1. Produkty a služby
 2. Produkty ‑ HighPerformance
 3. Odstraňování škod způsobených vodou
 4. Vícestupňový filtrační systém
 5. Schéma filtračních stupňů

Každé sušení je jiné,
proto flexibilně kombinujte:

S flexibilně kombinovatelnými moduly systému MultiQube
jste nejlépe vybaveni pro jakýkoli úkol, například:

 1. Přetlakové sušení do 60 m²: VX 5 MultiQube, flexibilně nastavený na 2. výkonový stupeň
 2. Podtlakové sušení do 50 m²: VX 5 MultiQube a odlučovač vody WA 4i MultiQube s integrovaným systémem mikrofiltru*
 3. Nebezpečí kontaminace nebo sušení v hygienických prostorách: jako 2. použití, jako doplněk filtr HEPA MultiQube*
 4. Zkrácení doby vysoušení o 30 až 70 %: jako 3. použití, jako doplněk řídicí jednotka vysoušení DA 4 MultiQube
 1. Větší výkon pro přetlakové sušení do 90 m²: výkonový stupeň VX 5 jednoduše zvyšte na stupeň 3
 2. Větší výkon pro podtlakové sušení
  do 70 m²:
  jako 2. použití a VX 5 nastaven na výkonový stupeň 3
 3. Při velkoplošném vysoušení s nebezpečím kontaminace nebo v hygienických prostorách: jako 3. použití a VX 5 nastaven na výkonový stupeň 3

* Pro ještě rychlejší sušení zkombinujte s řídicí jednotkou DA 4.

Příklady kombinací

S volitelným použitím tlumiče hluku pro jakékoli úkoly!


Jednotlivé stupně filtračního řetězce Trotec

Schematické zobrazení modulárního vícestupňového filtračního systému MultiQube

XNefiltrovaná kontaminovaná
směs vzduchu a vody

Klapka – Vede směs vzduchu a vody do sběrné nádrže.
Odlučování hrubých částic – voda obsažená v procesním vzduchu zůstane ve sběrné nádrži odlučovače vody.

Ocelový separátor – předfiltrace
a odlučování jemných částic z procesního vzduchu

Mikrofiltrace procesního vzduchu
prvkem mikrofiltru

HEPA filtrace procesního vzduchu
filtračním prvkem HEPA

Modulární koncepce filtračního řetězce Trotec zaručuje flexibilitu, jednoduchou manipulaci a vysokou ekonomičnost. Všechny prvky jsou vzájemně dokonale sladěny!