1. Produkty a služby
  2. Měřicí přístroje
  3. Lokalizace netěsností
  4. Kombinované měřiče pro lokalizaci netěsností

S detektorem při lokalizaci netěsností

Ať je to akustická lokalizace netěsností nebo vodíková měřicí metoda – pomocí kombinovaných detektorů od společnosti Trotec můžete v krátkém čase vymezit nebo dokonce naprosto přesně určit netěsná místa ve vedeních a u ventilů. Spolehlivě, s jistotou!

Odborníci používají při lokalizaci škod u zakrytých vedení speciální detektory a trubkové sondy. Použití může mít nejrůznější charakter. Pomocí akustické lokalizace bodů se například určuje průběh topných vedení a podlahového topení. Těsnost sítí pitné vody, zásobníků a kotlů se s oblibou měří vodíkovou metodou, což je mimořádně ekonomický postup. Výhodou cílené lokalizace netěsností je, že právě v případě škody lze slabinu odhalit a škodu odstranit v minimálním čase. Celé by to samozřejmě mělo být pokud možno provedené nedestrukčně - bez tesání do zdi a navrtávání asfaltu nebo podlahy. Pomocí technicky vytříbených detektorů a trubkových sond od společnosti Trotec můžete kdykoli provádět profesionální lokalizaci netěsností.

Skvělým partnerem pro podrobnou detekci netěsností a akustickou lokalizaci vedení je kombinovaný detektor LD6000. Detektor vám ukáže průběh vedení podle potřeby. Pomocí tohoto kombinovaného detektoru můžete vymezit nebo v závislosti na škodě dokonce naprosto přesně lokalizovat netěsnosti. S čidlem vodíku LD6000 H2 se kombinovaný měřicí přístroj stane profesionálem pro detekci stopového plynu. Akustická lokalizace bodů, lokalizace vedení a detekce stopových plynů v jednom přístroji! Pro použití v případě prasklé vodovodní trubky doporučujeme trubkovou sondu LD6000 PTS - k akustické lokalizaci úniků přímo ve vodovodním vedení pod tlakem.

V živnostenském podnikání, v průmyslu i ve vodárenských podnicích: S kombinovanými měřicími přístroji od společnosti Trotec jste připraveni na jakýkoli únik a každé netěsné místo - od těch nejmenších až po poškozené velké vodovodní trubky.

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné