Zákaznický servis a podpora: +49 2452 962-450

Po. – Čt.: 8:00 – 17:30 hod. | Pá.: 8:00 – 17:00 hod.

Služba-telefonní číslo:

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
Pondĕlí - Pátek: 8:00 - 17:00
Revoluce ve vyhřívání stanů a hal

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Produkty a služby
  2. Novinky
  3. Přehled
  4. Heatbox umožňuje úsporu energie až 70 %

Revoluce ve vyhřívání stanů a hal

Heatbox umožňuje úsporu energie až 70 %

Právem jsou elektrická topidla favority, pokud jde o udržování teploty ve stanových a halových přístřeších. Snadná a čistá manipulace, nízká hlučnost během provozu. A do budoucna ještě senzačně cenově výhodné – díky Heatbox, revoluční inovaci od Trotec. 

Topidlo Heatbox je speciální konstrukce odolná vůči povětrnosti a vyvinutá k vytápění stanů elektrickými topidly Trotec. Box je vybaven integrovaným směšovacím regulátorem, kterým lze měnit podíl čerstvého a oběhového vzduchu ve vytápěcím vzduchu. Kromě toho je Box pro směšovací režim s oběhem vzduchu vybaven všemi potřebnými hadicovými přípojkami pro přiváděný a odpadní vzduch. Tím je podle požadavků použití možné variabilní a plynulé přizpůsobení – od 100 % čerstvého vzduchu například u obytných stanů až po 100 % režimu s oběhem vzduchu u skladovacích stanů.

Výhody jasně leží na dosah ruky: Místo nutnosti stálého ohřevu studeného čerstvého vzduchu zvenčí s velmi vysokými náklady na energie na požadovaný stupeň teploty lze v režimu s oběhem vzduchu částečně přimíchávat již ohřátý vzduch ze stanu. Pokud se například využije vlastní teplo osob nacházejících se ve stanu, lze spotřebu energie snížit až o 70 %.

Heatbox – funkční principy a potenciály k úspoře 

Pro každý scénář použití – obývané či neobývané stany a haly – lze směšovací poměr teplého regeneračního vzduchu a čerstvého venkovního vzduchu plynule stanovit podle potřeby a současně vytvořit znatelně příjemnější klima obytného prostoru. Čím je přitom použito více teplého regeneračního vzduchu, tím je nižší potřebný topný výkon a tím je vyšší úspora energie – jak objasňují naše příklad grafů: 

  • Příklad A ukazuje „klasický“ scénář vytápění. Směšovací regulátor je na 0 % oběhu vzduchu, takže k vytápění se využije výlučně venkovní vzduch, jehož teplota činí 0 °C. Použitý elektrický přímotop generuje na maximálním stupni vytápění 4 (18 kW) horký vzduch o teplotě 38 °C, který stan nahřeje cca na 20 °C.
  • V příkladu B je směšovací regulátor nastaven na 100 % oběhu vzduchu – k vytápění se použije výlučně regenerační vzduch Protože se nyní již ohřátý vzduch použije k výrobě teplého vzduchu, je použitelný topný výkon znatelně vyšší. Po dosažení cílové teploty lze proto nejvyšší stupeň vytápění přístroje tedy snížit o jeden až dva stupně.
  • Příklad C ukazuje 50% směšovací režim venkovního vzduchu a regeneračního vzduchu. I při redukci na stupeň vytápění 3 (13,5 kW) lze stan polovičním využitím vyhřát již ohřátým regeneračním vzduchem jako v příkladu A čistým čerstvým vzduchem – to odpovídá úspoře energie 33 %.
  • Příklad D ukazuje 50% směšovací režim, který na stupni vytápění 2 (9 kW) stále ještě dosahuje přibližně stejného výsledku vytápění jako na příkladu A plný stupeň vytápění se 100% čerstvým vzduchem, což odpovídá úspoře energie 66 %.

Recirkulační sada pro přívod čerstvého vzduchu při použití uvnitř instalovaných elektrických topidel

Obývané prostory vyžadují pravidelný přívod čerstvého vzduchu. Při vytápění uvnitř instalovanými elektrickými topidly s sebou přináší větrání dveřními a okenními otvory rušivé doprovodné jevy, jako např. průvan a problémy s vlhkostí. Naproti tomu lze pomocí recirkulační sady vytvořit kontrolovaný přívod čerstvého vzduchu bez negativních vedlejších účinků.

Instalace je velmi jednoduchá: Dvoudílná sada sestává z T-kusu a adaptéru, který lze našroubovat na zadní plech přímotopů TEH 70 nebo TEH 100. Nasávací hubice T-kusu se potom opatří vzduchovou hadicí a ta je vedena ven ze stanu. Přes druhou hubici se z prostoru nasává regenerační vzduch. Přes integrovaný regulátor lze plynule regulovat směšovací poměr.

Topidlo Heatbox a recirkulační sada jsou k dispozici jako nákupní položka v obchodu Trotec i jako nájemní příslušenství v portálu půjčovny TKL.

Při všech dotazech ke koupi či půjčení mobilních vytápěcích řešení se můžete spolehnout na naši odpornost. Odborní konzultanti vás rádi informují a poradí vám ohledně našich profesionálních přímotopů včetně nezbytného příslušenství. V případě dotazů ke koupi jsme k zastižení na tel. +49 2452 962-400, v případě dotazů k půjčení zvolte tel. +49 2452 962-160.