Lokalizace netěsností a údržba potrubních sítí

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
Výpůjční služba TKL: +49 2452 962 160
  1. Oborová řešení
  2. Přehled odvětví
  3. Zásobování vodou, kanalizace a čištění odpadních vod
  4. Lokalizace netěsností a údržba potrubní sítě

Lokalizace netěsností a údržba potrubní sítě

Předpokladem pro hospodárnost a kvalitu efektivního zásobování vodou jsou výkonné potrubní sítě.

I malé, skryté netěsnosti a úniky mohou způsobit velké ztráty vody. Navíc hrozí riziko znečištění.

Požadavky na technické pracovníky a měřicí přístroje jsou proto zvlášť vysoké. Protože poškození potrubí se často děje plíživě pomalu, dlouho a nepozorovaně.

LogControl

Čím dříve jsou potenciální netěsnosti a úniky detekovány, tím efektivněji může být zabráněno ztrátám vody a následným škodám.

Jako přední dodavatel měřicích a zkušebních zařízení pro lokalizaci netěsností a diagnostiku budov v Evropě vám můžeme nabídnout optimální řešení pro všechny potřeby využití.

Ať již jsou to opakované kontroly vodovodní potrubní sítě, detekce trativodů a jiných vedení, zónové měření, předběžná nebo bodová lokalizace pro detekci míst úniků nebo průběhu vedení, preventivní údržba, analýza stavu čerpadel a technických zařízení v rámci kontrol při údržbě, měřeních tlaku nebo průtoku – pro každou metodu měření a každý úkol řešení pomocí vhodných měřicích přístrojů máme vždy potřebné know-how:

Náš metrologický program zahrnuje dataloggery pro zvuk a tlak, detektory vedení, vysoce výkonné korelátory, zvukové a ultrazvukové měřicí přístroje, detektory plynu, optické inspekční systémy, termografické kamery a mnohé další.