Příklady praktického použití z TTR Adsorpční sušička

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Odstraňování škod způsobených vodou: +49 2452 962 444
Půjčovna: +49 2452 962 444
Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Produkty a služby
  2. Produkty ‑ HighPerformance
  3. Vysoušení vzduchu
  4. Adsorpční sušička, mobilní
  5. Vysoušeče vzduchu TTR
  6. Praktická přednost TTR-Trisorp-Dual

Příklady praktického použití:

Přesvědčivé výhody procesu na principu TTR-Trisorp-Dual

Konvenční adsorpční sušičky, zpravidla mají společné nasávání (mono) suchého a regeneračního vzduchu – například všechny přístroje Trotec, které pracují na principu Trisorp-Mono nebo Bisorp-Mono.

Tyto vysoušeče vzduchu se nehodí k vysoušení s průchodem vzduchu přímo v ošetřovaném prostoru, neboť z důvodu použití dané metody je vytvářen podtlak, a ten do místnosti „natáhne“ vzduch zvenčí, jehož obsah vlhkosti nelze zkontrolovat.

Naopak instalace venku, například v přilehlých prostorách, je možná u všech modelů TTR (příklad 1).

Následkem provzdušnění sušším čerstvým vzduchem vznikne přetlak, čímž dojde k vytlačení vlhkého vzduchu ven. U této varianty je však stupeň vysoušení vždy závislý na obsahu vlhkosti nasávaného „venkovního vzduchu“ a u nominálního množství suchého vzduchu dosáhne snížení teploty rosného bodu o cca 5 až 10 °C (podle přístroje).

Energeticky úsporné vysoušení a vyšší stupně sušení díky režimu s oběhem vzduchu s duálními vzduchovými okruhy

Modely D TTR 400 D a TTR 500 D pracují na principu TTR-Trisorp-Dual se dvěma oddělenými vedeními vzduchu a samostatnými ventilátory pro každý okruh. I v případě instalace venku to umožňuje režim s oběhem čerstvého suchého vzduchu – napájeného z jednoho z okruhů procesního vzduchu, izolovaného od „venkovního vzduchu“ (příklad 2). Tlakově neutrální režim s oběhem vzduchu je tímto způsobem možný dokonce i při instalaci modelů D uvnitř v prostoru, který je třeba ošetřit suchým vzduchem: přívod regeneračního vzduchu a výstup vlhkého vzduchu jsou hadicovými nebo trubními spoji vedeny mimo prostor (příklad 3).

Variabilní vysoušení s oběhem vzduchu pomocí modelů TTR-D nabízí uživatelům rozhodující výhody:

V porovnání s konvenčním režimem s průchodem vzduchu může být při jmenovitém množství suchého vzduchu dosaženo až o 30 °C nižších teplot rosného bodu oproti „venkovnímu vzduchu“, z něhož je zásobován regenerační vzduch. Díky tomu lze dosáhnout rosného bodu i hluboko pod 0 °C, a tím možnosti vysoušení v podmínkách s nižšími teplotami. Také provoz bude energeticky účinnější!