Zákaznický servis a podpora: 00800 80 90 80 90

Po. – Čt.: 8:00 – 17:30 hod. | Pá.: 8:00 – 17:00 hod.

Služba-telefonní číslo:

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
Pondĕlí - Pátek: 8:00 - 17:00
BG40 detektor plynů

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Produkty a služby
  2. Novinky
  3. Přehled
  4. Přístroj na zjišťování úniku plynů a detektor plynů v jednom

Přístroj na zjišťování úniku plynů a detektor plynů v jednom

Detektor plynu BG40 – vysoce citlivý a s rychlou reakcí

Vzhledem ke své vysoké citlivosti registruje tento detektor plynu BG40 i ty nejmenší úniky plynu s rychlou reakcí za méně než dvě sekundy – a varuje s citlivostí <10 ppm již od nejnižších koncentrací plynu pomocí optického, akustického a vibračního alarmu. Akustický alarm signalizuje s narůstající frekvencí zvyšující se intenzitu vystupujícího plynu. Přístroj BG40 detekuje spolehlivě hořlavé plyny, jako je zemní plyn, metan, ethan, propan, butan, hexan, ethylen, acetaldehyd, formaldehyd, toluen, P-xylen, aceton, alkohol, benzen, amoniak, pára, oxid uhelnatý, benzin a sirovodík.

Ten, kdo se v soukromém sektoru zabývá skladováním a používáním hořlavých plynů, např. zemního plynu, metanu, ethanu a propanu, musí při zkouškách těsnosti vždy postupovat se zvláštní opatrností. Proto je nyní k dispozici od firmy Trotec jak praktický, tak i kompaktní ruční měřicí přístroj BG40, pomocí něhož mohou být plynové kartuše a nádrže s kapalným plynem v domácnosti nebo na lodi, jakož i plynovody a armatury, pravidelně a velmi snadno kontrolovány na těsnost.

BG40 detektor plynů - čelní pohled
BG40 detektor plynů - boční pohled
BG40 detektor plynů - pohled zezadu
BG40 detektor plynů v ruce
BG40 detektor plynů - LCD displej

Sonda s labutím krkem a další praktické vlastnosti

Flexibilní a 40 cm dlouhá sonda s labutím krkem umožňuje vyhledat místo netěsnosti v těžko přístupných a stísněných oblastech. Zobrazuje se dolní mez výbušnosti: Tzv. „Lower Explosion Level”, zkráceně LEL (česky DMV), definuje minimální koncentraci plynu ve vzduchu, která může způsobit výbuch. Detektor plynu je kromě toho vybaven podsvíceným LCD displejem, na němž je možné kdykoli rychle a snadno vyčíst naměřené ppm hodnoty i za nepříznivých světelných podmínek.

Zkouška těsnosti plynových lahví
Zkouška těsnosti plynových lahví
Ideální pro použití při kempování
Ideální pro použití při kempování
Překontrolování plynových potrubí a armatur
Překontrolování plynových potrubí a armatur
Kontrola plynoměru
Kontrola plynoměru