Ponorná čerpadla řady TWP-E

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450

PONORNÁ ČERPADLA

Ať již se jedná o čistou nebo špinavou vodu – podporujeme vždy to nejlepší řešení pro vás.

Naše ponorná čerpadla pro čistou a špinavou vodu jsou výkonná a provozně bezpečná „podvodní” čerpadla a zvládají s lehkostí obrovská množství přečerpávané vody. Jsou použitelná při různých aplikacích, ale i při závlahových a odvodňovacích akcích, a to v čisté až silně znečištěné vodě. Například k vyčerpávání vody z jezer, rybníků a řek, pro přečerpávání a vyčerpávání vody z bazénu, rybníku, cisterny, sudu na dešťovou vodu nebo pro vyčerpání vody ze zatopeného sklepa.

Neboť podle toho, zda mám co dělat s čistou nebo znečištěnou vodou, a mělkými nebo hlubokými povrchy, s malými nebo velkými částicemi nečistot, doporučuje se také sáhnout po určitém, na míru upraveném řešení procesu čerpání přesně podle vašich požadavků. Zatímco jsou ponorná čerpadla na čistou vodu vhodná pro použití v plovárnách, bazénech, nádržích, cisternách a studnách, čerpají ponorná čerpadla na špinavou vodu silně znečištěnou vodu s velikostí částic až 25 mm. Proto rozlišujeme například také ponorná čerpadla na čistou vodu pro mělké čerpání a ponorná čerpadla na špinavou vodu.


Jaký je rozdíl mezi ponornými čerpadly na čistou a na špinavou vodu:

Ponorná čerpadla na čistou vodu:

Ponorná čerpadla na čistou vodu slouží efektivnímu odčerpávání a přečerpávání čistých nebo částicemi nečistot jen lehce znečištěných kapalin, takže například pro čerpání odpadních vod z domácností, dešťové a průsakové vody, při úniku vody z pračky, jakož i k vyprazdňování bazénů. Jak velké přitom maximálně mohou být částice nečistot, aniž by čerpadlo bylo poškozeno, se udává rozměrem příslušné „maximální velikosti” částic.

Jako speciální výhoda mají tato ponorná čerpadla na čistou vodu možnost tzv. „plochého odsávání”. Díky této technické vlastnosti je možné vyčerpat vodu až na velmi nízkou úroveň pouhých pár milimetrů výšky – výsledek se nazývá „odčerpání vody až do stavu jako při vytírání”. Minimální úroveň odsávání, tedy nejnižší možný stav, na který může být voda vůbec vyčerpána, je uveden v technických údajích čerpadla.

Ponorná čerpadla na špinavou vodu:

Ponorná čerpadla na špinavou vodu čerpají silně znečištěnou vodu, což je například v případě vyprazdňování zahradních jezírek, nádrží nebo cisteren, vyčerpávání vody ze staveb a jam se špinavou vodou, vyčerpávání vody z jezer, rybníků a řek nebo i při nouzovém odvodnění v důsledku záplav. I zde určuje ‚maximální velikost zrn‘ maximální průměr nečistot, které smí čerpaná kapalina obsahovat. Samozřejmě se ponorná čerpadla na špinavou vodu hodí také pro dopravu čisté vody. 

Kromě již zmíněných typických účelů využití zahrnuje rozmanitá oblast použití ponorných čerpadel na špinavou vodu také odvodnění v obtížných a extrémních podmínkách. Čerpadla jsou díky jejich vysoce kvalitní technologii nezbytnou podporou pro vyčerpávání kapalin ze stavebních jam a jam se špinavou vodou, jakož i pro nouzové odvodnění v důsledku záplav.

Velikost částic a výška zbytkové vody v porovnání
Velikost částic a výška zbytkové vody v porovnání
Velikost částic a výška zbytkové vody v porovnání

V čisté vodě smí být obsaženy pouze částice nečistot až do průměru 5 mm. Pro docílení výsledku jako při vytírání lze použít ponorné čerpadlo na čistou vodu s plochým odsáváním od firmy Trotec, s nímž lze odčerpat vodu na rovném podkladu až do zbývající výšky vodní hladiny pouhé 3 mm.

Velikost částic a výška zbytkové vody v porovnání
Velikost částic a výška zbytkové vody v porovnání
Velikost částic a výška zbytkové vody v porovnání

Ve špinavé vodě smí být např. obsaženy žádné kamínky, kousky dřeva nebo shluky zeminy až do průměru 25 mm. Vysoce výkonná ponorná čerpadla na špinavou vodu od firmy Trotec vyčerpají vodu až do zbývající výšky vodní hladiny 35 mm.


Přehled: Která ponorná čerpadla Trotec jsou nejvhodnější pro jaký účel použití?

Typ ponorného čerpadla: Ponorné čerpadlo na čistou vodu Ponorná čerpadla na špinavou vodu
Oblasti použití TWP 4005 E TWP 4025 E TWP 7025 E
Pro čistou, mírně znečištěnou vodu
Pro silně znečištěnou vodu
Lehce chlorovaná voda
Sklepní prostory
Únik vody z pračky
Sudy na dešťovou vodu
Jezero/rybník na koupání
Vodní nádrže
Povodně a záplavy
Malá stavební jáma

Dopravní výška a čerpané množství našich ponorných čerpadel v porovnání:

Dopravní výška a čerpané množství našich ponorných čerpadel v porovnání

Značková kvalita a cenová výhoda

Spolehlivá, výkonná a vhodná pro nejrůznější oblasti použití: To jsou charakteristiky jakosti ponorných čerpadel Trotec. Díky své vysoké výkonnosti jsou vhodné i do extrémních podmínek. HighPerformance tedy ve všech směrech, protože zaručujeme kvalitní a profesionální řešení s vynikajícím poměrem ceny a výkonu!


Náš program ponorných čerpadel

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné

Social