Zákaznický servis a podpora: 00800 80 90 80 90

Po. – Čt.: 8:00 – 17:30 hod. | Pá.: 8:00 – 17:00 hod.

Služba-telefonní číslo:

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
Pondĕlí - Pátek: 8:00 - 17:00
Nový impulzní měřicí systém PD200

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Produkty a služby
  2. Novinky
  3. Přehled
  4. PD200: Stejně impulzivní jako účinný

Rychlá a snadná detekce úniků s impulzním měřicím systémem PD200

Kvalitní měřicí technika „made in Germany“ z originální výroby Trotec

Nový impulzní měřicí systém PD200 v praktické sadě v kufru je optimálním řešením pro naprosto přesnou lokalizaci uzemněných netěsností v nevodivých těsnicích systémech – například v živičných, elastomerových, PE-HD nebo jiných plastových pásechn.

Velikost a hmotnost PD200 bylo možné ve srovnání s předchozím modelem PD100 ještě výrazně snížit. Nový PD200 je nejen o 20 % lehčí, ale zabírá také o 30 % méně objemu kufru, přestože ten jako dříve slouží jako schránka na celé příslušenství PD200!

Díky uživatelsky příjemné miniaturizaci lze přístroj na odpovídající střešní plochu velmi snadno přepravovat také těsnými místy, např. bezpečnostními žebříky.

Přes snížení hmotnosti bylo zároveň také možné ještě zlepšit stabilitu modelu PD200 tím, že se nový systém nyní vyrábí v pevné lehké konstrukci na hliníkové základně.

Lehký, odolný, univerzální ...

Díky kompaktnímu impulznímu měřicímu systému PD200 lze provádět různé zkoušky těsnosti a detekce úniků v systémech těsnicích pásů, například v geotechnických aplikacích, jako je skládkování nebo stavba tunelů a budování požárních a plaveckých rybníků či retenčních nádrží.

V průmyslové výstavbě lze rychle a snadno zkontrolovat těsnost izolačních pásů překladišť, skladů pohonných hmot nebo těsnění halových podlah pro systémy LAU a HBV s vodou znečišťujícími látkami.

A v pozemním stavitelství lze PD200 používat pro rychlou kontrolu stavby a efektivní detekci úniků u jednovrstvých a dvouvrstvých, pískovaných nebo ozeleněných plochých střešních konstrukcí a střešních teras a balkónů.

Pomocí PD200 lze zjistit dokonce i kapilární netěsnosti, u nichž nefunguje vyhledání metodou kouřových plynů.

Detekce úniků s PD200 je příjemně jednoduchá:

Zatímco ručička na indikaci přijímače impulzových signálů ukazuje ve směru netěsného místa, umožňuje útlumový článek nastavení intenzity signálu - nízká hodnota tlumení ve větší vzdálenosti rychle vede k netěsné zóně a může být v případě přiblížení k přesnému určení polohy v několika stupních zvýšena.

Kromě toho podporuje generátor impulzů rychlou detekci úniků zeleným signálním světlem a zapínatelným zvukovým indikátorem v případě potřeby. Oba jsou slyšitelné nebo viditelné z téměř každého úhlu daleko přes celou střechu.

Chyby uzemnění v případě instalační sestavy signalizuje PD200 výstražným tónem a červeným poplašným světlem, při zkratu se výstupní signál automaticky vypne.

Ochranu proti poškození signálního a poplašného světla zaručuje ocelový ochranný oblouk po obvodu.

Impulzní měřicí systém PD200