1. Produkty a služby
  2. Produkty ‑ HighPerformance
  3. Odstraňování škod způsobených vodou
  4. Vícestupňový filtrační systém

Vícestupňový filtrační systém pro agregáty na vysoušení izolační vrstvy

Podtlakové vysoušení za použití odlučovačů vody na ochranu vakuové turbíny před vodou a hrubými částicemi je již několik let nejmodernější technikou v oboru vysoušení.

Dosud používanou standardní metodu přetlakového sušení dnes kvalifikované odborné firmy většinou používají již jen v neobydlených prostorách.

Srovnání obou metod a další fakta jsme pro vás shrnuli v „Informacích o metodách pro praxi“.

Na základě citlivosti na alergie, karcinogenní mikrovlákna, prach, azbest a roztoče, která se již léta prudce zvyšuje, i problémů s plísněmi a bakteriemi je třeba podtlakovou metodu nejen upřednostňovat, ale v některých případech, například při vzniku plísně nebo použití minerální vlny jako izolačního materiálu, je podle § 20 nařízení o nebezpečných látkách bezpodmínečně nutná.

Během sanace se totiž nevyhnutelně uvolňují vysoké koncentrace nebezpečného jemného prachu, mikrovláken z izolace z minerálních vláken i spór plísní a bakterie z izolační vrstvy.

Ty můžete spolehlivě filtrovat a zabránit, abyste jim byli vystaveni, jen použitím jemných prachových filtrů příslušné třídy filtrace!

Exaktně sladěný filtrační systém odloučí 99,97 % částic do velikosti až 0,3 mikrometrů a garantuje optimální čištění procesního vzduchu, než bude opět přiveden do vzduchu v místnosti nebo venku.

Vícestupňový filtrační systém MultiQube - Více než souhrn jeho částí

Odlučovač vody, mikrofiltr a filtr HEPA jsou dokonale sladěné speciální konstrukce, které byly koncipovány v projektových ústavech, a co se týče filtrační plochy a jmenovitého průtokového objemu, byly zejména přizpůsobeny maximálnímu vzduchovému výkonu vakuové turbíny agregátu pro vysoušení izolační vrstvy MultiQube.

Proto mají všechny filtry Trotec schválení výrobce pro použití vakuových turbín s tlakovými diferencemi vyššími než 250 mbar!

Ale vícestupňový filtrační systém MultiQube
dokáže ještě víc...

Všechny moduly jsou neustále dále vyvíjeny s důslednou koncentrací na praktický efekt pro uživatele a doplňovány o inovace, které zlepšují výkon.

Například nová filtrační kazeta proudícího vzduchu WA 4i nemá již skoro žádný odpor a nová funkceHepaControlzabraňuje omezování proudu vysoušecího vzduchu z důvodu znečištění filtračních prvků HEPA.

Proto využijte výhody vícestupňového filtračního řetězce s jednotlivými moduly Trotec...

Kombinace odlučovačů vody, prvků mikrofiltrů a sušiček izolační vrstvy Trotec umožňuje instalaci účinného třístupňového filtračního systému.

V závislosti na stupni kontaminace vzduchu a prostředí použití může být systém prostřednictvím integrace filtračního modulu HEPA instalován jako čtyřstupňový filtrační řetězec.

Informujte se o jednotlivých komponentách systému a nechte se na základě sedmi názorných příkladů instalace přesvědčit o výhodách flexibilní modulární filosofie Trotec!

Komponentách systému

Komponenty systému
  • Řídicí jednotka vysoušení (1)
  • Odlučovač vody s integrovaný systém mikrofiltrů (2)
  • Filter HEPA (3)
  • Agregáty pro vysoušení izolační vrstvy (4)
  • Tlumič hluku (5)

TTKwicNová rychlospojka TTKwic umožňuje časově úspornou instalaci jediného ústředního odvodu vody pro všechny použité vysoušecí agregáty. S novou řídicí jednotkou vysoušení DA 4 lze díky Efidry vysoušet o 30 až 70 % rychleji.

Celkově u systému MultiQube neprofitujete stejnou měrou jen z optimální filtrace vzduchu při maximálním vzduchovém proudu a díky tomu z vyššího stupně účinnosti sušičky izolační vrstvy, ale navíc i z delší životnosti agregátů, možnosti kdykoli podle potřeby a s minimem nákladů zkombinovat všechny jednotlivé moduly - a s řídicí jednotkou vysoušení DA 4 máte v současnosti nejrychlejší systém vysoušení izolační vrstvy na trhu!

Výhody flexibilní modulární filosofie Trotec

Máte jediné oblečení pro jakékoli počasí a všechna roční období? Existuje jediné vozidlo pro všechny typy přepravy? Určitě ne. Stejně tak nemůže existovat jediný agregát pro všechny případy vysoušení...

Vůdčí myšlenkou naší filosofie modulů je, že si vy sami určíte podle potřeby příslušné přístroje pro konkrétní použití a v případě všech kombinací budete mít vždy k dispozici optimální celkový systém.

Tento požadavek není možné realizovat s kombinovanými přístroji, v nichž je již několik komponent pevně zabudováno bez možnosti změny. Nehledě na to, že přístroje s kompletními pevnými vestavbami bývají zpravidla větší, těžší a hůře ovladatelné. Navíc jsou vždy používány všechny prvky, i když nejsou potřeba.

Vysoušeč vzduchu v krytu sušičky izolační vrstvy?

Filtr HEPA v odlučovači vody? 

Taková řešení zvyšují nejen pořizovací náklady, ale i náklady na údržbu a čištění.

S modulárním systémem jste optimálně vybaveni pro jakýkoli úkol...

V případě modulárního řešení Trotec můžete namísto toho cíleně kombinovat výhradně ty komponenty, které jsou přesně potřeba pro příslušný typ vysoušení.

Pokud potřebujete jen kompresor, používáte také jen kompresor.

Prostředí, kde se bydlí?

Žádný problém, nainstalujete tlumiče hluku.

Podtlakové vysoušení?

Zkombinujte navíc odlučovač vody a mikrofiltr.

Hygienicky náročné prostředí, nebezpečí kontaminace?

Doplňte vysoušecí zařízení o filtr HEPA.

Extrémní urychlení podtlakového vysoušení?

Instalujte řídicí jednotku vysoušení DA 4 MultiQube.

Výhodou je, že jsou všechny moduly vzájemně optimálně sladěné, a přitom stejně tak libovolně kombinovatelné nebo použitelné jednotlivě.

Tímto způsobem systém spojuje vysokou ekonomičnost a jednoduchou manipulaci s maximální flexibilitou!

50 % všech
použití!

50 % všech
použití!

Tyto dvě vzorové instalace ukazují jako příklad výhody modulárního systému:

V sestavě vlevo byl filtrační řetězec instalován bez filtrů HEPA. Tato sestava je typická pro cca 50 % všech použití. Díky modulární konstrukci je k realizaci příslušné sestavy s filtračním stupněm HEPA potřeba jen několik pohybů ruky, jak ukazuje obrázek vpravo.

Vaše výhoda: Dimenzování výkonu, poměr filtračních ploch, průtokový odpor a sací výkon všech jednotlivých modulů filtračního řetězce Trotec jsou přesně vypočteny podle požadavků vysoušení izolační vrstvy podtlakovým postupem a vzájemně optimálně sladěny!

Nechte se na základě sedmi názorných příkladů instalace přesvědčit o výhodách flexibilní modulární filosofie Trotec...