Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
 1. Aplikace
 2. Obecná řešení odvlhčování
 3. Regulace­vlhkosti v rozvodné stanici plynu

Regulace vlhkosti v rozvodných stanicích plynu

Externí systémy vysoušení vzduchu vysušují zóny s nebezpečím výbuchu

V rozvodných stanicích plynu musí být u plynu, který je zde pod vysokým tlakem, snížen tlak před vpuštěním do místní rozvodné sítě. V důsledku přiškrcení se potrubí extrémně silně ochlazuje účinkem odpařovací entalpie, takže je možné, že po celý rok není dosaženo hodnoty rosného bodu okolního vzduchu. Tím nastává kondenzace nebo dokonce namrzání. Systém vysoušení vzduchu instalovaný mimo ex-zónu zde zajišťuje ochranu budovy, kovových dílů a elektroniky. 

Důsledky kondenzace a vysoké vlhkosti vzduchu v rozvodných stanicích plynu jsou známé – a drahé: Koroze na potrubí, schodišť a dalších kovových částí i výpadků řídicí elektroniky souvisejících s vlhkostí mohou vyžadovat neodhadnutelné částky nákladů. Aby to nedošlo tak daleko, vyplatí se investovat do profesionálního systému vysoušení vzduchu.

Řešení: vně instalovaný vysoušeč vzduchu v režimu s oběhem nebo s průchodem vzduchu

Z technických důvodů neexistuje žádný vysoušeč vzduchu pro ex-zóny s plynem, přicházejí v rozvodných stanicích plynu v úvahu pouze externě instalovaná zařízení, tzn. mimo zónu s nebezpečím výbuchu. U každého režimu provozu existují dvě možnosti:

 1. Vysoušení vzduchu v režimu recirkulace (tlakově neutrální) v kombinaci s monitorovacím zařízením, jako je například „detektor úniku plynu“. Výhoda: poněkud nižší potřeba energie

 2. Vysoušení vzduchu v režimu s průchodem vzduchu (přetlak). Zde je energetická náročnost je o něco vyšší, ale je zajištěno předepsané minimální množství čerstvého vzduchu ve stanici.

Skupina Trotec Group realizuje systémy vysoušení vzduchu v rozvodných stanicích plynu pomocí mobilních adsorpční sušiček řady TTR s typovým označením „D“. Tyto jsou díky jednoduchému nastavení množství vzduchu „Duoventic“ vhodné pro oba scénáře. Zařízení TTR 400 D a TTR 500 D pracují podle principu TTR-Trisorp-Dual s dvěma oddělenými vedeními vzduchu a separátními ventilátory pro každý oběh. To umožňuje kromě režimu s průtokem vzduchu se suchým čerstvým vzduchem z venkovního prostředí také oběhový režim. Tím je zajištěno nepřetržité udržování sucha v rozvodných stanicích plynu.

Služby pro průmysl: Bezpečnost v prostředí s nebezpečím výbuchu na základě zkušebního provozu

Díky službám pro průmysl firmy Trotec je zajištěna realizace bezpečné koncepce vysoušení vzduchu v oblasti okolo zóny s nebezpečím výbuchu v rámci rozvodné stanice plynu: Pokud je to nutné, testujeme funkčnost našeho řešení s mobilními zařízeními a instalujeme stacionární zařízení až po úspěšné fázi testování. Tím je nejen vlhkost, ale také plánovaný rozpočet pod kontrolou, protože nemůže docházet k neočekávaným navýšením.

Další řešení pro výrobce energií naleznete zde …

Máte pouze přechodnou poptávku? Zařízení k pronájmu pro všechny požadavky

TKL – Trotec Rental Division

Pro zajištění vaší rentability při výpadku strojních zařízení nebo rozšíření kapacity v případě dočasných špiček potřeby je vám k dispozici divize TKL Trotec Rental Division a největší evropská půjčovna nářadí, s více než 10.000 zařízeními a rychlou 24-hodinovou doručovací službou. Pronajměte si například:

 • Vysoušecí agregáty jako adsorpční sušičky nebo průmyslové vysoušeče
 • Topidla jako elektrická topidla a olejové přímotopy
 • Klimatizační jednotky, zvlhčovače vzduchu, přístroje na čištění vzduchu a odstraňovače pachů
 • Ventilátory, také s ochranou před výbuchem nebo obří ventilátory
 • Termovizní kamery

Na našem portálu pronájmu TKL naleznete mobilní zařízení k pronájmu, a to všech tříd výkonu za výhodné ceny!

Na přání vyrábíme také adsorpční sušičky na míru jako speciální provedení

Rádi vám vyrobíme na přání také na míru přizpůsobené adsorpční sušičky jako přesně podle vašich potřeb upravené speciální provedení „made in Germany“, například:

 • TTR vysoušecí agregáty v hygienickém provedení
 • TTR vysoušecí agregáty pro suchý vzduch bez látek narušujících smáčivost laku
 • TTR vysoušecí agregáty s extrémně nízkým rosným bodem

Využijte možnosti nechat si v úzké koordinaci s našimi specialisty naplánovat, zkonstruovat a vyrobit speciálně upravené komponenty pro svou individuální potřebu: Zde najdete více informací …