Zákaznický servis a podpora: +49 2452 962-450

Po. – Čt.: 8:00 – 17:30 hod. | Pá.: 8:00 – 17:00 hod.

Ultrazvukové měřiče pro lokalizaci netěsností vzduchu
 1. Produkty a služby
 2. Měřicí přístroje
 3. Ultrazvuk
 4. Ultrazvukové měřiče

Ultrazvukové měřiče pro lokalizaci netěsností vzduchu

Lokalizace netěsností v zařízeních se stlačeným vzduchem pomocí ultrazvuku: Pomocí ultrazvukových měřičů Trotec

Ultrazvukové měřiče pro lokalizaci netěsností vzduchu
Ultrazvukové měřiče pro lokalizaci netěsností vzduchu
Ultrazvukové měřiče pro lokalizaci netěsností vzduchu

Nalezení úniků stlačeného vzduchu a včasné rozpoznání projevů opotřebení pomocí ultrazvuku

Již nejmenší netěsnosti ve vedeních stlačeného vzduchu vedou při úniku plynu ke zvýšenému tření a vydávají pro osoby neslyšitelné zvuky v ultrazvukovém frekvenčním pásmu. Podobným způsobem se projevuje také včas opotřebení oděrem na pohyblivých konstrukčních dílech strojů.

Zkoušky těsnosti pomocí ultrazvuku

Stlačený vzduch je jedním z nejdražších forem energie a úniky tvoří zde často 30 až 40 % spotřebovaného množství. Pomocí přístroje SL3000 můžete takové úniky snadno lokalizovat a s každým odstraněným únikem tak ihned šetřit energii. Také u plynových potrubí pod tlakem lze ultrazvukem rychle zkontrolovat úniky. Kromě toho řeší SL3000 efektivním způsobem také mnoho úkolů preventivní údržby. Bez přerušení provozu lze součásti zařízení a rotující stroje pomocí ultrazvuku pravidelně kontrolovat na projevy opotřebení a díky tomu lze včas rozpoznat potenciální škody.

Pomocí ultrazvukového měřiče SL3000 lze rychle a snadno kontrolovat také těsnost oken, dveří a dalších stavebních součástí. V uzavřené místnosti se umístí ultrazvukový vysílač a poté se pomocí vzduchové sondy provede přezkoumání vnějšího prostoru určeného ke kontrole. Na netěsných místech vystupuje ultrazvuk vysílače ven a může být zaznamenán pomocí přístroje SL3000. Pomocí této metody lze kontrolovat také další beztlakové systémy, jako jsou kabiny, ohřívací skříně, klimatické truhly nebo nádrže. Kromě ultrazvukového měřiče SL3000 k tomu potřebujete pouze navíc ultrazvukový vysílač, jako např. SL800T od firmy Trotec.

Jednoduchá detekce nejmenších netěsností a úniků

S touto profesionální sadou ultrazvukového detektoru můžete sami lokalizovat netěsnosti v sítích stlačeného vzduchu nebo na skrytě uložených potrubích, a to rychle a levně, z několikametrové vzdálenosti.

Příklad ceny pro ztráty způsobené netěsnostmi v systémech stlačeného vzduchu

Již na nejmenší místech úniků v systémech stlačeného vzduchu proudí trvale velká množství vzduchu s vysokou rychlostí, což způsobuje citelně vyšší provozní náklady:

Velikost místa úniku Ven proudící proud vzduchu při 8 barech Ztráta energie**
[ø mm] [l/min] [l/rok]* [kWh/a]
1 75 39 420 000 5 125
2 260 136 656 000 17 765
3 600 315 360 000 40 997
4 1 100 578 160 000 75 161
* Při celoročním 24hodinovém provozu zařízení.
** Vzhledem k dalšímu potřebnému výkonu motoru (0,13 kW na každý m³ stlačeného vzduchu) pro vyšší objemový proud pro vyrovnání ztráty tlaku.
Ultrazvukové měřiče pro lokalizaci netěsností vzduchu
Ultrazvukové měřiče pro lokalizaci netěsností vzduchu
Ultrazvukové měřiče pro lokalizaci netěsností vzduchu

SL800R s konstrukční zvukovou sondou

SL800R mit Körperschallsonde
 • Včasná detekce opotřebení kuličkových, válečkových nebo kluzných ložisek
 • Kontrola odstředivých čerpadel na kavitaci
 • Kontrola těsnosti armatur
 • Zkouška kontinuity nebo funkčnosti kondenzačních komor

Tato sonda využívá zvuk šířený strukturou jako nosič vnitřních podmínek a procesů. Kombinace zařízení tak funguje jako elektronický stetoskop.

SL800R se vzduchovou zvukovou sondou

SL800R mit Luftschallsonde
 • Detekce netěsností na nezakrytých vedeních a potrubích
 • Detekce úniků v potrubních sítích plněných plynem i za provozu
 • Detekce úniků na vysokotlakých parních zařízeních
 • Lokalizace vlasových trhlin, špatných svarů nebo opotřebovaných přírubových spojů
 • Detekce netěsností na všech přístupných armaturách a spojovacích prvcích, kde procesy probíhají ve vakuu nebo pod vysokým tlakem.

SL800R se vzduchovou zvukovou sondou a ultrazvukovým vysílačem SL800T

Ultraschallsender SL800R
 • Zkouška těsnosti ke zjištění příčiny energetických závad, např. na dveřích nebo oknech budov.
 • Zkoušky těsnosti kontejnerů, krytů nebo klimatických komor
 • Ultrazvukové působení na nádrže nebo kontejnery za účelem testování těsnicích prvků

Ultrazvukový měřič SL3000

 • Rychlé vyhledání úniku na vedeních stlačeného vzduchu, jakož i v parních, plynových a vakuových zařízeních
 • Kontrola opotřebení na rotujících strojích při probíhajícím provozu
 • Důkaz elektrických dílčích výbojů a poškození izolace
 • Zkouška těsnosti beztlakých systémů

Výhody pro praxi:

 • Vývoj, design, výroba: 100 % Trotec
 • Jednoduchá detekce malých úniků a netěsností
 • Naprosto přesná identifikace netěsností technikou akustického měniče se silným výkonem
 • Levné vyhledávání netěsností na rozvodech stlačeného vzduchu a parních, plynových a vakuových zařízeních, kotlech, potrubích vedoucích kapaliny, ventilech, šoupátkách, odváděcích kondenzátu
 • Spolehlivé včasné rozpoznání poškození kluzných a valivých ložisek nebo jiných zvuků opotřebení
 • Vzduchová sonda a sonda pro měření zvuku šířeného tělesem pro rozmanité úkoly
 • Bezpečná lokalizace i v případě hlučného prostředí díky vysoce kvalitním, zvukotěsným sluchátkům
 • Snadná manipulace
 • Extrémně zvukově izolovaná stereofonní sluchátka umožňují spolehlivou detekci i při vysoké hladině okolního hluku.
 • Rozsáhlá řada připevnitelných leteckých a strukturálních zvukových sond pro širokou škálu aplikací.
 • Snadno čitelný, podsvícený displej s číselnými a orientačními údaji
 • Intuitivní ovládání pomocí softwarových tlačítek s dalšími
 • doplňková funkce pro zobrazení maximální hodnoty

Náš program ultrazvukových měřicích zařízení

 • SL3000-TrotecInnovations

  SL3000

  Ultrazvukový měřicí přístroj

  SL3000 je kompaktní profesionální ultrazvukový Set k rychlé a účinné detekci úniku, diagnóze opotřebení a zkouškám těsnosti. Pomocí ultrazvuku přesně identifikujete únik stlačeného vzduchu a včas lokalizujete místa s opotřebením. Díky výkonnému snímači s nejnovější technologií jsou ultrazvukové signály převedeny na slyšitelný zvuk a zároveň zobrazeny na displeji přístroje. Extrémně zvukotěsná sluchátka umožňují spolehlivou lokalizaci také při vysokém okolním hluku.

  Zjistit více!

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné