UV-Torchlight 15F UV-TrackMaster

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Odstraňování škod způsobených vodou: +49 2452 962 444
Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Produkty a služby
  2. Měřicí přístroje
  3. Lokalizace netěsností
  4. Ruční svítilna UV-A

UV-A ruční svítilna

UV‑Torchlight 15F a UV-TrackMaster

Kompaktní dlouhovlnná UV svítidla pro nedestruktivní detekci světelné stopy při zkouškách materiálu, lokalizaci netěsností nebo kontrole kvality a pro bezpečnostní aplikace.

Univerzální stopovací detektory pro mnoho oblastí použití...

Nedestruktivní zkouška materiálu v průmyslu

Testováním fluorescenční kapilární metodou (FPI) lze u železných a neželezných kovů, mnoha plastů nebo keramických materiálů prokázat rychle a bez velkých nákladů povrchové vady součástí a strojů.

Ekonomická metoda kontroly trhlin

Po ošetření fluorescenčními markery dojde pomocí UV-A záření k vizualizaci chyb, jako jsou praskliny nebo póry, otevřené k povrchu, i na nezmagnetizovatelných materiálech.

UV-TrackMaster, nezávislý na magnetickém poli, může být používán i při magnetické práškové metodě pomocí fluorescenčních testovacích prostředků. Vyhledávání chyb touto metodou poskytuje v porovnání s penetračním postupem výhodu maximální necitlivosti na mikrostrukturu, povrchovou geometrii a nerovnosti povrchu.

Vyhledávání netěsností motorů a agregátů

V případě přidání kontrastní látky (stopovače) můžete lokalizovat netěsnosti v motorových systémech nebo chladicích agregátech pomocí UV-A ručních svítilen zpravidla již po několika minutách provozu jako svítící barevnou skvrnu kolem netěsného místa.

Hydraulický systém, chladivové zařízení, vedení maziva nebo pohonných hmot – při použití různobarevných stopovačů můžete rychle a přesně stanovit nejen netěsné místo, ale také příčinu úniku.

Lokalizace netěsností staveb a sítí vedení

Při použití umělých markerů (stopovačů) v komplexních potrubích, která vedou kapalinu, může být kontrolována jejich plošná těsnost nebo lze detekovat a analyzovat rozvádění a výstupy kapaliny, podmíněné netěsností.

Únik i nejmenších stop markeru na zem, stěnu nebo strop je pak patrný pod ultrafialovým zářením UV svítilen.

Díky extrémně vysoké intenzitě záření svítilny UV-TrackMaster mohou být jediným pohybem lampy zkontrolovány velké plochy detekovaných prostor i za denního světla.

Dále se typicky používá při zkouškách těsnosti vodonosných úrovní plochých střech nebo kontroly kalových jímek a spádových trubek.

Praktické výhody:

  • Lehký a mobilní systém pro efektivní zkoumání velkoplošných, a to i těžko přístupných míst
  • Vysoká energetická účinnost, a tedy nižší spotřeba energie a delší životnost baterie
  • Příjemně tichý provoz bez chladicího ventilátoru
  • Připraveny k použití během několika sekund bez delších zahřívacích fází
  • Vždy možnost zapnutí a vypnutí bez předběžného ochlazení
 

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné