Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Aplikace
  2. Pracovní stany, mobilní soukromí
  3. Cvičení evakuace vlaku

Bezpečnost na kolejích: Cvičení evakuace vlaku

Pomocí simulátoru mlhy a kouřových plynů lze napodobit situaci požáru ve vlaku – personál cvičí pro nouzové případy

Ať již je to vadná klimatizace, porucha pohonných systémů nebo požár v odpadkovém koši: Příčina tvorby kouře ve vlaku se obvykle zjistí až po uhašení. Ale předtím to znamená pro personál vlaku zachovat klid a evakuovat cestující. Při příslušných protipožárních cvičeních jsou zaměstnanci připravováni na takovou nouzovou situaci. Při těchto cvičeních se často používá simulátor mlhy a kouřových plynů FS200 firmy Trotec. Ten se totiž postará o konstantní a samozřejmě bezpečnou tvorbu kouře.

Když se šíří hustý kouř v úzkém kupé vlaku nebo ve velkém vagónu, nastane panika. Cestující většinou nevědí, co je příčinou dýmu a jak velké je hrozící nebezpečí. V tom případě pomůže jen jedno: Cestující se musí v nouzovém případě spolehnout na personál vlaku, neboť ten se vyzná. Koneckonců je nutné právě tehdy, když za jízdy ve vlaku vypukne požár, zachovat klid. Strojvedoucí musí nejdříve vlak zastavit, aby bylo možné cestující vyvést ven. Po pořádku pak zaměstnanci kontrolují oddíly vagónů, prostory toalet a jídelních vozů, aby mohli být všichni přítomní ve nejdříve evakuováni.

Testy pro závažný případ

Aby zaměstnanci v případě nouze mohli působit rozvážně a sebevědomě musí být na takovou situaci připraveni. Při evakuačních cvičeních se učí, jak by měli postupovat v případě vývinu neznámého kouře ve vlaku a jak zajistit bezpečnost cestujících. Přitom by se mělo především vzít v úvahu, že jsou v případě požáru vlaku vagóny zahaleny hustým kouřem. V takovém případě je nutné zajistit ochranu dýchacích cest a neztratit orientaci, aby bylo možné co nejrychleji přivést osoby na čerstvý vzduch.

Pro takový nouzový případ cvičí zaměstnanci za co možná nejreálnějších podmínek. To znamená, že je nutné poskytnout alespoň jeden vagón, do kterého bude vháněn hustý kouř. Simulátor mlhy a kouřových plynů FS200 od firmy Trotec vytvoří během krátké doby podmínky viditelnosti, které panují při požáru v úzkém prostoru.

Spolehlivý provoz

Transport a uvedení simulátoru mlhy a kouřových plynů do provozu jsou jednoduché. Kompaktní vysoce výkonný agregát lze ve vagonu jednoduše instalovat díky jeho kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti. Několika pohyby lze odblokovat d a otevřít také držák kanystru, a tento kanystr s kapalinou pro tvorbu mlhy lze poté ihned používat. Extrémně silnou turbínu a čerpadlo kapaliny zařízení FS200 lze nastavit podle potřeby. Praktické: Tato nastavení se provádějí plynule, takže je možné přizpůsobit hustotu umělé mlhy individuálním podmínkám použití. Aby byla hustota kouře během evakuačních cviční ve vlaku udržována na stále stejné úrovni, má zařízení inteligentní propojení výkonu turbíny, topení a čerpadla. Díky tomu se může kouř vyvíjet rovnoměrně, aniž by zařízení muselo dodatečně zapínat ohřev.

Každý, kdo používá simulátor mlhy a kouřových plynů FS200 pro evakuační cvičení, se může plně soustředit na průběh událostí. Krátká doba instalace a rychlá příprava vagónu bez dalšího dohledu nad zařízením je zaručena.

Simulátor mlhy a kouřových plynů FS200 při cvičení evakuace osob z vlaků

  • Profesionální kvalita „Made in Germany“, samozřejmě od firmy Trotec
  • konstantní tvorba husté mlhy
  • rychlá příprava vagónu pro cvičení
  • bezproblémový transport díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti zařízení
  • plynulé nastavení pro optimální přizpůsobení na místě nasazení, pro trvalý, spolehlivý provoz

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné