné kontroly, při nichž se příroda důkladně "proklepe". Pro posouzení zdravotního stavu stromů používají profesionálové obvykle dalekohled, s nímž každý strom nejdříve vizuálně zkontrolují. Kladívkem poklepou na kmeny, větve a části kořenové soustavy, aby odhalili dutá místa. Je jasné, že tato metoda je nejen časově náročná, ale také nákladná. V neposlední řadě závisí bezpečnost na zdravém úsudku kontrolora a jeho posouzení.

Včasné rozpoznání nemocných stromů  

Rychlá a nákladově efektivní metoda pro kontrolu zdraví stromů je infračervená technologie. Znalci, kteří pracují na zakázku pro orgány veřejné moci, a správci budov se proto stále častěji uchylují k termovizním kamerám, pokud jde o zdravotní kontrolu porostu stromů. U zdravých stromů lze rozpoznat stejnoměrné rozložení tepla po celém povrchu stromu. Neboť zde souhlasí propojení a rozložení vody buněk. Pokud je však část dřeva odumřelá, nemůže se teplo již rovnoměrně rozdělovat. Taková místa jsou na termosnímcích rozpoznatelná. Vzhledem k tomu, že tento způsob inspekce nevyžaduje oloupání ochranné kůry stromu ani odebrání vzorku, zůstává kontrolovaný strom kompletně chráněný. Pomocí jedné z moderních termovizních kamer firmy Trotec mohou znalci a správci budov proto nejen rychle rozpoznat, kde je nutné pro ochranu chodců zasáhnout. Také kácení stromů jako bezpečnostní opatření je méně časté, neboť prohlídka pomocí termovizní kamery může zobrazit také zdravotní stav stromů.

Přesná měření, férová cena

Pro kontrolu zdravotního stavu stromů se hodí například infračervené kamery řady EC firmy Trotec. Vysoce Termovizní kamera EC060V pořizuje v krátkém čase detailní a mimořádně ostré termosnímky. Na snímcích jsou zobrazena nemocná místa na stromech, takže může odborník přesně a cíleně rozhodnout, zda musí být za účelem splnění povinnosti bezpečnosti silničního provozu odstraněn celý strom nebo jen jednotlivé větve. Inovativní obrazové čidlo s rozlišením detektoru až 160 x 120 měřicích bodů a s tepelnou citlivostí 0,08° Celsia tvoří samo o sobě pouze malé teplotní odchylky. A díky vysoké obrazové opakovací frekvenci je zajištěno permanentní přehrávání termosnímků v reálném čase.

Detailní odborný posudek

Aby bylo možné detailně zdokumentovat zdravotní stav porostu stromů, umožňuje termovizní kamera EC060V několik integrovaných měřicích funkcí a automatickou kontrolu naměřených hodnot. Pro mimořádnou názornost lze využít zobrazení překrývajících se infračervených snímků a snímků v reálném čase. Výsledky měření mohou být na termosnímcích po inspekci rozsáhle vyhodnoceny a prezentovány zákazníkovi nebo úřadům.

Výhody EC060V v přehledu

 • plně radiometrická IR kamera, originální výroba EU
 • měření v reálném čase a přehrávání obrazu v reálném čase pro detailní a vysoce kvalitní termosnímky
 • vysoká teplotní citlivost
 • integrovaná digitální kamera pro záznamy reálného obrazu
 • ukládání infračervených i reálných obrazů
 • snadné zacházení
 • velký barevný LC displej s možností natočení
 • nejlepší poměr ceny a výkonu

Další rešení

Kontrola zdravotního stavu stromů

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné

Další aplikační příklady pro měřicí techniku ​​v oblasti termografie

 • Pozorování divokých zvířat

  Kromě dalekohledu by ve výbavě pro pozorování divoké zvěře nemělo chybět především jedno: termovizní kamera. Pomocí infračervených snímků lze zvířata vystopovat i při špatné viditelnosti či při úplné tmě. Trotec nabízí díky termovizním kamerám řady IC spolehlivá zařízení pro pozorování. Šikovné, precizní a odolné – a to vše za nízké ceny.

  Další informace
 • Termografie u koní

  V Německu je kůň jedním z nejoblíbenějších zvířat. Poměrně vysoké mohou být ale i náklady na ošetření a léčbu, pokud kůň někdy onemocní nebo si přivodí akutní zranění. Čím později je tělesné postižení diagnostikováno, tím zdlouhavější a nákladnější je proces hojení. Proto se termografie stále více používá pro profylaxi, akutní diagnostiku a rehabilitaci.

  Další informace
 • Infračervená termografie pro zajištění hranic

  Monitoring ochranných zón a hranic je zodpovědný úkol. Protože se zde vše týká bezpečnosti. Úkolem pohraniční stráže je vysledování a zadržení neoprávněných osob. Vzhledem k tomu, že se vetřelci spoléhají především na špatné počasí a zhoršenou viditelnost, musí být ochránci hranic vybaveni především v noci a při husté mlze. Vybavení moderní technikou je nezbytné. A zde nabízejí termovizní kamery...

  Další informace
 • Infračervená termografie při výrobě oceli

  Tam, kde je nutný vysoký výkon, se používá ocel: při stavbě zařízení a ve strojírenství, v automobilovém průmyslu nebo také při výstavbě železnic a příslušenství. Poptávka po oceli neustále roste. Aby však byli výrobci produktů, ve kterých je zpracovávána ocel, schopni nabízet co nejvyšší kvalitu, jsou požadavky na surovou ocel mimořádně vysoké. Spolehlivá a nedestruktivní kontrola jakosti je...

  Další informace
 • Infračervená termografie v chovech zvířat

  Termovizní kamery se osvědčují již několik let v průmyslovém chovu skotu, prasat, ovcí, koz a drůbeže. Představují levnou a velmi časnou metodu měření teploty, která poskytuje chovateli zvířat i veterináři důležitá data o stavu chovného zvířete. U firmy Trotec naleznete široký výběr zařízení pro infračervenou termografii.

  Další informace
 • Elektrotermografie

  V jakém stavu jsou elektrická vedení, která jsou skrytá ve zdi nebo v zařízení? Je plastové opláštění již křehké? Mají přípojky nedostatky? Pokud je u napájecího kabelu nebo konektoru riziko, že se již brzdy odpojí, nebo že se poškodí jeho izolace, je už pouze malý krůček k hrozící velké škodě. Aby se zamezilo požáru kabeláže a výpadkům a selhání elektrického systému, musí být chyby a poruchy na...

  Další informace
 • Termografie ve vodárnách

  Zákazníci firem zásobujících vodou jsou odkázáni na nepřetržitý provoz. A vodárna zajišťuje nepřetržité služby. Aby byly technické problémy co nejdříve lokalizovány a nasazení týmů údržby bylo co nejvíce efektivní, používají se pro kontrolu elektroniky termovizní kamery. Podrobné infračervené snímky které termovizní kamery firmy Trotec pořizují, zobrazují přesně, na kterých místech je nutné...

  Další informace
 • Termografie pro větrné turbíny

  Listy rotoru větrná turbíny převádějí větrnou energie na elektrickou energii. Vzhledem k tomu, že jsou součásti vyrobené z kompozitních materiálů vystaveny enormnímu zatížení jak při výrobě, tak při provozu, musí být v perfektním stavu, aby byly dostatečně pevné. Výrobci a provozovatelé větrné turbíny mohou pomocí infračervené termografie zjistit přesný stav a náhled na listy rotoru i dovnitř, aby...

  Další informace
 • Přezkoušení solárních systémů

  Fotovoltaické systémy musí být v optimálním stavu, aby byli soukromé osoby i zákazníci, kteří z nich mají prospěch, co nejlépe zajištěni. Nejen plánování a instalace musí být v pořádku. Zásadní je také kontrola solárních článků a celého zařízení. Skryté vady nebo dokonce selhání lze snadno zjistit pomocí termovizní kamery IC od firmy Trotec. Nejlepší podpora při inspekci - pro profesionály nebo i...

  Další informace
 • Lokalizace ve vodních tocích

  Dobrý výhled na volném moři je nesmírně důležitý, zejména v noci. To ví každý člen posádky lodi, který již někdy byl za tmy na lodi. Hobby posádky lodí a záchranné týmy, které chtějí přesně navigovat svá plavidla na určitý cíl, a musí najít jiné lodě a osoby ve vodě, mohou využít infračervenou techniku. Protože termovizní kamery firmy Trotec pořizují podrobné a jednoznačné termosnímky, a...

  Další informace
 • Vyhledávání ropných skvrn

  Pokud ropná skvrna zasáhne až k pobřeží, jsou škody zvlášť velké. Jsou ohroženy celé zvířecí populace a zničena flora. Podle velikosti skvrn může být dokonce řeč o úniku ropy. Proto pracují ochránci přírody a síly nasazení vždy na plný výkon, aby ropu co nejdříve lokalizovali a odstranili. Ostré vidění je zapotřebí zejména v podmínkách špatné viditelnosti a při vysokých vlnách. To umožňuje skupina...

  Další informace
 • Dokumentace zvířat

  Jak loví lvi v noci v poušti? Kam se schovala anakonda? Kam utíkají antilopy, když je překvapí tma? Tyto a mnohé další otázky mohou filmaři divákům pomocí nejmodernější techniky již zodpovědět. Neboť právě při dokumentaci zvířat je používání termovizních kamer stále oblíbenější. Detailní snímky odhalují jinak skryté procesy a poskytují divákům mnohá fascinující nahlédnutí do světa zvířat. Pomocí...

  Další informace