1. Produkty a služby
 2. Produkty ‑ HighPerformance
 3. Odstraňování škod způsobených vodou
 4. Vícestupňový filtrační systém
 5. Kontrola faktů o filtračním řetězci Trotec

Jednotlivé stupně filtračního řetězce Trotec

Při čištění procesního vzduchu je nutné dbát následujících bodů:

Filtrační stupeň: předfiltrace a odlučování hrubých částic

Na ochranu následujících filtrů a sušičky izolační vrstvy musí být nejprve odloučena volná voda z nasáté směsi vody a vzduchu.

V případě technicky náročného řešení Trotec se toto hrubé odloučení provádí speciální klapkou, u které se voda kumuluje a převádí se do sběrné nádrže odlučovače vody.

 

Filtrační stupeň: předfiltrace a odlučování jemných částic

Pro optimalizaci výkonu následných filtrů a prodloužení životnosti agregátu pro vysoušení izolační vrstvy musí být dále vznikající voda zachycena a proud vzduchu vyčištěn od jemných částic.

V případě odlučovačů vody Trotec probíhá odlučování jemných částic prostřednictvím vymývatelného jemného filtru (ocelový separátor), v jehož definované pletenině z drátů z nerez oceli se u přítoku vody vytvoří hraniční vrstva jako bariéra pro další vznikající vodu, které padá ze separátoru zpět do sběrné nádrže. Tato bariérová vrstva má současně funkci filtru jemného prachu (mokrý vzduchový filtr).

Praktická přednost: Po ukončení vysoušení můžete jemný filtr separátoru jednoduše a rychle vyjmout z odlučovače vody, vyčistit jej proudem vody, a pak jej opět použít.

 

Filtrační stupeň: mikrofiltrace, třída F8 podle DIN 779

Po předfiltraci je vyčištěný vzduch, nyní i bez obsahu vody, již do té míry zbaven částic, že už je není možné spatřit lidským okem. Nyní se musí z několika důvodů provést mikrofiltrace procesního vzduchu:

Na jedné straně za účelem zajištění, že odsávaný kontaminovaný vzduch byl před přivedením zpět do prostor dostatečně vyčištěn podle příslušných nařízení. Zadruhé jako nezbytně nutná předfiltrace pro případy použití, kdy je předepsáno nasazení filtru HEPA, například v případě nebezpečí vystavení spórám plísní nebo prachu z anorganických vláken.

Mikrofiltry Trotec jsou speciálně vhodné a schválené pro použití vakuových turbín s tlakovými diferencemi většími než 250 mbar a jsou díky filtrační ploše 0,1 m² a vzduchovému výkonu 60 m³ na filtrační prvek optimálně přizpůsobeny maximálnímu vzduchovému výkonu vakuové turbíny sušiček izolační vrstvy MultiQube. Mikrofiltry Trotec odpovídají třídě filtrace F8 podle DIN EN 779, která je předepsána pro vstupní filtry pro filtraci HEPA, a jsou schopny separovat z procesního vzduchu 99 % všech částic do velikosti až 2 mikrometry!

Kontrola faktů

Čištění procesního vzduchu při podtlakovém sušení – nejen otázka techniky...

Ocelový separátor s odlučovačem vody, mikrofiltr a filtr HEPA, které se hodí k použití s agregáty pro vysoušení izolační vrstvy, jsou zvláštní konstrukce, které jsou speciálně sladěné. Byly koncipovány pro velké rozdíly tlaku a velké rychlosti proudění vzduchu.

Použití nesprávně vypočtených filtračních řetězců nebo podřadných materiálů vede kromě nebezpečí expozice a z toho vyplývajícího rizika náhrady škody nevyhnutelně k drastickému zkrácení životnosti používaných přístrojů – až po totální výpadek.

Nikoli bez důvodu je proto při komerčním podtlakovém vysoušení předepsáno zaručení technicky bezvadného čištění procesního vzduchu.

Na trhu jsou však ještě stále nabízeny přístroje, jejichž „filtrační systém“ sestává jen z pěnových rohoží, jaké jsou běžně k dostání v obchodech se stavebninami, nebo z filtračních rohoží pro filtraci u odtahu kouře.

Separátory z ocelového pletiva často nejsou nic víc než ploché vkládací rohože bez jakékoli funkce při praktickém použití.

Filtry HEPA jako kazetové filtry v dřevěném rámu se používají ve vzduchotechnice a jsou podle našeho názoru méně vhodné pro sanaci škod způsobených vodou.

Odlučovače vody Trotec byly naopak koncipovány a vypočteny projektovými ústavy, které se na ně specializují. Pak byly společně s vedoucími výrobci filtrů zkonstruovány jednotlivé filtrační stupně speciálně pro výkony sušiček izolační vrstvy, které připadají v úvahu, a prošly dlouhodobými praktickými testy v našem vlastním servisním podniku.

Proto mají specializované vysoušecí firmy u společnosti Trotec prospěch z dlouhodobě testovaného profesionálního vybavení s nejlepším možným filtračním výkonem a maximální ekonomičností – přístrojů, které se za mnoho let osvědčily v tisícovkách projektů, a pojišťovny a experti po celé Evropě uznávají jejich technický stav jako nejmodernější.

Filtrační stupeň: filtrace HEPA, třída H13 podle DIN 1822-1

Hlavní účel filtrace HEPA – předcházející mikrofiltrace jako vstupní filtr je zde nezbytností – spočívá v bezpečném odlučování spór plísní, bakterií a nejmenších mikrovláken, u nichž je podezření, že jsou karcinogenní. Proto je použití filtru HEPA zákonem předepsáno v případě, kdy hrozí nebezpečí, že okolní vzduch bude těmto zcitlivujícím látkám vystaven (podle Technických pravidel pro nebezpečné látky TRGS 907 [nařízení o nebezpečných látkách - GefStoffV], Technická pravidla pro nebezpečné látky 540), jako technické ochranné opatření.

Filtry HEPA Trotec třídy H13 jsou optimálně upraveny podle technických specifikací vakuových turbín sušiček izolační vrstvy MultiQube a podle filtrační plochy mikrofiltru a jsou schváleny výrobcem filtrů. Zlepšenou geometrií, filtrační plochou 3 m² a vzduchovým výkonem 315 m³ zaručují filtry HEPA Trotec odlučování 99,97 % aerosolů do velikosti 0,3 mikrometrů! Pro srovnání: Lidský vlas má průměr cca 80 mikrometrů, je tedy přibližně 800krát větší!

Kontrolní seznam pro identifikaci filtračních systémů, vhodných pro praxi:

 • Má systém 4stupňovou filtraci?
  (odlučování zavlhka, jemná filtrace separátoru zavlhka, mikrofiltrace třídy 8, filtrace HEPA třídy H13)
 • Je systém vybaven sledováním stavu filtru HEPA?
 • Jak je konstruován separátor?
  Má ocelový separátor krychlový tvar, upravený podle objemu odlučovače nebo je to jen plochá rohož?
 • Jaký mikrofiltr je používán?
  POZOR v případě filtrů z prodejny stavebnin, které si můžete sami uříznout a jsou určeny na poklop pro odtah kouře, pěnové rohože, prachové filtry atd. Nejsou klasifikovány jako mikrofiltr (F8) ani jako vstupní filtr pro filtr HEPA (H13).
 • Jsou velikost a konstrukce filtru HEPA vhodné k sanaci škod způsobených vodou?
  POZOR u těchto parametrů: velikost odsavače prachu, dřevěný kazetový filtr, velikost a tvar automobilového vzduchového filtru!
 • Je filtr HEPA umístěn přímo za odlučováním vody nebo jednotkou hrubého filtru?
  POZOR, pokud mikrofiltry zcela chybějí nebo nemohou být za účelem předfiltrace používány v kombinaci s filtry HEPA!
 • Jak velký je poměr filtračních ploch v používaných mikrofiltrech a filtrech HEPA?
  Na základě vysokého stupně odlučování je při používání filtrů HEPA nutné bezpodmínečně pracovat s nízkou rychlostí proudění vzduchu. Aby se tedy zabránilo ztrátám tlaku, je třeba poměr filtračních ploch mikrofiltrů a filtrů HEPA minimálně 1:6; filtrační plocha HEPA musí být proto šestkrát větší než filtrační plocha předřazených mikrofiltrů!
 • Je filtr HEPA umístěn uvnitř odlučovače vody?
  POZOR: Vyšší náklady na čištění a údržbu, neboť filtrační nádrž HEPA se kontaminuje i tehdy, když filtr HEPA není používán!
 • Jsou všechny prvky, které se spotřebovávají, dobře dostupné a je možné je jednotlivě vyměnit?

Důsledky nesprávné systematiky filtrů:

 • Nedostatečné odlučování nebezpečných látek může vést k nárokům na odškodnění a poškození image
 • Rychlá ztráta tlaku při znečištění filtru HEPA způsobí značné
  • prodloužení doby sušení
  • přehřátí turbín kompresorů
  • neustálou výměnu drahých prvků HEPA

Proto používejte HepaControl pro sledování stavu filtrů!