účinný princip fungování pro bezúdržbové dlouhodobé použití

Vymrazovací sušičky nasávají vlhký okolní vzduch a chladí jej pod rosný bod, takže velká část vlhka vázaného ve vzduchu zkondenzuje a může být vzduchu odňata. Kondenzát se odvádí a suchý studený vzduch je veden kolem tepelného dílu chladicího bloku, kde je ohříván uvolněnou procesní energií a poté opět přiveden do vzduchu v místnosti.

Z výhod tohoto principu můžete mít navíc dvojí různý prospěch:

V jakémkoli vzduchem vytápěném prostředí je možné pomocí již zahřátého suchého vzduchu značně omezit náklady na vytápění navíc, které byly dosud nutné (princip fungování 1).

V nízkoteplotních zónách je možná rekuperace tepla. V takovém případě může být voda zahřívána uvolňujícím se procesním teplem a využívána pro existující procesy vytápění nebo pro úpravu vody (princip fungování 2).

Díky tomu lze značně snížit energetické náklady zejména v případě aplikací s velkou spotřebou vody. Alternativně také existuje možnost volitelného použití externího tepelného dílu mimo vysoušené prostory.

Vlhký vzduch Suchý vzduch

Flexibilně použitelné průmyslové sušičky DH vám poskytují nejrozmanitější možnosti použití:

Naše stacionární průmyslové sušičky DH mohou být bez problémů integrovány v jakémkoli prostředí, kde je třeba jejich použití.

Nepotřebují dodatečný přívod čerstvého vzduchu a instalují se přímo ve vysoušených místnostech nebo se připojují ke stávajícím systémům vzduchových kanálů. Mnoho modelů má již z výroby montážní přípravu pro nástěnné použití.

Kromě toho lze vedle základních provedení realizovat mnoho typů zvláštní výbavy pro vámi zadané specifické úkoly a kapacitní požadavky. Osobně vám poradíme!

Skupina podniků  |  Volná místa  |  Kontakt  |  Impresum  |  Mapa stránek
Social