Zákaznický servis a podpora: +49 2452 962-450

Po. – Čt.: 8:00 – 17:30 hod. | Pá.: 8:00 – 17:00 hod.

 1. Aplikace
 2. Termografie
 3. Přezkoušení solárních systémů

Efektivní kontrola: Přezkoušení solárních systémů

Aby zabránili poruchám fotovoltaického systému, používají moderní profesionálové termovizní kamery firmy Trotec.

Fotovoltaické systémy musí být v optimálním stavu, aby byli soukromé osoby i zákazníci, kteří z nich mají prospěch, co nejlépe zajištěni. Nejen plánování a instalace musí být v pořádku. Zásadní je také kontrola solárních článků a celého zařízení. Skryté vady nebo dokonce selhání lze snadno zjistit pomocí termovizní kamery IC od firmy Trotec. Nejlepší podpora při inspekci - pro profesionály nebo i soukromé osoby.

Využití sluneční energie je trvalý trend. Soukromé osoby, veřejné orgány a podniky stále více spoléhají na energii vyráběnou pomocí fotovoltaických systémů. Vždyť sluneční energii máme neomezeně k dispozici a je považována za čistý zdroj energie. Kdo využívá energii vyráběnou pomocí solárního zařízení se nemusí obávat ani zvýšení cen elektřiny. Aby bylo však výhody možné co nejlépe využít, musí být solární články a celý fotovoltaický systém v perfektním stavu. Proto musí být již během instalace kladen velký důraz na podrobnou dokumentaci. Uživatelé chtějí mít samozřejmě jistotu, že jejich systém bezvadně funguje. Pokud po určité době nastanou problémy, je také vyžadována přesná inspekce a lokalizace poruch. Také záruční prohlídka, to znamená kontrola systému před vypršením platnosti záruky, je často požadována.

Chytrá a účinná: IR inspekce

Ať už se jedná o soukromou osobu nebo poskytovatele: Kdo chce při inspekci fotovoltaického systému využít nejnovější stav techniky, měl by sáhnout po termovizní kameře. Protože pokud nefunguje jeden ze solárních článků, ovlivňuje to negativně celý fotovoltaický systém. Vady na připojovací skříni, kabelech a invertorech, nebo dokonce nesprávně připojené moduly mohou mít často vážné následky. Ale všechny tyto nedostatky mají jednu věc společnou. Vykazují rozdíly teplot. A tady přichází do hry infračervená termografie. Infračervený snímek zobrazuje v detailu, kde se nachází zdroj problému. Tak lze zařízení rychle opravit a zabránit tak větším škodám nebo ztrátě energie. Skutečnými profesionálovy při kontrole solárních systémů jsou termovizní kamery série IC od firmy Trotec. Protože zde ukazuje přesná technika, kde přesně jsou rozdíly teplot fotovoltaického systému.

Precizní technika, velký rozsah

Kam pohled nedosáhne, fungují infračervené kamery řady IC. Díky moderní technologii lokalizují již minimální teplotní rozdíly a zajistí tak přesná měření a termografické záznamy v reálném čase. Termovizní kamera IC085LV je jednou z profesionálních termovizních kamer firmy Trotec. Disponuje vysokým geometrickým rozlišením 1,1 mrad a velkým infračerveným čidlem 384 x 288 s více než 110 000 nezávislými body měření teploty, a poskytuje při inspekci fotovoltaického systému velmi ostré termosnímky. Má rovněž pohyblivý 3,5‘‘ barevný LCD displej. Pro profesionální dokumentaci je mimo jiné k dispozici integrovaná digitální kamera pro snímky v reálném čase, fotografické světlo a funkce DuoVision pro zobrazení překrývaného infračerveného a reálného obrazu v reálném čase. Volitelné připojení Bluetooth umožňuje opatřit záznamy hlasovým komentářem přes headset.

Další rešení

Produkty pro termografii solárních systémů

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné

Další aplikační příklady pro měřicí techniku ​​v oblasti termografie

 • Pozorování divokých zvířat

  Kromě dalekohledu by ve výbavě pro pozorování divoké zvěře nemělo chybět především jedno: termovizní kamera. Pomocí infračervených snímků lze zvířata vystopovat i při špatné viditelnosti či při úplné tmě. Trotec nabízí díky termovizním kamerám řady IC spolehlivá zařízení pro pozorování. Šikovné, precizní a odolné – a to vše za nízké ceny.

  Další informace
 • Kontrola zdravotního stavu stromů

  Za bezpečnost v parku, na cestách a v lese jsou odpovědní buď majitelé, nebo veřejná správa, kteří se o příslušnou plochu musí starat. K povinnosti bezpečnosti silničního provozu patří také profesionální ohodnocení zdravotního stavu stromů, aby bylo možné provést případná opatření. Pokud se zjistí, že je strom nutné pokácet, musí být odstraněn co nejdříve, aby nebyli ohroženi chodci. Použitím...

  Další informace
 • Termografie u koní

  V Německu je kůň jedním z nejoblíbenějších zvířat. Poměrně vysoké mohou být ale i náklady na ošetření a léčbu, pokud kůň někdy onemocní nebo si přivodí akutní zranění. Čím později je tělesné postižení diagnostikováno, tím zdlouhavější a nákladnější je proces hojení. Proto se termografie stále více používá pro profylaxi, akutní diagnostiku a rehabilitaci.

  Další informace
 • Infračervená termografie pro zajištění hranic

  Monitoring ochranných zón a hranic je zodpovědný úkol. Protože se zde vše týká bezpečnosti. Úkolem pohraniční stráže je vysledování a zadržení neoprávněných osob. Vzhledem k tomu, že se vetřelci spoléhají především na špatné počasí a zhoršenou viditelnost, musí být ochránci hranic vybaveni především v noci a při husté mlze. Vybavení moderní technikou je nezbytné. A zde nabízejí termovizní kamery...

  Další informace
 • Infračervená termografie při výrobě oceli

  Tam, kde je nutný vysoký výkon, se používá ocel: při stavbě zařízení a ve strojírenství, v automobilovém průmyslu nebo také při výstavbě železnic a příslušenství. Poptávka po oceli neustále roste. Aby však byli výrobci produktů, ve kterých je zpracovávána ocel, schopni nabízet co nejvyšší kvalitu, jsou požadavky na surovou ocel mimořádně vysoké. Spolehlivá a nedestruktivní kontrola jakosti je...

  Další informace
 • Infračervená termografie v chovech zvířat

  Termovizní kamery se osvědčují již několik let v průmyslovém chovu skotu, prasat, ovcí, koz a drůbeže. Představují levnou a velmi časnou metodu měření teploty, která poskytuje chovateli zvířat i veterináři důležitá data o stavu chovného zvířete. U firmy Trotec naleznete široký výběr zařízení pro infračervenou termografii.

  Další informace
 • Elektrotermografie

  V jakém stavu jsou elektrická vedení, která jsou skrytá ve zdi nebo v zařízení? Je plastové opláštění již křehké? Mají přípojky nedostatky? Pokud je u napájecího kabelu nebo konektoru riziko, že se již brzdy odpojí, nebo že se poškodí jeho izolace, je už pouze malý krůček k hrozící velké škodě. Aby se zamezilo požáru kabeláže a výpadkům a selhání elektrického systému, musí být chyby a poruchy na...

  Další informace
 • Termografie ve vodárnách

  Zákazníci firem zásobujících vodou jsou odkázáni na nepřetržitý provoz. A vodárna zajišťuje nepřetržité služby. Aby byly technické problémy co nejdříve lokalizovány a nasazení týmů údržby bylo co nejvíce efektivní, používají se pro kontrolu elektroniky termovizní kamery. Podrobné infračervené snímky které termovizní kamery firmy Trotec pořizují, zobrazují přesně, na kterých místech je nutné...

  Další informace
 • Termografie pro větrné turbíny

  Listy rotoru větrná turbíny převádějí větrnou energie na elektrickou energii. Vzhledem k tomu, že jsou součásti vyrobené z kompozitních materiálů vystaveny enormnímu zatížení jak při výrobě, tak při provozu, musí být v perfektním stavu, aby byly dostatečně pevné. Výrobci a provozovatelé větrné turbíny mohou pomocí infračervené termografie zjistit přesný stav a náhled na listy rotoru i dovnitř, aby...

  Další informace
 • Lokalizace ve vodních tocích

  Dobrý výhled na volném moři je nesmírně důležitý, zejména v noci. To ví každý člen posádky lodi, který již někdy byl za tmy na lodi. Hobby posádky lodí a záchranné týmy, které chtějí přesně navigovat svá plavidla na určitý cíl, a musí najít jiné lodě a osoby ve vodě, mohou využít infračervenou techniku. Protože termovizní kamery firmy Trotec pořizují podrobné a jednoznačné termosnímky, a...

  Další informace
 • Vyhledávání ropných skvrn

  Pokud ropná skvrna zasáhne až k pobřeží, jsou škody zvlášť velké. Jsou ohroženy celé zvířecí populace a zničena flora. Podle velikosti skvrn může být dokonce řeč o úniku ropy. Proto pracují ochránci přírody a síly nasazení vždy na plný výkon, aby ropu co nejdříve lokalizovali a odstranili. Ostré vidění je zapotřebí zejména v podmínkách špatné viditelnosti a při vysokých vlnách. To umožňuje skupina...

  Další informace
 • Dokumentace zvířat

  Jak loví lvi v noci v poušti? Kam se schovala anakonda? Kam utíkají antilopy, když je překvapí tma? Tyto a mnohé další otázky mohou filmaři divákům pomocí nejmodernější techniky již zodpovědět. Neboť právě při dokumentaci zvířat je používání termovizních kamer stále oblíbenější. Detailní snímky odhalují jinak skryté procesy a poskytují divákům mnohá fascinující nahlédnutí do světa zvířat. Pomocí...

  Další informace