Zákaznický servis a podpora: 00800 80 90 80 90

Po. – Čt.: 8:00 – 17:30 hod. | Pá.: 8:00 – 17:00 hod.

Ponorná čerpadla Trotec řady TWP-E
Ponorná čerpadla Trotec řady TWP-E
Ponorná čerpadla Trotec řady TWP-E
Ponorná čerpadla Trotec řady TWP-E
Ponorná čerpadla Trotec řady TWP-E
 1. Produkty a služby
 2. Nástroje
 3. Čerpadla
 4. PONORNÁ ČERPADLA

Ponorná čerpadla na čistou a na špinavou vodu

Podporujeme vždy pro vás to nejlepší řešení: ponorná čerpadla na čistou vodu a ponorná čerpadla na špinavou vodu

Ponorná čerpadla: To nejdůležitější v krátkosti

Chcete se informovat o ponorných čerpadlech a potřebujete rychlý přehled? Níže najdete odpovědi na nejdůležitější otázky: Co je ponorné čerpadlo? Jak fungují ponorná čerpadla? Jaká kritéria nákupu byste měli zvážit, než se rozhodnete pro určitý model?

Způsob fungování ponorných čerpadel

Ponorná čerpadla fungují na principu odstředivé síly. Odstředivá síla působí při otočných a kruhových pohybech kolem osy otáčení směrem ven. Znáte tento princip z každodenního života, například z praní prádla. Když pračka ždímá, je voda vytlačována směrem ven rychlým rotačním pohybem přes otvory v bubnu.

Tento princip využívají ponorná čerpadla. Otvorem ve spodní části zařízení je kapalina nejprve nasávána. Motorem poháněné lopatkové kolo dopravuje kapalinu odstředivou silou do sběrného kanálu. Odtud se dopravuje přes výtlačné hrdlo do vypouštěcí hadice a mimo čerpadlo.

Velkou výhodou ponorných čerpadel v porovnání s jinými čerpadly je jejich použitelnost přímo v kapalině. Pro odčerpávání nejsou nutná potrubí čerpadla vedoucí ke kapalině. Izolace všech součástí pod napětím zajišťuje provozní bezpečnost. Ponorné čerpadlo můžete ponechat v dobré kvalitě a v případě neměnného stanoviště trvale na místě, aniž byste se museli obávat škody způsobené vlhkostí.

Co je ponorné čerpadlo?

Ponorné čerpadlo

Jako ponorná čerpadla jsou označována čerpadla, která jsou během provozu ponořena v kapalině určené k odčerpávání nebo přečerpávání – což je obvykle voda. Obvykle se jedná o elektrická čerpadla. V závislosti na objemu, který má být dopravován, může být čerpací výkon mezi 600 a 30 000 litry za hodinu. Oblasti použití ponorných čerpadel jsou velmi rozmanité. Používají je jednotky hasičů a civilní ochrany, a použité najdou i oblasti zásobování pitnou vodou, likvidace odpadních vod, ve stavebnictví i v akvaristice.

Nasazení v plaveckém bazénu
Použití v sudu na dešťovou vodu
Použití v kanálech a drenážních šachtách
Ideální pro vyčerpávání vody z rybníků

Kritéria nákupu pro vaše ponorné čerpadlo

V závislosti na tom, kde a jak chcete své ponorné čerpadlo používat, byste měli upřednostňovat různá kritéria nákupu. Následující kritéria vám poskytují dobrý prvotní přehled. Další podrobnosti o ponorných čerpadlech, které nabízí společnost Trotec, naleznete v příslušných podrobných popisech.

 • Hloubka ponoru: Hloubka ponoru odpovídá maximální přípustné vzdálenosti od horního okraje zařízení k povrchu vody. Může být rozhodujícím kritériem při koupi, když je čerpadlo během provozu zcela ponořeno pod vodou. U vysoce kvalitního nízkovoltážního čerpadla je hloubka ponoru obvykle sedm metrů.
 • Dopravní výška: Dopravní výška popisuje výškový rozdíl mezi místem odčerpávání a cílovým místem, k němuž má být kapalina nahoru dopravena. Například vysoce výkonné čerpadlo na čistou vodu, jako je typ Trotec TWP 7505 E, má např. dopravní výšku deset  metru, a čerpadlo na špinavou vodu, jako je typ Trotec TWP 11025 E, má dopravní výšku jedenáct metrů. Pokud se cílové místo nachází níže, než místo, odkud je kapalina odčerpávána, je dopravní výška bezpředmětná, protože na svahu není nutný výkon čerpadla.
 • Dopravní výkon: Dopravní výkon ponorných čerpadel je udáván v litrech za hodinu. Přístroje pro nové uživatele pro soukromé účely použití často dosahují dopravní výkon menší než 1000 litrů. Výkonnější čerpadla dopravují mezi 1 000 a 15 000 litry kapaliny. V případě dopravovaného objemu více než 10 000 litrů za hodinu může být ponorné čerpadlo rovněž používáno při velmi vysokých požadavcích, například při povodních či záplavách.
 • Velikost částic / velikost zrn / velikost pevných částic: Velikost částic (velikost zrn nebo velikost pevných částic) ponorných čerpadel udává maximální průměr pevných látek v kapalině, která má být čerpána. Čerpadla na čistou vodu dokáží navzdory svému názvu zvládnout velikost částic okolo 5 mm. U čerpadel na špinavou vodu je velikost částic ještě vyšší, a sice 25 mm.
 • Hladina zbytkové vody: Hladina zbytkové vody udává, kolik vody zůstává po odčerpání na podlaze nebo v kontejneru určeném k odčerpání. U ponorných čerpadel s plochým odsáváním je hladina zbytkové vody jen několik milimetrů. Zbývající kapalinu můžete po odčerpání jednoduše vytřít. Ponorná čerpadla s plochým odsáváním jsou důležitým kritériem nákupu, zejména pokud jde o škody způsobené vodou v budovách. U vysoce kvalitních modelů bez funkce plochého odsávání, jako je typ Trotec TWP 4025 E, zůstává zbytková voda ve výšce asi 35 mm. Pokud má být například čerpána voda ze studny, je taková zbytková hladina vody bez problémů.
 • Plast nebo nerezová ocel: Ponorná čerpadla s tělesem čerpadla z nerezové oceli jsou odolnější vůči povětrnostním vlivům, nárazům a nárazům. Odolný materiál také prodlužuje životnost čerpadla. Ponorná čerpadla z nerezové oceli se proto přednostně používají ve studnách nebo cisternách na dešťovou vodu, aby bylo možné trvale čerpat vodu. Plastová ponorná čerpadla jsou mobilní univerzální stroje s poměrně nízkou hmotností. Přepravují se snadno a pohodlně. Při běžném každodenním používání je ponorné čerpadlo s vysoce kvalitním plastovým pouzdrem dostatečně chráněno proti nárazům a vnějším vlivům.
 • Plovákový spínač: Plovákový spínač zajišťuje, že se ponorné čerpadlo zapíná a vypíná při dosažení určité hladiny vody. Ponorná čerpadla s uzamykatelnými plovákovými spínači jsou zvláště praktická pro individuální nastavení požadované úrovně plnění nebo vody. Ponorná čerpadla se zajištěním plovákového spínače lze použít buď v ručním provozu s funkcí automatického zapnutí a vypnutí, nebo v nepřetržitém provozu s pevným plovákovým spínačem.

Přehled: Která ponorná čerpadla Trotec jsou nejvhodnější pro jaký účel použití?

Typ ponorného čerpadla: Ponorné čerpadlo na čistou vodu Ponorná čerpadla na špinavou vodu
Oblasti použití TWP 4005 E / TWP 4006 E / TWP 7505 E / TWP 7506 E TWP 4025 E / TWP 4036 E / TWP 7025 E / TWP 7536 E / TWP 9000 ES / TWP 11025 E / TWP 11000 ES
Pro čistou, mírně znečištěnou vodu
Pro silně znečištěnou vodu
Lehce chlorovaná voda
Sklepní prostory
Únik vody z pračky
Sudy na dešťovou vodu
Jezero/rybník na koupání
Vodní nádrže
Povodně a záplavy
Malá stavební jáma

Značková kvalita a cenová výhoda

Spolehlivá, výkonná a vhodná pro nejrůznější oblasti použití: To jsou charakteristiky jakosti ponorných čerpadel Trotec. Díky své vysoké výkonnosti jsou vhodné i do extrémních podmínek. HighPerformance tedy ve všech směrech, protože zaručujeme kvalitní a profesionální řešení s vynikajícím poměrem ceny a výkonu!

Naše ponorná čerpadla pro čistou a špinavou vodu jsou výkonná a provozně bezpečná „podvodní” čerpadla a zvládají s lehkostí obrovská množství přečerpávané vody. Jsou použitelná při různých aplikacích, ale i při závlahových a odvodňovacích akcích, a to v čisté až silně znečištěné vodě. Například k vyčerpávání vody z jezer, rybníků a řek, pro přečerpávání a vyčerpávání vody z bazénu, rybníku, cisterny, sudu na dešťovou vodu nebo pro vyčerpání vody ze zatopeného sklepa.

Neboť podle toho, zda mám co dělat s čistou nebo znečištěnou vodou, a mělkými nebo hlubokými povrchy, s malými nebo velkými částicemi nečistot, doporučuje se také sáhnout po určitém, na míru upraveném řešení procesu čerpání přesně podle vašich požadavků. Zatímco jsou ponorná čerpadla na čistou vodu vhodná pro použití v plovárnách, bazénech, nádržích, cisternách a studnách, čerpají ponorná čerpadla na špinavou vodu silně znečištěnou vodu s velikostí částic až 25 mm. Proto rozlišujeme například také ponorná čerpadla na čistou vodu pro mělké čerpání a ponorná čerpadla na špinavou vodu.


Jaký je rozdíl mezi ponornými čerpadly na čistou a na špinavou vodu:


Ponorná čerpadla na čistou vodu:

Ponorná čerpadla na čistou vodu slouží efektivnímu odčerpávání a přečerpávání čistých nebo částicemi nečistot jen lehce znečištěných kapalin, takže například pro čerpání odpadních vod z domácností, dešťové a průsakové vody, při úniku vody z pračky, jakož i k vyprazdňování bazénů. Jak velké přitom maximálně mohou být částice nečistot, aniž by čerpadlo bylo poškozeno, se udává rozměrem příslušné „maximální velikosti” částic.

Jako speciální výhoda mají tato ponorná čerpadla na čistou vodu možnost tzv. „plochého odsávání”. Díky této technické vlastnosti je možné vyčerpat vodu až na velmi nízkou úroveň pouhých pár milimetrů výšky – výsledek se nazývá „odčerpání vody až do stavu jako při vytírání”. Minimální úroveň odsávání, tedy nejnižší možný stav, na který může být voda vůbec vyčerpána, je uveden v technických údajích čerpadla. 
 

Velikost částic a výška zbytkové vody v porovnání
Velikost částic a výška zbytkové vody v porovnání
Velikost částic a výška zbytkové vody v porovnání

V čisté vodě smí být obsaženy pouze částice nečistot až do průměru 5 mm. Pro docílení výsledku jako při vytírání lze použít ponorné čerpadlo na čistou vodu s plochým odsáváním od firmy Trotec, s nímž lze odčerpat vodu na rovném podkladu až do zbývající výšky vodní hladiny pouhé 3 mm.

Ponorná čerpadla na špinavou vodu:

Ponorná čerpadla na špinavou vodu čerpají silně znečištěnou vodu, což je například v případě vyprazdňování zahradních jezírek, nádrží nebo cisteren, vyčerpávání vody ze staveb a jam se špinavou vodou, vyčerpávání vody z jezer, rybníků a řek nebo i při nouzovém odvodnění v důsledku záplav. I zde určuje ‚maximální velikost zrn‘ maximální průměr nečistot, které smí čerpaná kapalina obsahovat. Samozřejmě se ponorná čerpadla na špinavou vodu hodí také pro dopravu čisté vody. 

Kromě již zmíněných typických účelů využití zahrnuje rozmanitá oblast použití ponorných čerpadel na špinavou vodu také odvodnění v obtížných a extrémních podmínkách. Čerpadla jsou díky jejich vysoce kvalitní technologii nezbytnou podporou pro vyčerpávání kapalin ze stavebních jam a jam se špinavou vodou, jakož i pro nouzové odvodnění v důsledku záplav.

Velikost částic a výška zbytkové vody v porovnání
Velikost částic a výška zbytkové vody v porovnání
Velikost částic a výška zbytkové vody v porovnání

Ve špinavé vodě smí být např. obsaženy žádné kamínky, kousky dřeva nebo shluky zeminy až do průměru 25 mm. Vysoce výkonná ponorná čerpadla na špinavou vodu od firmy Trotec vyčerpají vodu až do zbývající výšky vodní hladiny 35 mm.

Srovnání dopravní výšky a dopravní rychlosti našich ponorných čerpadel

Dopravní výška a průtok

Dopravní výška a čerpané množství přístroje TWP 4005 E

Dopravní výška a průtok

Dopravní výška a čerpané množství přístroje TWP 7505 E

Dopravní výška a průtok

Dopravní výška a čerpané množství přístroje TWP 4025 E

Dopravní výška a průtok

Dopravní výška a čerpané množství přístroje TWP 7025 E

Dopravní výška a průtok

Dopravní výška a čerpané množství přístroje TWP 11025 E