Keramický topný ventilátor TFC 22 E
Keramický topný ventilátor TFC 22 E
Home Comfort

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450

Keramický topný ventilátor TFC 22 E

Příjemné teplo s předvolbou cílové teploty – perfektně nastavené.

Atraktivně, moderně a ušlechtile se prezentuje keramický topný ventilátor TFC 22 E svým věžovým pouzdrem v matném černém provedení. Nejen vzhledově se tento vysoce kvalitní topný ventilátor považuje za špičku řady keramických topných ventilátorů typu TFC, i komfortní prvky vybavení řadí přístroj TFC 22 E na vrchol jeho třídy zařízení. 

Příjemně rychle a tiše vytápí přístroj TFC 22 E obytné a kancelářské prostory, hobby místnosti ve sklepě, zimní zahrady nebo prochladlé chaty. Moderní PTC keramické topidlo vyzařuje okamžitě znatelné a stejnoměrné teplo do místnosti.

Dva stupně vytápění (1 200 W / 2 000 W) nabízejí dostatečné rezervy výkonu pro vytápění menších a větších místností. Distribuce tepla je podporována 70° oscilací, kterou lze volitelně zapnout s cílem rovnoměrného rozdělení tepla v celém prostoru.

Požadovanou cílovou teplotu je možné nastavit (v krocích po 3 °C) v teplotním rozsahu 18 - 30 °C.
TFC 22 E – nastavení cílové teploty
Přístroj TFC 22 E je možné pomocí infračerveného dálkového ovládání např. také snadno ovládat z pohovky nebo od psacího stolu.
TFC 22 E – dálkové ovládání
Díky programovatelnému časovači vypnutí, který lze naprogramovat v krocích po 1 až 15 hodinách, se přístroj může na přání automaticky vypnout.
TFC 22 E – funkce časovače

Možnost nastavení cílové teploty s termostatem řízeným zapínáním a vypínáním

Plně automaticky řízené příjemné teploty bez kolísání

Požadovanou sílovou teplotu lze nastavit (v krocích po 3 °C) v teplotním rozsahu od 18 do 30 °C na digitálním LED displeji, i na infračerveném dálkovém ovládání, které je součástí dodávky. Po dosažení požadované teploty se topný ventilátor plně automaticky vypne, dokud teplota neklesne těsně pod cílovou teplotu, aby poté znovu pokračoval ve vytápění místnosti. Tento krátký pokles pod cílovou teplotu však nastane zcela bez povšimnutí, v místnost zůstává nepřetržitě teplo i během dočasně vypnutého topného ventilátoru. Kromě volitelné cílové teploty má přístroj také trvalý provoz pro nepřerušené vytápění se zvoleným stupněm vytápění. 

Znatelně menší spotřeba energie při maximálním možném komfortu

Inteligentní funkce úspory energie snižují náklady na spotřebu

Keramický topný ventilátor TFC 22 E vytápí mimořádně energeticky efektivně nejenom díky termostatem řízenému zapínání a vypínání, ale také díky svému časovači programovatelnému v krocích 1 až 15 hodin, kterým se přístroj po uplynutí předem nastaveného časového úseku automaticky vypne. 

Čisté teplo v souladu s nejnovějším stavem techniky

Bezpečnost je klíčová

V porovnání s běžnými elektrickými přímotopy s topnou spirálou nejsou keramické topné články přístroje TFC 22 E nikdy tak horké, aby se na nich spaloval domácí prach, zvířecí chlupy nebo hmyz. Okolní vzduch zůstává čistý a nevznikají žádné nepříjemné zápachy – to zbavuje potíží zejména alergiky a malé děti s citlivými dýchacími cestami.

Praktické výhody:

 • Rychlé a příjemné teplo
 • Tichý a kompaktní keramický topný ventilátor
 • Topný keramický prvek PTC
 • 2 stupně vytápění (1 200 W / 2 000 W)
 • Regulace teploty v rozsahu 18 °C – 30 °C
 • Vhodný pro prostoty až 24 m² / 60 m³
 • Automatické vypnutí při dosažení nastavené teploty
 • Možnost zapnutí oscilace o 70° za účelem rychlé distribuce vzduchu
 • Trvalý provoz
 • Funkce doběhu ventilátoru
 • Ochrana proti přehřátí 
 • LED displej
 • Funkce časovače (1 – 15 hod.)
 • V přístroji integrovaný spínač ochrany proti převrácení
 • Infračervené dálkové ovládání
 • Vhodný pro alergiky
 • Snadno se přepravuje a obsluhuje
 • Bezpečná stabilita
 • Energeticky efektivní
Kvalita certifikovaná SGS

Přístroj TFC 22 E obdržíte v kvalitě kontrolované SGS, což je zárukou vysoké hodnoty, bezpečnosti a funkčnosti, abyste měli díky značkové kvalitě Trotec v každém ohledu jistotu.

Obecně platí, že keramický topný ventilátor TFC 22 E je dobře vybaven pro použití v aktivních domácnostech. Kde dovádějí děti nebo malá domácí zvířata, se může v zápalu boje občas i něco převrhnout. V takových situacích si přístroj TFC 22 E zachovává díky robustní stojanové noze svou stabilitu. Také technika bez žhavých topných drátů minimalizuje riziko nehod a vylučuje spálení drátů. A jakmile by se věžový topný ventilátor začal naklánět, zabrání integrovaná ochrana proti převrácení nejhoršímu: Topidlo se jednoduše automaticky vypne, jakmile se přístroj vychýlí ze svislé polohy nebo by se převrhl. 

Ještě vyšší úroveň bezpečnosti je zajištěn ochranou proti přehřátí přístroje TFC 22 E. Pokud je přístroj příliš horký nebo je aktivována ochrana proti převrácení, topné články se vypnou. Režim doběhu ventilátoru pak vyfouká zbývající akumulované teplo zevnitř přístroje.

Teplo, které si můžete vzít s sebou. Mobilita bez hranic.

Obratem ruky připraven k používání i přenastaven

Přístroj TFC 22 E je dodáván částečně smontovaný a po několika krátkých úkonech ihned připravený k používání. Transportní rukojeť zabudovaná do zařízení usnadňuje flexibilní přemísťování již tak velmi lehkého a kompaktního přístroje. Přenosné teplo, které člověk rád vezme do ruky a postaví doprostřed.

Keramický věžový topný ventilátor TFC 22 E zaujme mnoha prakticky zaměřenými detaily:

Snadno ovladatelný: Přístroj TFC 22 E má mimo jiné možnost nastavení cílové teploty, 2 stupně vytápění (1 200 W / 2 000 W) a funkci časovače
TFC 22 E – ovládací panel
Praktická rukojeť pro přenášení na tomto věžovém topném ventilátoru TFC 22 E umožňuje snadný transport na libovolné místo použití
TFC 22 E – praktická rukojeť
Zvýšená bezpečnost: Pokud by došlo k náhodném převrácení přístroje TFC 22 E, pak se přístroj automaticky vypne
TFC 22 E – automatické vypnutí
Přístroj TFC 22 E nabízí funkci oscilace, kterou lze dodatečně a volitelně zapnout. Při ní se pouzdro otáčí vertikálně o 70°, což umožňuje lepší rozložení teplého vzduchu v prostoru
TFC 22 E – automatická oscilace
Výrazný vzhled: Vysoce kvalitní vzhled keramického topného ventilátoru TFC 22 E nastavuje akcenty

Rychlejší ohřev vzduchu – příjemné klima v místnosti

Rychleji stejnoměrné teplo díky keramickým topným ventilátorům

Topné ventilátory Trotec s keramickými topnými prvky PTC (A) se vyznačují ve srovnání s konvenční technologií topné cívky (B) nejen rychlejším chováním při ohřevu. V důsledku procesu jsou také značné rozdíly v odezvě topných prvků.

Přestože pro udržení přednastavené cílové teploty (oranžová) je regulace termostatem u obou zařízení poměrně podobná, probíhá příslušné přizpůsobení teploty u přístrojů s topnými dráty podstatně pomaleji a s většími odchylkami od požadované cílové teploty. Důvodem je různé chování topných prvků při vedení proudu: Pokud proud proudí topnými spirálami nebo drátěnou mřížkou, jsou tyto, jakmile se jednou zahřejí, stále stejně horké. Pro regulaci požadované teploty v místnosti se pak nejdříve přeruší přívod elektřiny, čímž se spirála nebo mřížka ochladí, a později se opět aktivuje termostatem, takže se opět úplně zahřeje až do dalšího odpojení při dosažení nastavené cílové teploty.

Tento„proces ZAP/VYP“ způsobuje větší kolísání teploty, než je tomu u keramických topných prvků, protože ty mají integrovanou samoregulaci teploty podmíněnou materiálem. Čím více se PTC, zahřejí, tím větší je jejich odpor vedení proudu, čímž může procházet topným prvkem méně proudu a jeho topný výkon se odpovídajícím způsobem sníží, což vede k výrazně nižšímu kolísání teplot a obecně také k menšímu počtu zapnutí a vypnutí v provozu řízeném pomocí termostatu. Z tohoto důvodu lze pomocí keramických topných ventilátorů docílit rovnoměrnější pokojové teploty a tím i příjemnější obytné prostředí.

Příjemné teplo tam, kde je právě potřeba...

Proti studeným nosům: V ložnici vyzařuje přístroj TFC 22 E příjemné teplo. Usínat s časovačem, zatímco přístroj pracuje tiše jako šepot ...
TFC 22 E – stejnoměrné doplňkové teplo v ložnici
Pokud odněkud táhne, lze se jen těžko soustředit na práci: také v kanceláři poskytuje tento keramický topný ventilátor TFC 22 E rychle teplo potřebné pro efektivní práci.
TFC 22 E – jako přídavné topení v kanceláři
Stylový design pro vaše individuální obytné prostory. Střízlivě elegantní věžový keramický topný ventilátor je atraktivní také vizuálně
TFC 22 E – teplo stylově
Překvapila vás zima? Pokud systémy hlavního vytápění místnosti dostatečně nevyhřejí, vytváří elektrické topidlo TFC 22 E rychlostí blesku příjemnou teplotu. Na to je spolehnutí.
TFC 22 E – abyste si mohli zimu užívat

Koupě

Keramický topný ventilátor TFC 22 E ukázat v internetovém obchodě Trotec

Keramický topný ventilátor TFC 22 E

Keramický topný ventilátor TFC 22 E s maximálním tepelným výkonem 2.000 Watt a dvěma topnými stupni.

Ušetříte: 1.089,32 CZK

2.449,60 CZK 1.360,28 CZK vč. DPH
zobrazit cenu netto bez DPH

koupit nyní

Podrobnosti

Příslušenství

Alternativní výrobky

Ke stažení

ErP Tabulka topný ventilátor TFC 22 E (DE)

ErP Tabulka topný ventilátor TFC 22 E (DE)

TFC_22_E_Tabelle_2_Erforderliche-Angaben_EU_2015_1... (1.0 MB)

Stáhnout

ErP Tabulka topný ventilátor TFC 22 E (INT)

ErP Tabulka topný ventilátor TFC 22 E (INT)

TFC_22_E_Table_2_Commission-regulation_EU_2015_118... (1.0 MB)

Stáhnout

Social