Infračervený teploměr TP10 s vícebodovým laserovým zaměřovačem cíle
 1. Produkty a služby
 2. Měřicí přístroje
 3. Teplota
 4. Kontaktní a infračervený teploměr
 5. TP10 infračervený teploměr

Pyrometr TP10

Profesionální infračervený teploměr s vícebodovou laserovou technologií – pro všestranné využití

Profesionální pyrometr TP10 kombinuje přesnou měřicí techniku, flexibilní možnosti použití a celou řadu sofistikovaných měřicích funkcí s jednoduchým ovládáním a vynikajícím poměrem ceny a výkonu v kvalitním pyrometru extratřídy.

Ať už spolehlivá diagnostika a údržba vytápěcích, klimatizačních a větracích systémů či rozsáhlé úkoly údržby v průmyslu a podnikání – díky širokému rozsahu teplot od -50 °C do +1 850 °C, vysokému optickému rozlišení 75:1, volně nastavitelné emisivitě a četným technickým charakteristikám vybavení je tento přesný infračervený teploměr optimálně vhodný pro složité a náročné měřicí úlohy v oblasti údržby, inspekce, analýzy nebo dokumentace.

Díky vysokému koeficientu vzdálenosti umožňuje přístroj TP10 přesné měření teploty povrchu i na velmi malých konstrukčních dílech a velmi vzdálených objektech.

Integrovaná funkce dataloggingu pro záznam a uložení až 30 měřicích bodů umožňuje například snadné zpětné sledování inspekčních cest.

Při každém měření se navíc zjišťuje automaticky maximální, minimální, rozdílová a průměrná hodnota a pomocí volání funkce se zobrazuje jako doplněk aktuálně naměřené hodnoty.

Pro kontinuální měření je navíc možné TP10 upevnit na stativu.

Kombinované infračervené a kontaktní měření teploty 

Přípojka pro miniaturní plochý konektor TP10 rozšiřuje možnosti použití o doplňková měření kontaktní teploty pomocí kontaktního čidla typu K, který je součástí dodávky, nebo veškerých teplotních čidel cizí výroby stejného provedení. Tímto způsobem lze dokonce měřit i teplotu nekorozivních kapalin.

Pokud chcete šetřit baterii, můžete TP10 provozovat také přímo u portu USB vašeho počítače. Funkce USB navíc nabízí možnost softwarově podporovaného zaznamenávání sérií měření při dlouhodobém měření průběhu teplot mechanických nebo klimatických procesů.

Optické rozlišení, krátce řečeno:

Optické rozlišení (D:S) definuje poměr vzdálenosti měřené a průměru měřicí skvrny. To se zvyšuje s rostoucí vzdáleností od měřeného objektu. Infračervený teploměr přitom stanovuje průměrnou teplotu všech teplot přítomných v měřicí skvrně.

Čím větší je měřicí skvrna, tím méně přesný je výsledek měření. Obráceně platí: čím vyšší je optické rozlišení pyrometru, tím menší je velikost skvrny, a tím je i měření přesnější.


Při zapnutém podsvícení svítí displej přístroje TP10 zeleně. Je-li aktivována funkce alarmu, bliká displej modře, jakmile klesne naměřená hodnota pod hranici alarmu, a červeně v případě jejího překročení.
Podsvícený displej s změnou barvy při alarmu teploty
Přístroj TP10 má vysoké optické rozlišení 75:1 a je vybaven vícebodovým laserovým zaměřovačem cíle, který vám ukazuje stejnoměrně jak měřicí bod, tak i okrajové body měřené plochy.
Přístroj TP10 s vícebodovou laserovou technologií a vysokým optickým rozlišením

Barva displeje ukazuje, zda je vše v „zeleném rozsahu“

Alarm zobrazovaný změnou barvy displeje

Zeleně podsvícený displej TP10 je velmi snadno čitelný i v tmavších podmínkách. Praktickou a časově úspornou funkcí je přitom změna barvy displeje na základě alarmu. V přístroji lze zadat uživatelem definované prahové hodnoty alarmů pro každou dolní a horní naměřenou hodnotu. Jakmile dojde k podkročení prahové hodnoty alarmu definovaného uživatelem, začne displej blikat modře, a při překročení bliká červeně. Kromě toho zazní akustický signál alarmu jak při překročení, tak i při podkročení těchto definovaných hodnot.

Díky intuitivnímu zobrazení barvy na displeji je na první pohled zřejmé, zda je naměřená teplota v přednastaveném rozsahu příslušných cílových hodnot, což znamená, že lze rychle měřit i velké plochy, aniž byste museli věnovat pozornost každé jednotlivé naměřené hodnotě.

Devítinásobný vícebodový sytém – jednoduše preciznější

Přístroj TP10 s vícebodovým laserem

Inovativní vícebodová laserová technologie přístroje TP10 to umožňuje: Namísto zobrazení jediného měřeného cíle jednotlivým laserem nebo pouhého zobrazení velikosti měřené skvrny pomocí dvojitého laseru, spojuje vícebodový laser TP10 obě technologie pro stejnoměrný a přesný záznam měřeného objektu. Zatímco centrální cílový laser zobrazuje měřicí bod, vizualizuje dalších osm laserů okrajové body měřené plochy, což umožňuje provádět přesná měření v co nejkratším čase.


Praktické výhody:

 • Vývoj, design, výroba: 100 % Trotec
 • Optické rozlišení 75:1
 • Bezdotykové měření povrchové teploty od -50 °C do +1 850 °C
 • Vícebodový laserový zaměřovač cíle pro současné zobrazení měřicího bodu a měřené skvrny
 • Možnost volného nastavení emisivity od 0,1 do 1,0
 • Zobrazení High-Low alarmu změnou barvy displeje plus zvukem alarmu
 • Displej s možností podsvícení
 • Indikátor se sloupcovým grafem
 • Funkce dataloggingu k záznamu a uložení až 30 měřicích bodů
 • Kombinovaná měření teploty infračerveným a kontaktním snímačem
 • Napájení přes port USB počítače, které šetří baterii – optimální pro dlouhodobé měření
 • Možnost softwarově řízeného záznamu skupin měření
 • Automatické vypnutí
 • Německý průmyslový design, optimalizovaný pro praxi - chráněný průmyslový vzor

Koupě

Infračervený teploměr / Pyrometr TP10 vícebodový laser ukázat v internetovém obchodě Trotec

Infračervený teploměr / Pyrometr TP10 vícebodový laser

Tento TP10 je vhodný, kvůli velkému rozsahu měření teploty od -50 °C do +1.850 °C, vysokému optickému rozlišení 75:1, volně nastavitelnou emisivitou a technickému vybavení ideální, pro komplexní a náročné měření při údržbě, kontrole, analýze nebo dokumentaci.

9.317,69 CZK vč. DPH zobrazit cenu netto bez DPH

koupit nyní

Technické údaje

Technické údaje
Všeobecně
  Číslo artiklu 3.510.003.046
Optika
  optické rozlišení (D:S) 75:1
  Nejmenší měřicí skvrna 18 mm @ 1.350 mm
Infračervený teplotní senzor [°C]
  Měřicí rozsah min. | Infračervený teplotní senzor [°C] -50
  Měřicí rozsah max. | Infračervený teplotní senzor [°C] 1 850
  Přesnost max. [°C] | Infračervený teplotní senzor
  Přesnost < -4°C
  Přesnost -4°C až 65 °C
  Přesnost > 65 °C
  Přesnost < 20 °C
  Přesnost = 20 °C
  Přesnost -50 °C do 20 °C (-58 °F do 68 °F) ± 3,0 (5,4)
  Přesnost 21 °C až 300 °C
  Přesnost 301 °C až 1 000 °C
  Přesnost 21 °C až 400 °C
  Přesnost 401 °C až 800 °C
  Přesnost 800 °C až 1 600 °C
  Reprodukovatelnost -50 °C až 20 °C ± 1,5 (2,7)
  Reprodukovatelnost 21 °C až 1 000 °C
  Reprodukovatelnost 21 °C až 1 200 °C
  Reprodukovatelnost 1 201 °C až 1 600 °C
  Přesnost 20 °C do 500 °C (68 °F do 932 °F) ±1,0 % ±1,0 (1,8)
  Přesnost 500 °C do 1 000 °C (932 °F do 1 832 °F) ±1,5 %
  Přesnost 1 000 °C do 1 850 °C (1832 °F do 3 362 °F) ±2,0 %
  Reprodukovatelnost 20 °C do 1 000 °C (68 °F do 1 832 °F) ±0,5 % ±0,5 (0,9)
  Reprodukovatelnost 1 000 °C do 1 850 °C (1832 °F do 3 362 °F) ±1,0 %
Infračervený teplotní senzor [°F]
  Měřicí rozsah min. | Infračervený teplotní senzor [°F]
  Měřicí rozsah max. | Infračervený teplotní senzor [°F]
  Přesnost ± min. [°F]
  Přesnost max. [%]
Integrovaný snímač teploty [°C]
  Měřicí rozsah min. | integrovaný snímač teploty [°C]
  Měřicí rozsah max. | integrovaný snímač teploty [°C]
  Přesnost ± min. [°C]
  Přesnost ± max. [°C]
integrovaný snímač teploty [°F]
  Měřicí rozsah min. | integrovaný snímač teploty [°F]
  Měřicí rozsah max. | integrovaný snímač teploty [°F]
  Přesnost ± < 23 °F až 150 °F °F [°F]
  Přesnost ± > 150 °F [°F]
Teplota rosného bodu [°C]
  Měřicí rozsah min. | Teplota rosného bodu [°C]
  Měřicí rozsah max. | Teplota rosného bodu [°C]
  Přesnost
Vlhkost vzduchu
  Měřicí rozsah min. | Vlhkost vzduchu [%]
  Měřicí rozsah max. | Vlhkost vzduchu [%]
  Přesnost [%] | Vlhkost vzduchu
Okolní podmínky
  Provoz - min. teplota [°C] 0
  Provoz - max. teplota [°C] 50
  Provoz - min. rel. vlhkost vzduchu [% r.F.] 10
  Provoz - max. rel. vlhkost (bez kondenzace) [%] 90
  Sklad - min. teplota [°C] -10
  Sklad - max. teplota [°C] 60
  Skladování - max. rel. vlhkost vzduchu (bez kondenzace) [%] 80
Displej
  LCD
  monochromatický
Rozhraní
  USB
  Konektorová přípojka pro teplotní senzor typ K
Uspořádání paměti
  Interní paměť Flash Možnost uložení 100 naměřených hodnot
Řízení přístroje
  Tlačítka
  Fóliová klávesnice
Druh krytí
  IP54
  IP65
Teplotní čidlo
  Doba odezvy 150 ms
  Spektrální citlivost 8 ~ 14 µm
Laser (cílová indikace)
  Třída Třída 2 (ll)
  Vlnová délka [nm] 630 ~ 670
  Výkon [mW] 1
Napájení energií
  interní (baterie) bloková baterie 9V
  externí (USB)
Provedení pláště
  Plast
Rozměr
  Délka (bez obalu) [mm] 168
  Šířka (bez obalu) [mm] 56
  Výška (bez obalu) [mm] 225
Hmotnost
  (bez obalu) [kg] 0,35
Standardní dodávka
Standardní rozsah dodávky
  Měřicí přístroj
  Kontaktní teplotní senzor, typ K
  Kufr
  USB kabel
  Ministativ
  Baterie
  Návod k obsluze
  Transportní taška
zjistitelná metriky i funkce
interní senzorika
  Teplota materiálu [°F]
  Teplota vzduchu [°C]
  Teplota vzduchu [°F]
  Teplota materiálu [°C]
  relativní vlhkost vzduchu [%]
  Teplota rosného bodu [°C]
  Teplota rosného bodu [°F]
Funkce a výbava
  možnost zapnutí vícebodového laseru
  Funkce přepínání jednotek teploty °C/°F
  Zobrazovací rozlišení 0,1 °C
  Funkce kontinuálního měření
  Indikace maximální hodnoty
  Indikace minimální hodnoty
  Funkce podržení naměřené hodnoty
  Indikace rozdílových hodnot
  Funkce alarmu s uživatelem definovanými mezními hodnotami
  Optická funkce alarmu pomocí různobarevného LCD osvětlení (červená / zelená / modrá)
  Funkce akustického alarmu
  Emisivita nastavitelná od 0,1 do 1,0
  LCD-Indikace s podsvícením
  Automatické vypnutí
  Indikace maximální hodnoty
  Otevřený cílový hledáček
  Přídavné měření teploty pomocí externího čidla typu K
  Lze použít pro softwarově podporované zaznamenávání sérií měření
  Závit stativu - přípojka
  Indikace stavu baterie
  LED rychloindikátor pro HACCP
  Doplňkové měření teploty materiálu s integrovaným zapichovacím čidlem typu K
  splňuje požadavky LFGB, §31
  Odpovídá DIN 10955:2004
  přepínatelné jednotlivé laserové ukazovátko
  Emisivita fixní při 0,95
  akustický alarm rosného bodu
  vizuální alarm rosného bodu
  Funkce časovače
  Indikátor se sloupcovým grafem pro rychlé rozpoznání rizika kondenzace
  Teplota materiálu [°F]
  Teplota materiálu [°C]

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné

Příslušenství

Načítá se...

Alternativní výrobky

Načítá se...

Semináře

Ke stažení

Načítá se...