Právo na odstoupení

Právo na odstoupení pro soukromé zákazníky, nelze použít pro obchodní zákazníky.

Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
Lhůta na odstoupení činí čtrnáct dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi pověřená třetí osoba, která zároveň není přepravcem, převzali zboží.
Abyste mohli uplatnit právo na odstoupení, musíte nás

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Germany
Fax: +49 2452 962-92450
E-mail: online-cz@trotec.com
informovat prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. poštou zaslaným dopisem, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Můžete použít přiložený vzorový formuláře pro odstoupení, který je nutné vyplnit.

K dodržení lhůty na odstoupení stačí, abyste sdělení, že využíváte právo na odstoupení, odeslali před uplynutím této lhůty.

Výjimky z práva na odstoupení:

Právo na odstoupení neplatí pro smlouvy o dodávce zboží, které není vyrobeno předem a pro jehož výrobu je rozhodující individuální volba nebo specifikace spotřebitele, nebo je jednoznačně přizpůsobené osobním potřebám spotřebitele. Dále neplatí pro smlouvy o dodávce zapečetěného zboží, které z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů není vhodné k vrácení, pokud byla jejich pečeť po dodání odstraněna.

Následky odstoupení

Když odstoupíte od této smlouvy, musíme vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z toho, že jste zvolili jinou metodu dodání než námi nabízené nejpříznivější standardní dodání), neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, ve kterém jsme přijali vaše sdělení o odstoupení od této smlouvy. Pro zpětnou platbu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud by s vámi výslovně nebyl dohodnuto jinak. V žádném případě vám za tuto zpětnou platbu nebudou účtovány poplatky. Můžeme zpětnou platbu odmítnout, dokud zboží neobdržíme, nebo dokud nedostaneme doklad, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží schopné odeslání v balíku

Zboží jste odeslali zpět nebo předali neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy,

TROTEC GmbH
na oddělení vratek TOR 42
Konrad-Zuse-Str. 1a
52477 Alsdorf.
Germany

Lhůta je dodržena, když zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Přímé náklady na zpětné odeslání zboží nesete vy.

Zboží, které není schopné odeslání v balíku

Vyzvedneme zboží. Vy nesete přímé náklady na zpětné odeslání zboží ve výši 79 EUR.

Za případnou ztrátu hodnotu musíte ručit jen tehdy, když ke ztrátě hodnoty došlo následkem vaší manipulace, která nebyla nezbytná ke kontrole kvality, vlastností a funkce zboží.

Konec poučení o odstoupení