Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Aplikace
  2. Termografie
  3. Přezkoušení solárních systémů

Efektivní kontrola: Přezkoušení solárních systémů

Aby zabránili poruchám fotovoltaického systému, používají moderní profesionálové termovizní kamery firmy Trotec.

Fotovoltaické systémy musí být v optimálním stavu, aby byli soukromé osoby i zákazníci, kteří z nich mají prospěch, co nejlépe zajištěni. Nejen plánování a instalace musí být v pořádku. Zásadní je také kontrola solárních článků a celého zařízení. Skryté vady nebo dokonce selhání lze snadno zjistit pomocí termovizní kamery IC od firmy Trotec. Nejlepší podpora při inspekci - pro profesionály nebo i soukromé osoby.

Využití sluneční energie je trvalý trend. Soukromé osoby, veřejné orgány a podniky stále více spoléhají na energii vyráběnou pomocí fotovoltaických systémů. Vždyť sluneční energii máme neomezeně k dispozici a je považována za čistý zdroj energie. Kdo využívá energii vyráběnou pomocí solárního zařízení se nemusí obávat ani zvýšení cen elektřiny. Aby bylo však výhody možné co nejlépe využít, musí být solární články a celý fotovoltaický systém v perfektním stavu. Proto musí být již během instalace kladen velký důraz na podrobnou dokumentaci. Uživatelé chtějí mít samozřejmě jistotu, že jejich systém bezvadně funguje. Pokud po určité době nastanou problémy, je také vyžadována přesná inspekce a lokalizace poruch. Také záruční prohlídka, to znamená kontrola systému před vypršením platnosti záruky, je často požadována.

Chytrá a účinná: IR inspekce

Ať už se jedná o soukromou osobu nebo poskytovatele: Kdo chce při inspekci fotovoltaického systému využít nejnovější stav techniky, měl by sáhnout po termovizní kameře. Protože pokud nefunguje jeden ze solárních článků, ovlivňuje to negativně celý fotovoltaický systém. Vady na připojovací skříni, kabelech a invertorech, nebo dokonce nesprávně připojené moduly mohou mít často vážné následky. Ale všechny tyto nedostatky mají jednu věc společnou. Vykazují rozdíly teplot. A tady přichází do hry infračervená termografie. Infračervený snímek zobrazuje v detailu, kde se nachází zdroj problému. Tak lze zařízení rychle opravit a zabránit tak větším škodám nebo ztrátě energie. Skutečnými profesionálovy při kontrole solárních systémů jsou termovizní kamery série IC od firmy Trotec. Protože zde ukazuje přesná technika, kde přesně jsou rozdíly teplot fotovoltaického systému.

Precizní technika, velký rozsah

Kam pohled nedosáhne, fungují infračervené kamery řady IC. Díky moderní technologii lokalizují již minimální teplotní rozdíly a zajistí tak přesná měření a termografické záznamy v reálném čase. Termovizní kamera IC085LV je jednou z profesionálních termovizních kamer firmy Trotec. Disponuje vysokým geometrickým rozlišením 1,1 mrad a velkým infračerveným čidlem 384 x 288 s více než 110 000 nezávislými body měření teploty, a poskytuje při inspekci fotovoltaického systému velmi ostré termosnímky. Má rovněž pohyblivý 3,5‘‘ barevný LCD displej. Pro profesionální dokumentaci je mimo jiné k dispozici integrovaná digitální kamera pro snímky v reálném čase, fotografické světlo a funkce DuoVision pro zobrazení překrývaného infračerveného a reálného obrazu v reálném čase. Volitelné připojení Bluetooth umožňuje opatřit záznamy hlasovým komentářem přes headset.

Tip: Pronájem místo koupě

TKL – Trotec Rental Division

Termovizní kamery řady IC jsou také k dostání na portálu pronájmu TKL za výhodné ceny pronájmu . Tak si mohou poskytovatelé služeb vybrat nejvhodnější model pro dočasné potřeby, nebo si mohou soukromé osoby snadno zkontrolovat svůj solární systém, zda je v pořádku.

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné