Zákaznický servis a podpora: +49 2452 962-450

Po. – Čt.: 8:00 – 17:30 hod. | Pá.: 8:00 – 17:00 hod.

Infračervený teploměr TP10 s vícebodovým laserovým zaměřovačem cíle
 1. Produkty a služby
 2. Měřicí přístroje
 3. Teplota
 4. Kontaktní a infračervený teploměr
 5. TP10 infračervený teploměr

Pyrometr TP10

Profesionální infračervený teploměr s vícebodovou laserovou technologií – pro všestranné využití

Profesionální pyrometr TP10 kombinuje přesnou měřicí techniku, flexibilní možnosti použití a celou řadu sofistikovaných měřicích funkcí s jednoduchým ovládáním a vynikajícím poměrem ceny a výkonu v kvalitním pyrometru extratřídy.

Ať už spolehlivá diagnostika a údržba vytápěcích, klimatizačních a větracích systémů či rozsáhlé úkoly údržby v průmyslu a podnikání – díky širokému rozsahu teplot od -50 °C do +1 850 °C, vysokému optickému rozlišení 75:1, volně nastavitelné emisivitě a četným technickým charakteristikám vybavení je tento přesný infračervený teploměr optimálně vhodný pro složité a náročné měřicí úlohy v oblasti údržby, inspekce, analýzy nebo dokumentace.

Díky vysokému koeficientu vzdálenosti umožňuje přístroj TP10 přesné měření teploty povrchu i na velmi malých konstrukčních dílech a velmi vzdálených objektech.

Integrovaná funkce dataloggingu pro záznam a uložení až 30 měřicích bodů umožňuje například snadné zpětné sledování inspekčních cest.

Při každém měření se navíc zjišťuje automaticky maximální, minimální, rozdílová a průměrná hodnota a pomocí volání funkce se zobrazuje jako doplněk aktuálně naměřené hodnoty.

Pro kontinuální měření je navíc možné TP10 upevnit na stativu.

Kombinované infračervené a kontaktní měření teploty 

Přípojka pro miniaturní plochý konektor TP10 rozšiřuje možnosti použití o doplňková měření kontaktní teploty pomocí kontaktního čidla typu K, který je součástí dodávky, nebo veškerých teplotních čidel cizí výroby stejného provedení. Tímto způsobem lze dokonce měřit i teplotu nekorozivních kapalin.

Pokud chcete šetřit baterii, můžete TP10 provozovat také přímo u portu USB vašeho počítače. Funkce USB navíc nabízí možnost softwarově podporovaného zaznamenávání sérií měření při dlouhodobém měření průběhu teplot mechanických nebo klimatických procesů.

Optické rozlišení, krátce řečeno:

Optické rozlišení (D:S) definuje poměr vzdálenosti měřené a průměru měřicí skvrny. To se zvyšuje s rostoucí vzdáleností od měřeného objektu. Infračervený teploměr přitom stanovuje průměrnou teplotu všech teplot přítomných v měřicí skvrně.

Čím větší je měřicí skvrna, tím méně přesný je výsledek měření. Obráceně platí: čím vyšší je optické rozlišení pyrometru, tím menší je velikost skvrny, a tím je i měření přesnější.


Při zapnutém podsvícení svítí displej přístroje TP10 zeleně. Je-li aktivována funkce alarmu, bliká displej modře, jakmile klesne naměřená hodnota pod hranici alarmu, a červeně v případě jejího překročení.
Podsvícený displej s změnou barvy při alarmu teploty
Přístroj TP10 má vysoké optické rozlišení 75:1 a je vybaven vícebodovým laserovým zaměřovačem cíle, který vám ukazuje stejnoměrně jak měřicí bod, tak i okrajové body měřené plochy.
Přístroj TP10 s vícebodovou laserovou technologií a vysokým optickým rozlišením

Barva displeje ukazuje, zda je vše v „zeleném rozsahu“

Alarm zobrazovaný změnou barvy displeje

Zeleně podsvícený displej TP10 je velmi snadno čitelný i v tmavších podmínkách. Praktickou a časově úspornou funkcí je přitom změna barvy displeje na základě alarmu. V přístroji lze zadat uživatelem definované prahové hodnoty alarmů pro každou dolní a horní naměřenou hodnotu. Jakmile dojde k podkročení prahové hodnoty alarmu definovaného uživatelem, začne displej blikat modře, a při překročení bliká červeně. Kromě toho zazní akustický signál alarmu jak při překročení, tak i při podkročení těchto definovaných hodnot.

Díky intuitivnímu zobrazení barvy na displeji je na první pohled zřejmé, zda je naměřená teplota v přednastaveném rozsahu příslušných cílových hodnot, což znamená, že lze rychle měřit i velké plochy, aniž byste museli věnovat pozornost každé jednotlivé naměřené hodnotě.

Devítinásobný vícebodový sytém – jednoduše preciznější

Přístroj TP10 s vícebodovým laserem

Inovativní vícebodová laserová technologie přístroje TP10 to umožňuje: Namísto zobrazení jediného měřeného cíle jednotlivým laserem nebo pouhého zobrazení velikosti měřené skvrny pomocí dvojitého laseru, spojuje vícebodový laser TP10 obě technologie pro stejnoměrný a přesný záznam měřeného objektu. Zatímco centrální cílový laser zobrazuje měřicí bod, vizualizuje dalších osm laserů okrajové body měřené plochy, což umožňuje provádět přesná měření v co nejkratším čase.

Kontaktní a infračervený teploměr

Všechny Kontaktní a infračervený teploměr v přímém porovnání

Abyste měli možnost najít přesně ten správný Contact and IR thermometer, který potřebujete , můžete zde v přehledu vzájemně porovnat všechny Kontaktní a infračervený teploměr od firmy Trotec.

Modely, které nechcete do porovnání zahrnout, můžete jednoduše odkliknout.

Porovnání technických údajů

Praktické výhody:

 • Vývoj, design, výroba: 100 % Trotec
 • Optické rozlišení 75:1
 • Bezdotykové měření povrchové teploty od -50 °C do +1 850 °C
 • Vícebodový laserový zaměřovač cíle pro současné zobrazení měřicího bodu a měřené skvrny
 • Možnost volného nastavení emisivity od 0,1 do 1,0
 • Zobrazení High-Low alarmu změnou barvy displeje plus zvukem alarmu
 • Displej s možností podsvícení
 • Indikátor se sloupcovým grafem
 • Funkce dataloggingu k záznamu a uložení až 30 měřicích bodů
 • Kombinovaná měření teploty infračerveným a kontaktním snímačem
 • Napájení přes port USB počítače, které šetří baterii – optimální pro dlouhodobé měření
 • Možnost softwarově řízeného záznamu skupin měření
 • Automatické vypnutí
 • Německý průmyslový design, optimalizovaný pro praxi - chráněný průmyslový vzor

Koupě

Infračervený teploměr / Pyrometr TP10 vícebodový laser ukázat v internetovém obchodě Trotec

Technické údaje

Technické údaje
Všeobecně
  Číslo artiklu 3.510.003.046
Optika
  optické rozlišení (D:S) 75:1
  Nejmenší měřicí skvrna 18 mm @ 1.350 mm
Infračervený teplotní senzor [°C]
  Měřicí rozsah min. | Infračervený teplotní senzor [°C] -50
  Měřicí rozsah max. | Infračervený teplotní senzor [°C] 1 850
  Přesnost max. [°C] | Infračervený teplotní senzor
  Přesnost < -4°C
  Přesnost -4°C až 65 °C
  Přesnost > 65 °C
  Přesnost < 20 °C
  Přesnost = 20 °C
  Přesnost -50 °C do 20 °C (-58 °F do 68 °F) ± 3,0 (5,4)
  Přesnost 21 °C až 300 °C
  Přesnost 301 °C až 1 000 °C
  Přesnost 21 °C až 400 °C
  Přesnost 401 °C až 800 °C
  Přesnost 800 °C až 1 600 °C
  Reprodukovatelnost -50 °C až 20 °C ± 1,5 (2,7)
  Reprodukovatelnost 21 °C až 1 000 °C
  Reprodukovatelnost 21 °C až 1 200 °C
  Reprodukovatelnost 1 201 °C až 1 600 °C
  Přesnost 20 °C do 500 °C (68 °F do 932 °F) ±1,0 % ±1,0 (1,8)
  Přesnost 500 °C do 1 000 °C (932 °F do 1 832 °F) ±1,5 %
  Přesnost 1 000 °C do 1 850 °C (1832 °F do 3 362 °F) ±2,0 %
  Reprodukovatelnost 20 °C do 1 000 °C (68 °F do 1 832 °F) ±0,5 % ±0,5 (0,9)
  Reprodukovatelnost 1 000 °C do 1 850 °C (1832 °F do 3 362 °F) ±1,0 %
Infračervený teplotní senzor [°F]
  Měřicí rozsah min. | Infračervený teplotní senzor [°F]
  Měřicí rozsah max. | Infračervený teplotní senzor [°F]
  Přesnost ± min. [°F]
  Přesnost max. [%]
Integrovaný snímač teploty [°C]
  Měřicí rozsah min. | integrovaný snímač teploty [°C]
  Měřicí rozsah max. | integrovaný snímač teploty [°C]
  Přesnost ± min. [°C]
  Přesnost ± max. [°C]
integrovaný snímač teploty [°F]
  Měřicí rozsah min. | integrovaný snímač teploty [°F]
  Měřicí rozsah max. | integrovaný snímač teploty [°F]
  Přesnost ± < 23 °F až 150 °F °F [°F]
  Přesnost ± > 150 °F [°F]
Teplota rosného bodu [°C]
  Měřicí rozsah min. | Teplota rosného bodu [°C]
  Měřicí rozsah max. | Teplota rosného bodu [°C]
  Přesnost
Vlhkost vzduchu
  Měřicí rozsah min. | Vlhkost vzduchu [%]
  Měřicí rozsah max. | Vlhkost vzduchu [%]
  Přesnost [%] | Vlhkost vzduchu
Okolní podmínky
  Provoz - min. teplota [°C] 0
  Provoz - max. teplota [°C] 50
  Provoz - min. rel. vlhkost vzduchu [% r.F.] 10
  Provoz - max. rel. vlhkost (bez kondenzace) [%] 90
  Sklad - min. teplota [°C] -10
  Sklad - max. teplota [°C] 60
  Skladování - max. rel. vlhkost vzduchu (bez kondenzace) [%] 80
Displej
  LCD
  monochromatický
Rozhraní
  USB
  Konektorová přípojka pro teplotní senzor typ K
Uspořádání paměti
  Interní paměť Flash Možnost uložení 100 naměřených hodnot
Řízení přístroje
  Tlačítka
  Fóliová klávesnice
Druh krytí
  IP54
  IP65
Teplotní čidlo
  Doba odezvy 150 ms
  Spektrální citlivost 8 ~ 14 µm
Laser (cílová indikace)
  Třída Třída 2 (ll)
  Vlnová délka [nm] 630 ~ 670
  Výkon [mW] 1
Napájení energií
  interní (baterie) bloková baterie 9V
  externí (USB)
Provedení pláště
  Plast
Rozměr
  Délka (bez obalu) [mm] 168
  Šířka (bez obalu) [mm] 56
  Výška (bez obalu) [mm] 225
Hmotnost
  (bez obalu) [kg] 0,35
Standardní dodávka
Standardní rozsah dodávky
  Měřicí přístroj
  Kontaktní teplotní senzor, typ K
  Kufr
  USB kabel
  Ministativ
  Návod k obsluze
  Transportní taška
zjistitelná metriky i funkce
interní senzorika
  Teplota materiálu [°F]
  Teplota vzduchu [°C]
  Teplota vzduchu [°F]
  Teplota materiálu [°C]
  relativní vlhkost vzduchu [%]
  Teplota rosného bodu [°C]
  Teplota rosného bodu [°F]
Funkce a výbava
  možnost zapnutí vícebodového laseru
  Funkce přepínání jednotek teploty °C/°F
  Zobrazovací rozlišení 0,1 °C
  Funkce kontinuálního měření
  Indikace maximální hodnoty
  Indikace minimální hodnoty
  Funkce podržení naměřené hodnoty
  Indikace rozdílových hodnot
  Funkce alarmu s uživatelem definovanými mezními hodnotami
  Optická funkce alarmu pomocí různobarevného LCD osvětlení (červená / zelená / modrá)
  Funkce akustického alarmu
  Emisivita nastavitelná od 0,1 do 1,0
  LCD-Indikace s podsvícením
  Automatické vypnutí
  Indikace maximální hodnoty
  Otevřený cílový hledáček
  Přídavné měření teploty pomocí externího čidla typu K
  Lze použít pro softwarově podporované zaznamenávání sérií měření
  Závit stativu - přípojka
  Indikace stavu baterie
  LED rychloindikátor pro HACCP
  Doplňkové měření teploty materiálu s integrovaným zapichovacím čidlem typu K
  splňuje požadavky LFGB, §31
  Odpovídá DIN 10955:2004
  přepínatelné jednotlivé laserové ukazovátko
  Emisivita fixní při 0,95
  akustický alarm rosného bodu
  vizuální alarm rosného bodu
  Funkce časovače
  Indikátor se sloupcovým grafem pro rychlé rozpoznání rizika kondenzace
  Teplota materiálu [°F]
  Teplota materiálu [°C]

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné

Příslušenství

Načítá se...

Alternativní výrobky

Načítá se...

Semináře

Ke stažení

Načítá se...