Zákaznický servis a podpora: +49 2452 962-450

Po. – Čt.: 8:00 – 17:30 hod. | Pá.: 8:00 – 17:00 hod.

 1. Aplikace
 2. Termografie
 3. Fotovoltaické aplikace

Řešení pro nasazení techniky pro fotovoltaická zařízení:

Jednoduché a výhodné: Profesionální měřicí technika pro majitele domů a instalatéry.

Jak si zajistit výnos jako majitel fotovoltaického zařízení? Jak předcházet ohniskům požárů? Jak se chránit jako instalatér fotovoltaických zařízení před nákladnými nároky na náhradu škody – a možná si i zajistit doplňkový obchod? Pomocí technicky vysoce vyvinuté měřicí techniky. Přečtete si více:

Infračervená termografie pro fotovoltaické systémy

Najděte si optimální termovizní kameru u firmy Trotec.

OPTIMÁLNÍ TERMOZOBRAZOVACÍ KAMERY

Majitelé domů, pozor
 

Kontrolujte pravidelně efektivitu vašeho fotovoltaického systému

ZKONTROLUJTE SVŮJ VLASTNÍ SYSTÉM

Pro elektrikáře a montéry solárních systémů

Větší jistota a servis pomocí infračervené termografie a lokalizace netěsností

KONTROLA SYSTÉMU JAKO SLUŽBY

Důležité informace pro majitele domů a instalatéry.

Informujte se o dalších nebezpečích
 

Zkontrolujte svoje fotovoltaické systémy!

S termovizní kamerou na stopě
 

Diagnostika závad fotovoltaického systému
 

DIAGNOSTIKA ZÁVAD
 

Infračervená termografie pro fotovoltaické systémy: Najděte si optimální termovizní kameru u firmy Trotec.

Vysoké rozlišení, vysoká tepelná citlivost... jsou jen dvě z vlastností, které by měla mít termovizní kamera pro kontrolu fotovoltaických systémů. Ale proč klade termografie fotovoltaického systému na termovizní kameru tak velké požadavky? Zde můžete zjistit, jaké vybavení by měla mít infračervená kamera, abyste získali relevantní výsledky měření.

Teplotní citlivost

Povrchová plocha solárních modulů není pro nechlazené infračervené kamery transparentní. To znamená: teplota jednotlivých solárních článků se měří pouze nepřímo na povrchu skla. Teplotní rozdíl tam může být velmi malý. Vysoká teplotní citlivost 0,08 °C je proto výhodou. Na obrazu v nepravých (falešných) barvách to znamená, že každý měřicí bod, který se liší o 0,08 °C, je zobrazen odlišně, a zdroj závady tak lze lokalizovat mnohem přesněji, než při menší citlivosti. 

Vysoké rozlišení obrazu

Čím více pixelů, tím jasnější a více diferencovaný je obraz v nepravých barvách. Vysoké rozlišení je důležité především u velkoplošných solárních zařízení, které jsou snímány z větších vzdáleností. Malé zdroje závad, například poškozené pájené spoje, jsou tak viditelné a zjistitelné. Optimální jsou také vyměnitelné objektivy, neboť lze např. použít širokoúhlý objektiv pro snímání velkoplošných solárních systémů z větší dálky.

Pohyblivý displej

Emisivita povrchu skla je nejvyšší, pokud se objektiv kamery drží kolmo do modulu. Současně přitom ale hrozí nebezpečí, že se kamera na povrchu skla sama odráží, což může vést k chybným výsledkům. Kompromis je úhel od 5 do 60 stupňů, pokud definujeme vertikálu jako 0 stupňů. Předpokladem pro tuto flexibilitu je pohyblivý displej kamery.

Integrovaná digitální kamera

Pomocí integrované digitální kamery lze k příslušnému termogramu vytvářet snímky v reálném čase, což usnadní orientaci při lokalizaci zdroje závady. Režim fúze, kde lze překrývat snímky za denního světla a obraz v nepravých barvách, je další výhodou pro přesné určení místa závady. 

Optimální podmínky měření zajišťují vypovídající výsledky měření

Perfektní kameru získáte u firmy Trotec, nicméně podmínky, za kterých měření probíhá, jsou pro vypovídající výsledky měření neméně důležité.
Optimální je chladné, jarní nebo letní ráno s bezvětřím a s jasnou oblohou. Nutný je sluneční svit s intenzitou alespoň 500 W/m², aby byly aktivovány solární články, lepší však je 700 W/m². Nízké okolní teploty zvyšují navíc teplotní kontrast.

Náhlé mraky, zastínění nebo dílčí zastínění, např. vysokou budovou nebo různými odrazy ovlivňují výsledky měření a je třeba se jim vyhnout.

Vysoce citlivé infračervené kamery řady IC085LV a IC125LV firmy Trotec se svými vynikajícími vlastnostmi kvalifikují pro použití při termografických inspekcích fotovoltaických systémů. Zde najdete přehled se všemi důležitými vlastnostmi infračervených kamer řady IC.

Majitelé domů, pozor: Kontrolujte pravidelně efektivitu vašeho fotovoltaického systému

Stejně jako automobil je i fotovoltaický systém na střeše neustále vystaven extrémním podmínkám: Slunce, déšť, sníh, bouře a teplotní výkyvy zanechávají své stopy a kladou maximální nároky na materiál i montáž. Zatímco jsou automobily pravidelně kontrolovány na technické kontrole nebo v autoservisu, musí solární zařízení správně fungovat bez jakékoli údržby. Ale funguje tak skutečně? S infračervenou kamerou lze snadno zkontrolovat, zda váš fotovoltaický systém skutečně podává maximální výkon.

Vady materiálu, vadné spoje, dokonce problematické místo pájení má vliv na snížení výkonu vašeho solárního systému. Zkontrolujte svůj systém proto ihned po instalaci pomocí infračervené termovizní kamery. Tak si můžete být jisti, že váš fotovoltaický systém podává ihned od začátku plný výkon a splňuje očekávanou návratnost. Současně získáte referenční hodnotu, podle které se můžete orientovat při následných měřeních.

Zajistěte si pravidelnou inspekcí pomocí infračervené kamery kvalitu a očekávaný výnos vašeho fotovoltaického systému. Zkontrolujte:

 • stav ihned po instalaci, aby váš fotovoltaický systém fungoval ihned od začátku efektivně
 • stav v intervalech asi dvou let, abyste zjistili případné poškození poletujícími kamínky, nečistotami, vlhkostí, zkratem, atd.
 • stav krátce před koncem záruky, abyste ušetřili peníze díky detekci vad materiálu nebo chyb montáže

Infračervená kamera zviditelní závady

Infračervená kamera využívá termografii a vizualizuje tepelné záření. Nefunkční solární články vytvářejí více tepla, než neporušené články, a jsou proto identifikovány termovizní kamerou. Také neaktivní články jsou na termosnímku zobrazeny. Tak lze snadno zjistit zdroj závady ve vašem solárním zařízení, aniž byste museli moduly demontovat nebo se jich dotknout.

Aby mohla IR kamera fungovat co nejpřesněji, vyžaduje určitou vzdálenost od měřeného objektu. Máte milé sousedy? To je dobře, pak můžete měření provést od sousedova domu. Další možností je stativ s teleskopickým ramenem nebo zdvihací zařízení. Na obrazu v nepravých (falešných) barvách, pořízeném pomocí infračervené kamery, rozpoznáte okamžitě vadné moduly, spoje, vady materiálu a další závady. Čím vyšší rozlišení a teplotní citlivost, čím přesně lze nalézt zdroj závady.

Pro elektrikáře a montéry solárních systémů: Větší jistota a servis pomocí infračervené termografie a lokalizace netěsností

Jste montér solárních systémů, elektrotechnik nebo elektrikář? Firma Trotec nabízí profesionální vybavení pro kontrolu střech a fotovoltaických systémů. Tak se zajistíte – a nabídnete svým zákazníkům servis navíc. Zevrubnou inspekcí a dokumentací promocí termovizní kamery můžete zaručit a zdokladovat bezvadnou funkci vámi instalovaného fotovoltaického systému. Nebo nabídněte pravidelné kontroly a údržbu solárních systémů jako přidanou hodnotu v rámci servisu.

Zákazníci, kteří se rozhodnou pro slunce jako dodavatele energie, přemýšlejí dlouhodobě, protože na začátku je každé solární zařízení nejdříve nákladnou investicí. Fotovoltaický systém se zaplatí až po několika letech. Pokud však funguje stoprocentně! Stačí malé poškození v elektrickém systému, spojích nebo solárním článku, a již má část systému výpadek. Toto snížení výkonu může často trvat i po několik let zcela bez povšimnutí. Pomocí termovizní kamery lze snadno lokalizovat vadné moduly nebo spoje. Mnohým majitelů domů se často zdá složité zacházení s high-tech zařízeními a vyhodnocování termografických snímků.

S použitím termovizní kamery nabídnete svým zákazníkům exkluzivní službu, která se v dlouhodobém výhledu vyplatí pro obě strany:

 • Zákazníkovi zaručují pravidelné kontroly pomocí termografie správnou funkci a plný výkon fotovoltaického systému.
 • A vy, jako instalatér solárních zařízení, se kontrolou po instalaci fotovoltaického systému současně pojistíte tím, že zdokumentujete funkčnost vámi namontovaného systému.
 • Jako montér solárních systémů, elektrotechnik nebo elektrikář nabídnete tak svým zákazníkům spontánní inspekci při podezření na závady a snížení výkonu, ale také dlouhodobé smlouvy na údržbu systému.

Profesionální měřicí technika pro inspekci střech před instalací

Ať již je to plochá střecha nebo šikmá střechy – základna, na níž je namontován solární systém, musí být bez jakýchkoli poškození. Ze dvou důvodů:

Za prvé můžete eliminovat případné následné škody na fotovoltaickém zařízení, za druhé se jako elektrikář nebo montér solárních zařízení chráníte před drahými nároky na odškodnění: Pokud instalujete fotovoltaický systém bez předchozí inspekce střechy, jak chcete později dokázat, že vaše práce nezpůsobila škody na střeše?

Proto je lepší provést již předem lokalizaci netěsností. Firma Trotec nabízí řadu profesionálních měřicích přístrojů pro lokalizaci netěsností, například, kombinovaný detektor LD6000.

Která infračervená kamera je vhodná?

Někdy způsobí i nefunkční pájený spoj částečné výpadky fotovoltaického systému. U velkoplošných zařízení může být problém lokalizovat tento malý zdroj závady. Pro přesné měření je také důležitý ideální úhel vůči skleněnému povrchu solárních panelů. Infračervená kamera pro kontrolu fotovoltaických systémů by měla splňovat následující požadavky:

 • vysoké rozlišení obrazu, minimálně 320 x 240 pixelů
 • vysoká teplotní citlivost, minimálně 0,08 °C
 • integrovaná digitální kamera, pro lepší orientaci pomocí reálného obrazu
 • pohyblivý LCD displej pro optimální viditelnost, bez ohledu na úhel měření objektivu

Všechny termovizní kamery řady IC-LV firmy Trotec jsou vhodné k použití pro kontrolu fotovoltaického systému. LV modely mají navíc integrovanou digitální kameru a funkci DuoVision pro kombinované zobrazení termosnímku a obrazu v reálném čase. Volitelně jsou možné vyměnitelné objektivy, např. pro použití u rozsáhlých fotovoltaických instalací. Přiložený balíček softwaru zahrnuje vše, co potřebujete pro profesionální dokumentaci výsledků vašich měření.

Mimochodem: Infračervené kamery si lze také pronajmout na leasing!

Zeptejte se na možnosti leasingu vašeho požadovaného produktu.

Chcete-li se naučit termografii a lokalizaci netěsností od odborníků: navazující školení

Termografie nebo lokalizace netěsností: To jsou obě velmi důležité oblasti, které prokazují užitečné služby při vaší každodenní práci – a mohou vám umožnit další zdroje příjmů.

Firma Trotec nabízí na čtyřech místech různé pokročilé a navazující vzdělávací aktivity a školení v oblasti termografie nebo lokalizace netěsností: Od kompaktního semináře přes školicí tábory s řešením problémů z praxe a vypracování řešení, až po praktický výcvik, ve kterém vás budou doprovázet zkušení měřicí technici při konkrétních zásazích v praxi. Zde se učí profesionálové od profesionálů.

Zkontrolujte svoje fotovoltaické systémy! Důležité informace pro majitele domů a instalatéry.

Oheň a plameny? Raději ne: V poslední době se hromadí zprávy o potenciálním nebezpečí požáru při provozu fotovoltaického systému. Hovoříme zde o problémech s instalací, o problematice světelného oblouku a o tom, že je zásadně ohrožen výnos ze solárních zařízení. Proto doporučujeme: Zkontrolovat ihned po instalaci a pravidelně během používání panely fotovoltaického systému, kabeláž a ostatní prvky!

Firma Trotec nabízí nejmodernější měřicí techniku pro kontrolu fotovoltaických zařízení: Infračervené kamery, které jsou přesně zaměřené na zvláštnosti solárních systémů. Měřící přístroje pro lokalizaci netěsností na střeše před instalací fotovoltaického systému – s cílem vyloučit následné závady systému. Měřicí technika pro inspekci kabeláže. Je mnoho faktorů, které mohou omezit fotovoltaické zařízení z hlediska funkčnosti a bezpečnosti: Od poškození střechy před instalací, přes vlivy větru a počasí, až po překousnutí kabelů zvířaty – například kunami.

S termovizní kamerou na stopě: Diagnostika závad fotovoltaického systému

Pokud fotovoltaický systém pracuje s nižším výkonem, snižuje se rovněž rychle očekávaný výnos zařízení. I malé závady v modulech, spojích nebo elektrické soustavě mohou vést k problémům s výkonem solárního zařízení. Nákladná investice na střeše by proto měla být zkontrolována ihned po instalaci a poté v pravidelných intervalech asi dvou let na zdroje případných závad.

Pomocí termovizní kamery s vysokou citlivostí lze diagnostiku závad provádět bez nákladné demontáže modulů nebo nebezpečného lezení na střechu. Infračervené kamery řady IC-LV firmy Trotec jsou vysoce kvalifikované právě pro tento úkol. Na termosnímku lze zřetelně nalézt a lokalizovat již nejmenší poškození poletujícími kamínky, vadné pájené spoje, vlhkost,vadné překlenovací (bypass) diody, výrobní vady, chyby instalace, neaktivní částí fotovoltaických článků a mnoho dalších příčin snížení výkonu.

Tak je zkontrolována a zajištěna funkčnost a rentabilita fotovoltaického systému pomocí termografické inspekce. Pravidelné intervaly kontroly a údržby výrazně prodlouží životnost solárního systému.

Je váš očekávaný zisk v ohrožení?

Rozhodli jste se pro fotovoltaický systém, protože je to pro vás finančně výhodné: Očekáváte určitou návratnost.

Ale bude dosaženo předpokládaného zisku, pokud je vaše fotovoltaické zařízení vadné?

Výpočet ekonomické efektivnosti investice je založen na výkonnosti vašeho fotovoltaického systému. Již pokud nefunguje jeden modul nebo konvertor, je plán zisku ohrožen. Buďte si proto jisti:

Kontrolou svého fotovoltaického systému si zajistěte předpokládanou návratnost investice a zisk!

Jednoduché a výhodné: Profesionální měřicí technika pro majitele domů a instalatéry.

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné

Další aplikační příklady pro měřicí techniku ​​v oblasti termografie

 • Pozorování divokých zvířat

  Kromě dalekohledu by ve výbavě pro pozorování divoké zvěře nemělo chybět především jedno: termovizní kamera. Pomocí infračervených snímků lze zvířata vystopovat i při špatné viditelnosti či při úplné tmě. Trotec nabízí díky termovizním kamerám řady IC spolehlivá zařízení pro pozorování. Šikovné, precizní a odolné – a to vše za nízké ceny.

  Další informace
 • Kontrola zdravotního stavu stromů

  Za bezpečnost v parku, na cestách a v lese jsou odpovědní buď majitelé, nebo veřejná správa, kteří se o příslušnou plochu musí starat. K povinnosti bezpečnosti silničního provozu patří také profesionální ohodnocení zdravotního stavu stromů, aby bylo možné provést případná opatření. Pokud se zjistí, že je strom nutné pokácet, musí být odstraněn co nejdříve, aby nebyli ohroženi chodci. Použitím...

  Další informace
 • Termografie u koní

  V Německu je kůň jedním z nejoblíbenějších zvířat. Poměrně vysoké mohou být ale i náklady na ošetření a léčbu, pokud kůň někdy onemocní nebo si přivodí akutní zranění. Čím později je tělesné postižení diagnostikováno, tím zdlouhavější a nákladnější je proces hojení. Proto se termografie stále více používá pro profylaxi, akutní diagnostiku a rehabilitaci.

  Další informace
 • Infračervená termografie pro zajištění hranic

  Monitoring ochranných zón a hranic je zodpovědný úkol. Protože se zde vše týká bezpečnosti. Úkolem pohraniční stráže je vysledování a zadržení neoprávněných osob. Vzhledem k tomu, že se vetřelci spoléhají především na špatné počasí a zhoršenou viditelnost, musí být ochránci hranic vybaveni především v noci a při husté mlze. Vybavení moderní technikou je nezbytné. A zde nabízejí termovizní kamery...

  Další informace
 • Infračervená termografie při výrobě oceli

  Tam, kde je nutný vysoký výkon, se používá ocel: při stavbě zařízení a ve strojírenství, v automobilovém průmyslu nebo také při výstavbě železnic a příslušenství. Poptávka po oceli neustále roste. Aby však byli výrobci produktů, ve kterých je zpracovávána ocel, schopni nabízet co nejvyšší kvalitu, jsou požadavky na surovou ocel mimořádně vysoké. Spolehlivá a nedestruktivní kontrola jakosti je...

  Další informace
 • Infračervená termografie v chovech zvířat

  Termovizní kamery se osvědčují již několik let v průmyslovém chovu skotu, prasat, ovcí, koz a drůbeže. Představují levnou a velmi časnou metodu měření teploty, která poskytuje chovateli zvířat i veterináři důležitá data o stavu chovného zvířete. U firmy Trotec naleznete široký výběr zařízení pro infračervenou termografii.

  Další informace
 • Elektrotermografie

  V jakém stavu jsou elektrická vedení, která jsou skrytá ve zdi nebo v zařízení? Je plastové opláštění již křehké? Mají přípojky nedostatky? Pokud je u napájecího kabelu nebo konektoru riziko, že se již brzdy odpojí, nebo že se poškodí jeho izolace, je už pouze malý krůček k hrozící velké škodě. Aby se zamezilo požáru kabeláže a výpadkům a selhání elektrického systému, musí být chyby a poruchy na...

  Další informace
 • Termografie ve vodárnách

  Zákazníci firem zásobujících vodou jsou odkázáni na nepřetržitý provoz. A vodárna zajišťuje nepřetržité služby. Aby byly technické problémy co nejdříve lokalizovány a nasazení týmů údržby bylo co nejvíce efektivní, používají se pro kontrolu elektroniky termovizní kamery. Podrobné infračervené snímky které termovizní kamery firmy Trotec pořizují, zobrazují přesně, na kterých místech je nutné...

  Další informace
 • Termografie pro větrné turbíny

  Listy rotoru větrná turbíny převádějí větrnou energie na elektrickou energii. Vzhledem k tomu, že jsou součásti vyrobené z kompozitních materiálů vystaveny enormnímu zatížení jak při výrobě, tak při provozu, musí být v perfektním stavu, aby byly dostatečně pevné. Výrobci a provozovatelé větrné turbíny mohou pomocí infračervené termografie zjistit přesný stav a náhled na listy rotoru i dovnitř, aby...

  Další informace
 • Přezkoušení solárních systémů

  Fotovoltaické systémy musí být v optimálním stavu, aby byli soukromé osoby i zákazníci, kteří z nich mají prospěch, co nejlépe zajištěni. Nejen plánování a instalace musí být v pořádku. Zásadní je také kontrola solárních článků a celého zařízení. Skryté vady nebo dokonce selhání lze snadno zjistit pomocí termovizní kamery IC od firmy Trotec. Nejlepší podpora při inspekci - pro profesionály nebo i...

  Další informace
 • Lokalizace ve vodních tocích

  Dobrý výhled na volném moři je nesmírně důležitý, zejména v noci. To ví každý člen posádky lodi, který již někdy byl za tmy na lodi. Hobby posádky lodí a záchranné týmy, které chtějí přesně navigovat svá plavidla na určitý cíl, a musí najít jiné lodě a osoby ve vodě, mohou využít infračervenou techniku. Protože termovizní kamery firmy Trotec pořizují podrobné a jednoznačné termosnímky, a...

  Další informace
 • Vyhledávání ropných skvrn

  Pokud ropná skvrna zasáhne až k pobřeží, jsou škody zvlášť velké. Jsou ohroženy celé zvířecí populace a zničena flora. Podle velikosti skvrn může být dokonce řeč o úniku ropy. Proto pracují ochránci přírody a síly nasazení vždy na plný výkon, aby ropu co nejdříve lokalizovali a odstranili. Ostré vidění je zapotřebí zejména v podmínkách špatné viditelnosti a při vysokých vlnách. To umožňuje skupina...

  Další informace
 • Dokumentace zvířat

  Jak loví lvi v noci v poušti? Kam se schovala anakonda? Kam utíkají antilopy, když je překvapí tma? Tyto a mnohé další otázky mohou filmaři divákům pomocí nejmodernější techniky již zodpovědět. Neboť právě při dokumentaci zvířat je používání termovizních kamer stále oblíbenější. Detailní snímky odhalují jinak skryté procesy a poskytují divákům mnohá fascinující nahlédnutí do světa zvířat. Pomocí...

  Další informace