Zákaznický servis a podpora: +49 2452 962-450

Po. – Čt.: 8:00 – 17:30 hod. | Pá.: 8:00 – 17:00 hod.

 1. Oborová řešení
 2. Přehled odvětví
 3. Chemický průmysl
 4. Vysoušení stlačeného vzduchu

Optimální ochrana zařízení Vysoušení stlačeného vzduchu

Vysoušeče vzduchu vysouší stroje a zařízení od vodní páry a tím nabízí zajištění produkce.

Nejčastější příčinou pro přerušení práce je příliš mnoho vodní páry ve strojích a zařízeních a koroze v potrubním vedení. Je třeba proto zamezit příliš vlhkému stlačenému vzduchu. Účinnou možností je použití výkonných vysoušečů vzduchu. Odpověď na otázku, jak suchý musí být stlačených vzduch, aby byly zajištěny optimální podmínky výrobky a ochrana strojů a zařízení, spočívá v relativní vlhkosti. Ta se musí dostat pod 50 procent, protože v tomto rozmezí se nemusí počítat s korozí. O efektivní a konstantní vysoušení stlačeného vzduchu se starají adsorpční sušičky firmy Trotec.

Zastavení výroby způsobuje extrémně vysoké náklady. Podnik se musí pokusit vyhnout se úzkým místům při dodávce, postarat se o personál, financovat nákladné vyhledávání chyby pomocí odborníků a samozřejmě také zaplatit odstranění škod. Je nutné především zamezit neočekávaným výpadkům, které vedou k odstávce výroby. Platí přitom, že je třeba trvale pečovat a ochraňovat systém mechaniky a elektroniky strojů a výrobních zařízení, aby byla zajištěna bezchybná trvalá funkčnost. Pozornost by měla být věnována klimatickým podmínkám, kterým jsou stroje a zařízení vystaveny – navenek, ale i uvnitř.

Cílené sušení stlačeného vzduchu

Často jsou to zkorodovaná místa v potrubním systému nebo také příliš vodní páry ve strojích a zařízeních, které vedou k výpadku zařízení. Příčinou je poté zpravidla příliš vlhký stlačený vzduch. Je tedy nutné se vyhnout příliš vysokému obsahu vodní páry a vysoušet stlačený vzduch. Je vyžadována pomoc techniky, protože jen tak je možné se dlouhodobě vyhnout škodám na výrobních zařízeních a výpadkům. Adsorpční sušičky firmy Trotec vykonávají hodnotou činnosti – jsou výkonné, účinné a hospodárné!!

Relativní vlhkost vzduchu

Při vysoušení stlačeného vzduchu se vše točí především kolem jedné otázky: Jak suchý musí vzduch být? Odpověď je zpočátku jednoduchá: Relativní vlhkost vzduchu musí být pod 50 procenty, protože v tomto rozmezí je koroze téměř vyloučená. Ostatně: Relativní vlhkost vzduchu udává, v jakém stupni je vzduch nasycen vodní párou. Hodnota relativní vlhkosti 50 procent znamená, že obsahuje jen polovinu množství vodní páry, kterou při odpovídající teplotě mohl maximálně obsahovat. Pokud teplota stoupá, může vzduch také pojmout více vodní páry – a sice tolik, kdy je při 100 procentech nasycen. V takovém případě je dosaženo bodu tání. Od tohoto bodu se vodní pára vyskytuje jako kondenzovaná voda. Kondenzát se tvoří také tehdy, kdy je vzduch bohatý na vodní páru, tedy vlhký vzduch, ochlazen. Protože platí: čím teplejší je vzduch, tím více vodní páry může pojmout.

Bod tání stlačeného vzduchu

Bod tání platí platí jako měřítko vlhkosti, protože závisí na obsahu vodní páry ve vzduchu. V případě stlačeného vzduchu se mluví o bodu tání stlačeného vzduchu. S rostoucím tlakem je při konstantní teplotě dříve dosaženo bodu tání. To znamená: Není opět možné pojmout tolik vody jako při nižším tlaku. Nízký bod tání stlačeného vzduchu ukazuje odpovídajícím způsobem vždy na nižší obsah vody ve stlačeném vzduchu.

Vypilovaná řešení

Pro odebrání vlhkosti ze stlačeného vzduchu, jsou používány vysoušecí agregáty. V případě vysoušení nabízí Trotec celou řadu řešení pro vytvoření optimálních hodnot vlhkosti ve výrobním zařízení. Ať už jako mobilní provedení nebo v stacionárním provozu – přístroje mají dlouhou životnost, nejsou náročné na údržbu a je možné flexibilně konfigurovat. Adsorpční sušičky vzduchu od firmy Trotec se kromě toho obzvláště hodí k získávání tepla.

Adsorpční vysoušecí agregáty TTR pro trvalé nasazení.

Stacionární adsorpční sušičky vzduchu TTR od firmy Trotec se postarají o trvalé hodnoty vlhkosti vzduchu, které chrání stroje a zařízení před korozí a škodlivou vodní párou. Výroba je „made in Germany“ a „made by Trotec“, to znamená: nejlepší profesionální kvalita pro nejvyšší nároky na výrobu. Ve stacionárním použití v průmyslu jsou vysoušecí agregáty často zapaženy a musí být možné je flexibilně integrovat do existujících procesních postupů. Zde mohou zvláště zabodovat naše přístroje díky svému konfigurovatelnému obratu směru vzduchu. Obslužnou stranou, která je vždy směřována k uživateli, je možné přizpůsobit jednoduchým obrácením modulu dle potřeby směr vzduchu. Vpravo vyfukování suchého vzduchu a vlevo odvod vlhkého vzduchu – nebo přesně naopak – obrácení směru vzduchu je možné u adsorpční sušičky TTR provést samostatně s malým úsilím.

Mobilní adsorpční sušičky vzduchu TTR pro flexibilní nasazení

Pro dočasné použití skutečného vysoušecího výkonu firmy Trotec jsou zvláště silným partnerem adsorpční sušičky vzduchu TTR. V nejkratším čase je možné na místě nainstalovat kompaktní univerzální přístroj a stisknutím knoflíku ho uvést do provozu. I zde je garantována přesná regulace vlhkosti vzduchu. Ruční měřící přístroje jako termohygrometr a dataloggery jako inovativní DL200X dokončují koncept vysoušení vzduchu a umožňují neustálý dohled.

Výhody adsorpčních sušiček pro vysoušení stlačeného vzduchu

 • cílené vysoušení vzduchu v profesionální kvalitě „made in Germany“ – originální výroba firmy Trotec pro odvod vodní páry
 • výkonný a odolné moduly pro stacionání a mobilní použití
 • konfigurovatelný obrat směru vzduchu u všech modelů
 • konstrukce nenáročná na údržbu a spořící místo
 • Již v sériové výrobě s mnoha funkcemi a rozsáhlým vybavením
 • Vysoký hospodárnost díky modulárnímu konceptu stavebních jednotek
 • Díky rozmanitým možnostem vybavení je možná individuální konfigurace pro skoro každý účel použití

Odborný poradce Trotec

Ať už flexibilní nasazení nebo trvalé vysoušení stlačeného vzduchu: Které vysoušecí agregáty Trotec se hodí speciálně pro vaše použití – v takových otázkách Vám poradí pracovníci servisních služeb Trotec pro průmysl. Naši odborníci vám rádi pomohou při plánování potřebných kapacita při výběru modelů.

Na přání vyrábíme také adsorpční sušičky na míru jako speciální provedení

Rádi vám vyrobíme na přání také na míru přizpůsobené adsorpční sušičky jako přesně podle vašich potřeb upravené speciální provedení „made in Germany“, například:

 • TTR vysoušecí agregáty v hygienickém provedení
 • TTR vysoušecí agregáty pro suchý vzduch bez látek narušujících smáčivost laku
 • TTR vysoušecí agregáty s extrémně nízkým rosným bodem

Využijte možnosti nechat si v úzké koordinaci s našimi specialisty naplánovat, zkonstruovat a vyrobit speciálně upravené komponenty pro svou individuální potřebu: Zde najdete více informací …

Další příklady použití pro odvlhčování vzduchu

 • Klimatická komora pro simulaci okolního prostředí

  V klimatických komorách a aerodynamických tunelech musí být optimálně simulovány tyto tři faktory: Teplota vzduchu, síla větru a vlhkost vzduchu. Pro poslední z nich potřebuje automobilový průmysl vysoušeče vzduchu, které podávají vysoký výkon také při nízkých teplotách rosného bodu pod 0 °C – tedy adsorpční sušičky výkonné třídy.

  Další informace
 • Vysoušení a čištění vzduchu v lakovně

  Při lakování automobilových dílů je nutné řídit hned tři parametry: teplota vzduchu, vlhkost vzduchu a obsah prachu v ovzduší. Pro tento krok výroby v automobilovém průmyslu nabízíme kromě vysoušečů vzduchu a topidel také nadčasové čističe vzduchu se speciální regulací objemového proudu vzduchu.

  Další informace
 • Vysoušení vzduchu ve stanech

  Při vybudování stanu nebo jiného provizorního ubytování záleží na dobrých podmínkách vnitřního ovzduší. To se týká zejména provizorních obydlí, ve kterých je ubytován věší počet lidí. Mohou to být stanová městečka nebo kontejnerové vesnice pro asylanty, stanový tábor pro skupiny mládeže, stany s místnostmi, které slouží pro ubytování při velkých akcích nebo událostech, nebo kontejnery, ve kterých...

  Další informace
 • Vysoušení hygroskopického sypkého materiálu

  Kolísavá a příliš vysoká vlhkost vzduchu může ohrozit prášky a granuláty tak, že přestanou být sypké – což způsobuje následné vysoké náklady na vyřešení. Aby hygroskopický sypký materiál netvořil hrudky a nedocházelo k ucpávání dopravních cest, musí být všechen vzduch v chemické a farmaceutické výrobě předem vysušen. S adsorpčními sušičkami řady TTR se to spolehlivě podaří.

  Další informace
 • Vysoušení po čištění sila

  Po vyčištění skladovacích nádrží a sil se musíte spolehnout na kompletní vysušení, aby byl nový materiál od počátku chráněn před vlhkostí. A protože lze proces vysoušení řešit rychle a hospodárně, doporučujeme našim budoucím zákazníkům z chemického a farmaceutického průmyslu vysoce výkonné sušičky řady TTR.

  Další informace
 • Sušení pelet

  Ten, kdo se nestará o správnou teplotu ve výrobních a skladovacích prostorách, riskuje velkou ztrátu hodnoty svého výrobku. To platí i při výrobě pelet. Biopalivo je mimořádně náchylné na příliš vysokou vlhkost vzduchu. Neboť neošetřené dřevo jako surovina vytahuje vlhkost ze vzduchu a absorbuje ji. Výsledek může být zničující jak pro zákazníka, tak i výrobce: Hrozí totiž tvorba rezivých skvrn a...

  Další informace
 • Vysoušení vzduchu v hotelu

  Správné klima v místnosti je předpokladem pro dobrý pocit hostů v hotelu. Příliš teplý a vlhký vzduch způsobuje to, že se pokoj zdá být zatuchlý a dusný. Často se také pro krátkém čase ukážou škody na stavebních základech a na interiéru. Na tapetách se vytváří skvrny, záclony a prádlo jsou zatuchlé a mokré a v rozích se v nejhorším případě objeví plíseň. Kromě různých služeb by proto nemělo šetřit...

  Další informace
 • Vysoušení vzduchu v zimních stadionech s ledovou plochou

  V každém zimním stadionu s ledovou plochou se nutně vytváří z důvodu rozdílů teploty vzduchu a ledu kondenzační voda – zejména v případě, že chladicím systémem neustále prochází dovnitř vlhký venkovní vzduch. Řešením proti skapávání vody na ledovou plochu a poškození budov jsou vysoušeče vzduchu. Pomocí nich lze zabránit již předem vzniku kondenzační vody.

  Další informace
 • Mobilní zařízení v oboru sanita, topení a klimatizace

  Mnoho řemeslných podniků v oboru sanita, topení a klimatizace využívá mobilní zařízení skupiny Trotec Group. Zde najdou řemeslníci v oboru sanita, topení a klimatizace z jednoho zdroje vše, co pravidelně potřebují v každodenní práci překlenutí výpadků stacionárních systémů: mobilní topidla a ústřední topení, mobilní klimatizační zařízení a chladicí systémy až po měřicí zařízení vzduchu pro měření...

  Další informace
 • Vysoušení vzduchu po sanaci

  Díky důkladné sanaci jsou byty a domy vyčištěny, aby rychle našly kupce. Na tyto služby sází realitní makléři, když má jít o dobrý odbyt. Také stavitelé domů přisuzují velkou hodnotu tomu, že jsou jejich nové čtyři stěny v bezvadném stavu před tím, než se nastěhují. S pokrokem stavebních prací a renovace stoupá také natěšení budoucích obyvatel, kteří se nemohou dočkat nastěhování do nového obydlí....

  Další informace
 • Vysoušení vzduchu v kinosálech

  Návštěvníci kin chtějí především jedno: při dobrém filmu vymazat stres všedního dne a v klidu zažít cestu do fiktivního světa. Hlasité hlasy a nechtěné zdroje světla mohou být stejně rušivé jako špatné temperování kinosálu a špatný vzduch. Právě proto, že prostory kin je možné je špatně větrat, jsou zpravidla vybaveny výkonnými klimatizačními systémy. Ty ale bohužel nestačí k tomu, aby jste...

  Další informace
 • Regulace vlhkosti v rozvodné stanici plynu

  Důsledky kondenzace a vysoké vlhkosti vzduchu v rozvodných stanicích plynu jsou známé – a drahé: Koroze na potrubí, schodišť a dalších kovových částí i výpadků řídicí elektroniky souvisejících s vlhkostí mohou vyžadovat neodhadnutelné částky nákladů. Aby to nedošlo tak daleko, vyplatí se investovat do profesionálního systému vysoušení vzduchu.

  Další informace
 • Regulace vlhkosti ve stanici s plynovými turbínami

  Elektrárny s plynovými turbínami významně přispívají k krátkodobému krytí maximálního zatížení. Aby se zabránilo výpadkům provozu jednotlivých plynových turbín v důsledku koroze a elektronických problémů, je zapotřebí dobře promyšlená regulace vlhkosti.

  Další informace
 • Pobřeží a volné moře: Zamezení korozi

  Koroze kovových částí v gondole větrné turbíny nebo ve vlastní věži, popř. selhání a výpadky elektrického systému patří bohužel k typickým škodám způsobeným vlhkostí na volném moři a pobřeží. Představují značné vícenáklady kvůli zvýšeným nárokům na údržbu a opravy, nebo dokonce vedou k zastavení zařízení. Navíc snižují provozní dobu zařízení. Strategicky umístěné vysoušeče vzduchu, topidla a...

  Další informace
 • Vysoušení vzduchu v mostních konstrukcích

  Uvnitř mostů jsou ocelové nosníky, elektrická vedení nebo technické místnosti vystaveny vysoké vlhkosti. Po desetiletí se jako alternativa k antikoroznímu nátěru, který je náročný na údržbu, osvědčilo udržování sucha uvnitř mostu pomocí vysoušečů vzduchu. Pro vysoušení vzduchu nabízí firma Trotec adsorpční sušičky různé kapacity.

  Další informace

Výrobky Trotec pro chemický průmysl

Příklady použití pro chemický průmysl

 • Klimatizace procesů v průmyslu

  Při procesní klimatizaci v průmyslu se používají často koncepce se stacionárním, popř. mobilním vysoušením vzduchu. Často je zapotřebí ve strojích, zařízeních neb jednotlivých pracovních procesech suchý vzduch – konstantní a nezávislý na okolních podmínkách. U skupiny Trotec Group najdou pro tento účel průmysloví zákazníci výkonné adsorpční sušičky.

  Další informace
 • Opravy kabelů

  Kabely jsou v průmyslu velmi často vystaveny nejdrsnějším povětrnostním vlivům. Dochází k závadám, kvůli nimž je přerušeno napájení proudem – a to často dokonce na delší dobu. Aby se předešlo závažným výpadkům výroby nebo bylo možné provést opravu co nejrychleji, provádí se lokalizace poškození kabelů a závad pomocí infračervené termografie. Pro efektivní opravy kabelů v průmyslu se používají...

  Další informace
 • Vysoušení vzduchu při plnění a balení

  V chemické a farmaceutické výrobě musí mít vlhkost vzduchu při plnění a balení exaktně řízena. Konečně by to byla nesmírná škoda, kdyby hygroskopické produkty zhrudkovatěly, slepily se a snížila se tak jejich trvanlivost. Tyto procesy mohou být optimálně klimatizovány pomocí naší adsorpční sušičky.

  Další informace
 • Vysoušení vzduchu ve skladu hnojiv

  Výroba hygroskopických materiálů v chemickém průmyslu vyžaduje určitý cit. Tyto látky totiž milují vodu, a absorbují proto až příliš dobře vlhkost z okolního vzduchu. A to může mít fatální ekonomické důsledky. Vzhledem k tomu, že materiál váže vodu, slepuje se a hrudkovatí, a v nejhorším případě se stává nepoužitelným. Příkladem jsou hnojiva. Pokud je ve skladu hnojiv příliš vysoká vlhkost...

  Další informace
 • Vysoušení vzduchu a čištění vzduchu ve skladu

  Pro vysoušení vzduchu vám skupina Trotec Group nabízí různá řešení – od kondenzačních sušičů řady DH až po adsorpční sušičky řady TTR. Obojí existují jak v mobilním, tak i stacionárním provedení. U nás najdete pro každý sklad zboží popř. expediční sklad vhodnou vysoušecí techniku. Inovativní měřicí přístroje a dataloggery doplňují koncepci vysoušení vzduchu pro skladové haly a přepravní oblasti. 
...

  Další informace
 • Vysoušení stlačeného vzduchu

  Nejčastější příčinou pro přerušení práce je příliš mnoho vodní páry ve strojích a zařízeních a koroze v potrubním vedení. Je třeba proto zamezit příliš vlhkému stlačenému vzduchu. Účinnou možností je použití výkonných vysoušečů vzduchu. Odpověď na otázku, jak suchý musí být stlačených vzduch, aby byly zajištěny optimální podmínky výrobky a ochrana strojů a zařízení, spočívá v relativní vlhkosti....

  Další informace
 • Vysoušení hygroskopického sypkého materiálu

  Kolísavá a příliš vysoká vlhkost vzduchu může ohrozit prášky a granuláty tak, že přestanou být sypké – což způsobuje následné vysoké náklady na vyřešení. Aby hygroskopický sypký materiál netvořil hrudky a nedocházelo k ucpávání dopravních cest, musí být všechen vzduch v chemické a farmaceutické výrobě předem vysušen. S adsorpčními sušičkami řady TTR se to spolehlivě podaří.

  Další informace
 • Vysoušení po čištění sila

  Po vyčištění skladovacích nádrží a sil se musíte spolehnout na kompletní vysušení, aby byl nový materiál od počátku chráněn před vlhkostí. A protože lze proces vysoušení řešit rychle a hospodárně, doporučujeme našim budoucím zákazníkům z chemického a farmaceutického průmyslu vysoce výkonné sušičky řady TTR.

  Další informace