Kontrola klimatu a vlhkosti

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
Výpůjční služba TKL: +49 2452 962 160
  1. Oborová řešení
  2. Přehled odvětví
  3. Zásobování vodou, kanalizace a čištění odpadních vod
  4. Kontrola klimatu a vlhkosti prostředí

Kontrola klimatu a vlhkosti prostředí

Podmínky prostředí náročné na materiál, vysoká vzdušná vlhkost, permanentní provoz – technická zařízení ve strojovnách nebo čerpadlových stanicích vodáren a vysokých nádrží jsou vystavena extrémním podmínkám.

V rámci procesů úpravy vody je voda mimořádně cenným materiálem, mimo tyto procesy může však být mimořádně škodlivá. Příliš vysoká vlhkost vzduchu může způsobit řadu nejrůznějších problémů:

Koroze, kondenzace a tvorba plísní, zhoršení kvality vody, zvýšená náročnost údržby strojů a budov, poškození konstrukce budov, vyšší náklady na energii a další.

V nádržích na čistou vodu nebo v jiných prostorách s otevřenými plochami vody může kondenzovaná voda způsobit nejen poškození nosných stavebních částí budovy, ale také vytvářet živnou půdu pro zvýšený růst mikroorganismů.

Ve strojovnách nebo čerpadlových stanicích mohou „potící se” vodní trubky vést k tvorbě kondenzátu a výsledným škodám způsobeným korozí technických zařízení.

Optimální regulace vlhkosti v zařízeních pro úpravu pitné vody, hlavách studen nebo nádržích na čistou vodu zamezuje nejen kondenzaci, korozi nebo tvorbě plísní, zajišťuje také ochranu elektronických zařízení, zaručuje plnění hygienických požadavků a pomáhá snižovat provozní náklady a náklady na údržbu.

Naši experti vám mohou efektivně pomoci při vytvoření a udržování optimálních podmínek klimatu v místnostech, zejména při regulaci vlhkosti vzduchu v technických zařízeních pro úpravu vody a její distribuci.

Průmyslový vysoušeč

Firma Trotec je jedním z předních dodavatelů vybavení pro mobilní a stacionární řešení vysoušení vzduchu, proto vám můžeme pro všechny případy nabídnout optimální řešení.

Naše produktové portfolio zahrnuje vymrazovací sušičky a adsorpční sušičky v každé třídě výkonnosti a rozmanitých provedeních, to vše pro provoz ve vysoko- nebo nízkoteplotních oblastech, pro kombinovanou rekuperaci tepla nebo ohřev vzduchu, a také pro nasazení v zónách chráněných před výbuchem.