Vysoušení stlačeného vzduchu

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
 1. Oborová řešení
 2. Přehled odvětví
 3. Chemický průmysl
 4. Vysoušení stlačeného vzduchu

Optimální ochrana zařízení Vysoušení stlačeného vzduchu

Vysoušeče vzduchu vysouší stroje a zařízení od vodní páry a tím nabízí zajištění produkce.

Nejčastější příčinou pro přerušení práce je příliš mnoho vodní páry ve strojích a zařízeních a koroze v potrubním vedení. Je třeba proto zamezit příliš vlhkému stlačenému vzduchu. Účinnou možností je použití výkonných vysoušečů vzduchu. Odpověď na otázku, jak suchý musí být stlačených vzduch, aby byly zajištěny optimální podmínky výrobky a ochrana strojů a zařízení, spočívá v relativní vlhkosti. Ta se musí dostat pod 50 procent, protože v tomto rozmezí se nemusí počítat s korozí. O efektivní a konstantní vysoušení stlačeného vzduchu se starají adsorpční sušičky firmy Trotec.

Zastavení výroby způsobuje extrémně vysoké náklady. Podnik se musí pokusit vyhnout se úzkým místům při dodávce, postarat se o personál, financovat nákladné vyhledávání chyby pomocí odborníků a samozřejmě také zaplatit odstranění škod. Je nutné především zamezit neočekávaným výpadkům, které vedou k odstávce výroby. Platí přitom, že je třeba trvale pečovat a ochraňovat systém mechaniky a elektroniky strojů a výrobních zařízení, aby byla zajištěna bezchybná trvalá funkčnost. Pozornost by měla být věnována klimatickým podmínkám, kterým jsou stroje a zařízení vystaveny – navenek, ale i uvnitř.

Cílené sušení stlačeného vzduchu

Často jsou to zkorodovaná místa v potrubním systému nebo také příliš vodní páry ve strojích a zařízeních, které vedou k výpadku zařízení. Příčinou je poté zpravidla příliš vlhký stlačený vzduch. Je tedy nutné se vyhnout příliš vysokému obsahu vodní páry a vysoušet stlačený vzduch. Je vyžadována pomoc techniky, protože jen tak je možné se dlouhodobě vyhnout škodám na výrobních zařízeních a výpadkům. Adsorpční sušičky firmy Trotec vykonávají hodnotou činnosti – jsou výkonné, účinné a hospodárné!!

Relativní vlhkost vzduchu

Při vysoušení stlačeného vzduchu se vše točí především kolem jedné otázky: Jak suchý musí vzduch být? Odpověď je zpočátku jednoduchá: Relativní vlhkost vzduchu musí být pod 50 procenty, protože v tomto rozmezí je koroze téměř vyloučená. Ostatně: Relativní vlhkost vzduchu udává, v jakém stupni je vzduch nasycen vodní párou. Hodnota relativní vlhkosti 50 procent znamená, že obsahuje jen polovinu množství vodní páry, kterou při odpovídající teplotě mohl maximálně obsahovat. Pokud teplota stoupá, může vzduch také pojmout více vodní páry – a sice tolik, kdy je při 100 procentech nasycen. V takovém případě je dosaženo bodu tání. Od tohoto bodu se vodní pára vyskytuje jako kondenzovaná voda. Kondenzát se tvoří také tehdy, kdy je vzduch bohatý na vodní páru, tedy vlhký vzduch, ochlazen. Protože platí: čím teplejší je vzduch, tím více vodní páry může pojmout.

Bod tání stlačeného vzduchu

Bod tání platí platí jako měřítko vlhkosti, protože závisí na obsahu vodní páry ve vzduchu. V případě stlačeného vzduchu se mluví o bodu tání stlačeného vzduchu. S rostoucím tlakem je při konstantní teplotě dříve dosaženo bodu tání. To znamená: Není opět možné pojmout tolik vody jako při nižším tlaku. Nízký bod tání stlačeného vzduchu ukazuje odpovídajícím způsobem vždy na nižší obsah vody ve stlačeném vzduchu.

Vypilovaná řešení

Pro odebrání vlhkosti ze stlačeného vzduchu, jsou používány vysoušecí agregáty. V případě vysoušení nabízí Trotec celou řadu řešení pro vytvoření optimálních hodnot vlhkosti ve výrobním zařízení. Ať už jako mobilní provedení nebo v stacionárním provozu – přístroje mají dlouhou životnost, nejsou náročné na údržbu a je možné flexibilně konfigurovat. Adsorpční sušičky vzduchu od firmy Trotec se kromě toho obzvláště hodí k získávání tepla.

Adsorpční vysoušecí agregáty TTR pro trvalé nasazení.

Stacionární adsorpční sušičky vzduchu TTR od firmy Trotec se postarají o trvalé hodnoty vlhkosti vzduchu, které chrání stroje a zařízení před korozí a škodlivou vodní párou. Výroba je „made in Germany“ a „made by Trotec“, to znamená: nejlepší profesionální kvalita pro nejvyšší nároky na výrobu. Ve stacionárním použití v průmyslu jsou vysoušecí agregáty často zapaženy a musí být možné je flexibilně integrovat do existujících procesních postupů. Zde mohou zvláště zabodovat naše přístroje díky svému konfigurovatelnému obratu směru vzduchu. Obslužnou stranou, která je vždy směřována k uživateli, je možné přizpůsobit jednoduchým obrácením modulu dle potřeby směr vzduchu. Vpravo vyfukování suchého vzduchu a vlevo odvod vlhkého vzduchu – nebo přesně naopak – obrácení směru vzduchu je možné u adsorpční sušičky TTR provést samostatně s malým úsilím.

Mobilní adsorpční sušičky vzduchu TTR pro flexibilní nasazení

Pro dočasné použití skutečného vysoušecího výkonu firmy Trotec jsou zvláště silným partnerem adsorpční sušičky vzduchu TTR. V nejkratším čase je možné na místě nainstalovat kompaktní univerzální přístroj a stisknutím knoflíku ho uvést do provozu. I zde je garantována přesná regulace vlhkosti vzduchu. Ruční měřící přístroje jako termohygrometr a dataloggery jako inovativní DL200X dokončují koncept vysoušení vzduchu a umožňují neustálý dohled.

Výhody adsorpčních sušiček pro vysoušení stlačeného vzduchu

 • cílené vysoušení vzduchu v profesionální kvalitě „made in Germany“ – originální výroba firmy Trotec pro odvod vodní páry
 • výkonný a odolné moduly pro stacionání a mobilní použití
 • konfigurovatelný obrat směru vzduchu u všech modelů
 • konstrukce nenáročná na údržbu a spořící místo
 • Již v sériové výrobě s mnoha funkcemi a rozsáhlým vybavením
 • Vysoký hospodárnost díky modulárnímu konceptu stavebních jednotek
 • Díky rozmanitým možnostem vybavení je možná individuální konfigurace pro skoro každý účel použití

Odborný poradce Trotec

Ať už flexibilní nasazení nebo trvalé vysoušení stlačeného vzduchu: Které vysoušecí agregáty Trotec se hodí speciálně pro vaše použití – v takových otázkách Vám poradí pracovníci servisních služeb Trotec pro průmysl. Naši odborníci vám rádi pomohou při plánování potřebných kapacita při výběru modelů.

Jednoduchý pronájem

Potřebujte dočasně stavební vysoušeč, vytápění, odvětrávání nebo klimatizaci? Ihned si ho pronajměte! TKL Vám nabízí k pronájmu takřka celou nabídku firmy Trotec.

Naše výkonné a flexibilní adsorpční sušičky je možné také pronajmout za výhodné ceny! Partner pro pronájmy zařízení Trotec firma TKL nabízí velký výběr různých modelů.

Na přání vyrábíme také adsorpční sušičky na míru jako speciální provedení

Rádi vám vyrobíme na přání také na míru přizpůsobené adsorpční sušičky jako přesně podle vašich potřeb upravené speciální provedení „made in Germany“, například:

 • TTR vysoušecí agregáty v hygienickém provedení
 • TTR vysoušecí agregáty pro suchý vzduch bez látek narušujících smáčivost laku
 • TTR vysoušecí agregáty s extrémně nízkým rosným bodem

Využijte možnosti nechat si v úzké koordinaci s našimi specialisty naplánovat, zkonstruovat a vyrobit speciálně upravené komponenty pro svou individuální potřebu: Zde najdete více informací …

Trotec/5