Zákaznický servis a podpora: +49 2452 962-450

Po. – Čt.: 8:00 – 17:30 hod. | Pá.: 8:00 – 17:00 hod.

OZ-ONE
 1. Produkty a služby
 2. Měřicí přístroje
 3. Emise
 4. Plynové detektory
 5. OZ-ONE

Měřič ozonu OZ-ONE

Profesionální měřič ozonu s rozšířenými funkcemi měření klimatu

OZ-ONE – název je programem:

První měřič ozonu jako cenově dostupná profesionální mobilní měřicí technika v nové dimenzi.

Ať již přirozeně se vyskytující přízemní nebo technicky vyráběný ozon – již při nízkých koncentracích má ozon ve venkovním ovzduší vysoký potenciál škodlivosti. Dodržování neškodných mezních hodnot ozonu se proto vyžaduje nejen pro ochranu zdraví, ale v mnoha zemích je jasně regulováno a předepsáno zákonem.

Díky měřiči ozonu OZ-ONE máte k dispozici optimální zkušební přístroj pro rychlou a přesnou kontrolu nebo dlouhodobé sledování koncentrací ozonu v okolním vzduchu.

Přístroj OZ-ONE má velmi nízkou křížovou citlivost vůči jiným plynům nebo těkavým organickým sloučeninám / VOC, a zaujme svými rychlými výsledky měření s vysokou přesností i při velmi nízkých koncentracích ozonu.

Mnoho integrovaných funkcí, jako je vynulování stavu ozonu, funkce měření pomocí referenční hodnoty pro krátkodobou mezní hodnotu a časově vážený průměr, nebo zobrazení hodnoty přepínatelné z ppm na µg/m³, činí z přístroje OZ-ONE nepostradatelného pomocníka s rychlou reakcí při přesných měřeních zatížení ozonem.

Kromě toho je tento přístroj současně také kompaktní přenosnou měřicí jednotkou životního prostředí, pomocí níž je možné také stanovit teplotu a vlhkost vzduchu, nebo lze vypočítat teplotu rosného bodu a teplotu mokrého (kulového) teploměru. V jednom přehledu zobrazuje duální displej tohoto měřiče vždy dvě naměřené hodnoty současně.

Pro účely dlouhodobého měření lze OZ-ONE připevnit také na stativ. Kromě toho má měřič mini USB port, stejně jako 9 V zásuvku pro dutý konektor, a přes tato rozhraní je tedy možný trvalý provoz se síťovým napájením namísto baterií. V neposlední řadě lze v případě potřeby k mini USB portu přístroje OZ-ONE připojit powerbanku.


Měřič ozonu OZ-ONE nabízí celou řadu možností použití:

 • Měření na pracovištích v průmyslu a řemeslných odvětvích
 • Environmentální analýzy
 • Kontrola výrobních prostředí
 • Kontroly limitních hodnot po použití generátorů ozonu pro neutralizaci pachů nebo dezinfekci, například v hotelovém průmyslu, jakož i při sanacích škod způsobených vodou a požárem
Pro účely dlouhodobého měření lze OZ-ONE připevnit také na stativ a jako alternativa k provozu na baterie jej lze trvale napájet ze sítě.
Možnost připojení stativu a napájení ze sítě
Podsvícený LCD displej OZ-ONE současně zobrazuje dvě naměřené veličiny, které jsou snadno čitelné i v prostředí s nedostatečným osvětlením.
Dobře čitelný LCD displej s možností podsvícení
OZ-ONE je ideální pro sledování limitních hodnot po ozonizaci, např. při sanacích škod způsobených vodou, při údržbě vozidel nebo dezinfekci hotelových pokojů.
Ideální pro kontroly mezních hodnot po ošetření ozónem

Zajímavé poznatky o měření ozonu pomocí přístroje OZ-ONE


Ozon v přírodě

Ozon (chemická značka O₃) je přirozená složka horní vrstvy vzduchu a vytváří se v důsledku slunečního záření zřetězením tří atomů kyslíku na molekulu ozonu. Ozón je nestabilní, a proto se v krátké době rozkládá na dvojmocný kyslík.

V zemské atmosféře chrání celý život na naší planetě před nadměrným UV zářením. Přízemní ozón je však pro člověka agresivním dráždivým plynem a je produkován v ovzduší za intenzivního slunečního záření pomocí fotochemických smogových reakcí.

Zápach může být při koncentraci vyšší než 40 µg/m³ ozonu vnímán jako ostře štiplavý a ve vysokých koncentracích až podobný chlóru. V takovém případě hrozí riziko poškození zdraví, například podrážděním sliznic v krku, hrtanu a průduškách, nebo také podrážení se slzením, kašlem a bolestmi hlavy.

Vzhledem k rizikům ozonu pro zdraví se doporučuje používat měřič ozonu přesný i při nízkých hladinách ozonu – a to i pro kontrolu dodržování předepsaných mezních hodnot. OZ-ONE zaujme svou vysokou citlivostí i při velmi nízkých koncentracích, a je na rozdíl od většiny konkurenčních modelů schopen také zobrazit koncentraci ozonu přímo v mikrogramech na metr krychlový vzduchu.

Průmyslové a komerční využití ozonu

Ozón je velmi silné oxidační činidlo, a je to druhý nejsilnější dezinfekční prostředek na světě. Ozon vyráběný technicky ve velkých zařízeních se proto s výhodou používá k úpravě pitné vody, ničení choroboplodných zárodků a úpravě vody ve veřejných bazénech, dále pro úpravu vody v potravinářském a nápojovém průmyslu nebo při úpravě chladicí a procesní vody.

Ozon se však také používá při bělení, například papíru nebo textilu. Kromě toho může ozon vznikat také při průmyslových aplikacích UV záření pro procesy sušení.

Specializovaní poskytovatelé služeb používají mobilní ozonové generátory k odstraňování pachů po požáru nebo poškození vodou, a také k neutralizaci nepříjemných zápachů v kuřáckých automobilech nebo při renovacích ojetých vozidel.

Ve všech prostředích, kde dochází k produkci ozonu, lze měřič ozonu OZ-ONE použít jako spolehlivý kontrolní přístroj k zajištění dodržování limitních hodnot ozónu na pracovišti.

Dodržování mezních hodnot ozonu

Vzhledem k tomu, že je ozon nejen důležitým plynem pro průmysl, ale je to také oxidační činidlo a dráždivý plyn, který má škodlivý účinek na oči, nos, hltan a plíce i při nízkých koncentracích, musí se věnovat zvláštní pozornost stanovení a dodržování definovaných mezních hodnot.

Zákonné mezní hodnoty expozice na pracovišti při zacházení s ozonem v provozech se pohybují v rámci mezinárodních porovnání mezi 0,05 a 0,1 ppm (STEL ¹). Ve venkovních prostorách je typický expoziční limit (TWA ²) pro přízemní ozon 120 µg/m³.

Pomocí měřiče ozonu OZ-ONE lze rychle stanovit obě měřené veličiny. V případě potřeby lze zobrazení naměřené hodnoty jednoduše měnit stisknutím tlačítka z ppm na mikrogram na metr krychlový.

Elektrochemický snímač³ přístroje OZ-ONE se vyznačuje vysokou přesností, zejména při nízkých hodnotách ozonu, takže lze spolehlivě detekovat i ty nejmenší koncentrace pod prahovou hodnotou rizika.


¹ Short Term Exposure Limit; ² Time Weighted Average; ³ Elektrochemické snímače jsou spotřebními výrobky a od data výroby nepřetržitě podléhají stárnutí. Proto využívá firma Trotec velmi odolné snímače obvykle s dvouletou životností, na kterou získáváte v Evropě jeden rok záruky od data nákupu.

Plynové detektory

Všechny Plynové detektory v přímém porovnání

Abyste měli možnost najít přesně ten správný plynoměr, který potřebujete , můžete zde v přehledu vzájemně porovnat všechny Plynové detektory od firmy Trotec.

Modely, které nechcete do porovnání zahrnout, můžete jednoduše odkliknout.

Porovnání technických údajů

Praktické výhody:

 • Rychlé a přesné stanovení i velmi nízkých koncentrací ozonu
 • Zobrazení naměřených hodnot ozonu v ppm nebo mg/m³
 • Rychlá doba reakce
 • nízká křížová citlivost vůči těkavým organickým sloučeninám / VOC
 • Funkce vynulování stavu ozonu
 • Měření pomocí referenčních hodnot ozonu (STEL/TWA)
 • Offset atmosférického tlaku pro vysoce přesné standardní měření kubického metru
 • Měření teploty a vlhkosti vzduchu
 • Výpočet teploty rosného bodu a teploty mokrého teploměru
 • Offset-nastavení teploty a vlhkosti vzduchu
 • Funkce Data-Hold-, Min, Max a funkce alarmu
 • Osvětlení displeje
 • ¼ palcový závit pro upevnění ke stativu
 • Kromě bateriového provozu je možné síťové napájení pro kontinuální / nepřetržitá měření
 • Energeticky úsporné automatické vypnutí
 • Včetně kalibračního certifikátu

Koupě

Měřič koncentrace ozónu OZ-ONE ukázat v internetovém obchodě Trotec

Technické údaje

Technické údaje
Všeobecně
  Číslo artiklu 3.510.006.110
Ozón (O3) [ppm]
  Naměřená hodnota max. | Ozón (O3) [ppm] 1
  Naměřená hodnota min. | Ozón (O3) [ppm] 0
  Přesnost [ppm] | Ozón (O3) [ppm] <0,1 ppm: ±0,02 ppm, nebo ±10 % aktuálně naměřené hodnoty
Ozón (O3) [µg/m³]
  Naměřená hodnota min. | Ozón (O3) [µg/m³] 0
  Naměřená hodnota max. [µg/m³] | Ozón (O3) [µg/m³] (text) 1,996 (při 20 °C a 1,013 hPa)
  Přesnost [µg/m³] | Ozón (O3) [µg/m³] <200 µg/m³: ±40 µg/m³, nebo ±10 % aktuálně naměřené hodnoty
Teplota vzduchu [°C]
  Měřicí rozsah min. | Teplota vzduchu [°C] 0
  Měřicí rozsah max. | Teplota vzduchu [°C] 50
  Rozlišení [°C] 0,1
  Přesnost ± | Teplota vzduchu [°C] 0,6
Teplota vzduchu [°F]
  Měřicí rozsah min. | Teplota vzduchu [°F] 32
  Měřicí rozsah max. | Teplota vzduchu [°F] 122
  Rozlišení [°F] 0,1
  Přesnost ± | Teplota vzduchu [°F] 1,2
relativní vlhkost vzduchu (%)
  Měřicí rozsah min. | Relativní vlhkost vzduchu [%] 0
  Měřicí rozsah max. | Relativní vlhkost vzduchu [% rel.vlhk.] 99,9
  Rozlišení | Relativní vlhkost vzduchu [%] 0,1
  Přesnost 0 % - 10 % [%] 5
  Přesnost 10 % - 70 % [%] 3
  Přesnost 70 % - 99,9 % [%] 5
Displej
  LCD
  monochromatický
Řízení přístroje
  Tlačítka
Provedení pláště
  Plast
Napájení energií
  interní (baterie) - 4 x AAA 1,5V
Standardní dodávka
Standardní rozsah dodávky
  Měřicí přístroj
  Baterie
  Návod k obsluze
  Kalibrační certifikát
  Transportní taška
zjistitelná metriky i funkce
interní senzorika
  Ozón (O3) [ppm]
  Teplota vzduchu [°C]
  Teplota vzduchu [°F]
  relativní vlhkost vzduchu [%]
Funkce a výbava
  Indikace maximální hodnoty
  Indikace minimální hodnoty
  Časově vážený průměr (8h)
  Limit krátkodobé expozice (15 min)
  Zobrazení rosného bodu
  Zobrazení teploty duté koule
  Funkce podržení naměřené hodnoty
  Osvětlení displeje
  Funkce Alarm
  Automatické vypnutí
  Přepínání z °C na °F
  Držák na stojan

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné

Příslušenství

Načítá se...

Alternativní výrobky

Načítá se...

Ke stažení

Načítá se...