Home Comfort
  1. Produkty a služby
  2. Produkty ‑ HomeComfort
  3. Klimatizace
  4. Příslušenství klimatizace

Příslušenství pro zařízení ke klimatizaci ovzduší

Energeticky úsporné řešení montáže pro interiérové klimatizační jednotky s hadicí odváděného vzduchu

Mobilní monoblokové klimatizační jednotky poskytují při dočasném použití mnoho výhod ve srovnání s pevně montovanými klimatizačními jednotkami s externí venkovní jednotkou, které lze uvést do provozu jen s určitými montážními opatřeními v interiéru i exteriéru.

Mobilní klimatizační jednotky, jako jsou např. komfortní klimatizační jednotky řady PAC, jsou obvykle cenově výhodnější než nástěnné klimatizační jednotky, protože jsou díky své mobilitě flexibilnější při používání, a pokud již nejsou v chladném období potřebné, zmizí ze scény a mohou být uskladněny až do příští vlny veder.

Kdyby tu však nebyla ta věc s hadicí odváděného vzduchu: Mobilní klimatizační jednotky potřebují pro svůj provoz alespoň jednu, někdy dvě hadice odpadního vzduchu, a ty musí být většinou kvůli odvodu teplého vzduchu upevněny na otevřeném okně.

AirLock – Fensterabdichtungen für den energiesparenden Einsatz von Monoblockgeräten

Okenní těsnění AirLock 100/200/1000

Ukončí plýtvání energií skrz otevřené okno

S praktickým okenním těsněním AirLock 100 a AirLock 200 firmy Trotec bude toto upevnění hadic pro odváděný vzduchu hračkou, zcela bez vrtání otvorů. Zvýšíte také účinnost své mobilní klimatizační jednotky, protože díky použití těsnění AirLock bude také nutné chladit "skutečně" jen vzduch v místnosti a nikoli dodatečně proudící teplý vzduch zvenčí. Což vede současně k výrazně nižší spotřebě energie.

Pro klimatizační jednotky s hadicí odpadního vzduchu (technologie jedné hadice) dodává Trotec upevnění na okno AirLock 100 jako volitelné příslušenství. Flexibilní budete, také při případné změně vaší klimatizační jednotky z technologie jedné hadice na technologii dvou hadic, s okenní těsnění AirLock 200, pro použití ke klimatizační jednotce s technologií jedné hadice i technologií dvou hadic.

Speciálně pro utěsnění tzv. francouzských oken nebo balkonových a terasových dveří bylo toto dveřní a okenní těsnění AirLock 1000 koncipováno – je to jediné okenní těsnění na trhu s obvodovým rozměrem 560 cm.

Obě montážní řešení lze upevnit bez nářadí a v případě potřeby mohou být zcela odstraněny.


 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné