Křivka nasycenosti vzduchu
Home Comfort

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Produkty a služby
  2. Produkty ‑ HomeComfort
  3. Vysoušeč vzduchu
  4. Praktické vědomosti o vysoušečích vzduchu
  5. Základní vědomosti o vlhkosti vzduchu

Základní vědomosti o vlhkosti vzduchu

U vlhkosti vzduchu je vše absolutně relativní

V kanceláři, v dílně nebo doma – optimální klima v interiéru je základním předpokladem, aby se jeho obyvatelé cítili dobře a byli zdraví.

V neposlední řadě podporuje příjemné klima v místnosti, které cítíme, také produktivitu, což může pomoci snižovat nemocnost v zaměstnání.

Pro tyto klimatické podmínky jsou rozhodující dva faktory: teplota v místnosti a relativní vlhkost vzduchu.

Jak je znázorněno v grafu tělesné pohody níže, cítíme se nejlépe v rozsahu klimatu při teplotě 20 až 22 °C a 40 až 60 % relativní vlhkosti vzduchu. Klimatické podmínky mimo tento rozsah hodnot jsou vnímány většinou lidí jako nepříjemné.

Kromě toho může příliš vysoká vlhkost vzduchu způsobit nejrůznější škody. Prvními rozpoznatelnými alarmujícími příznaky jsou většinou vlhké části oděvů, zápach zatuchliny a skvrny na stěnách (rezivé skvrny) nebo klíčící brambory ve sklepních prostorách.

Víte například, že plíseň se může tvořit již od 70 % vzdušné vlhkosti a rez již od 60 %?

Bez regulace může vlhkost vzduchu v interieru výrazně kolísat a zřídka dosahovat optimálních hodnot sama o sobě – také v závislosti na sezóně a klimatických podmínkách ve venkovním prostoru.

Diagram tepelné pohody
Množství vodní páry ve vzduchu: Při teplotě vzduchu 25 °C dokáže jeden krychlový metr vzduchu absorbovat max. 23 g vody, což odpovídá 100 % vzdušné vlhkosti. Pokud se tento vzduch ochladí kontaktem se studeným povrchem na 10 °C, dokáže absorbovat už jen 9,4 g. Přebytečná vlhkost poté zkondenzuje na chladnějším povrchu ve vodu.
Množství vodní páry ve vzduchu
Přístrojová technika vysoušečů vzduchu – praktické vědomosti od firmy Trotec

Praktické vědomosti o vysoušečích vzduchu – všechny kapitoly v přehledu

Kapitola 1: Základní vědomosti o vlhkosti vzduchu – vše je absolutně relativní

Kapitola 2: Přehled procesu vysoušení vzduchu – kondenzace a adsorpce

Kapitola 2.1: Kondenzační sušičky s kompresorovou technikou

Kapitola 2.2: Kondenzační sušičky s technikou Peltierova článku

Kapitola 2.3: Adsorpční sušičky

Kapitola 3: Jaký proces vysoušení vzduchu pro jaký účel?

Před akcí trochu teorie

Abyste mohli vaše místnosti udržovat optimálně suché, je užitečné základní porozumění problematice vlhkosti vzduchu. Vzduch nemůže přijímat vodu neomezeně – existuje určitá nasycenosti., tedy maximální množství vodní páry, které může být celkově absorbováno vzduchem – to je absolutní vlhkost vzduchu, vyjádřená v gramech vody na metr krychlový vzduchu.

Na základě toho se označuje podíl vodní páry, která je ve skutečnosti rozpuštěná ve vzduchu, jako „relativní vlhkost vzduchu” (rel.vlhk.) ve vztahu k množství vodní páry, které by mohl vzduch absorbovat při jeho aktuální teplotě.

Pokud má tedy například vzduch v místnosti relativní vlhkost 50 %, pak se v něm rozpustí přesně polovina maximálního možného množství vody pro aktuální teplotu.

Vše je otázkou teploty

Absorpční kapacita vzduchu je tedy vždy závislá na aktuální teplotě vzduchu. Čím chladnější je vzduch, tím méně vody může pojmout. To znázorňuje následující tabulka na pěti hodnotách teploty.

Vliv teploty místnosti na absorpční kapacitu vzduchu v místnosti

Teplota v místnosti 25 °C 20 °C 15 °C 10 °C 5 °C
Příklad 1
rel. vlhkost vzduchu konstantní
Relativní vlhkost vzduchu 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
Obsah vody
ve vzduchu v místnosti
18,4 g/m³ 13,8 g/m³ 10,2 g/m³ 7,5 g/m³ 5,4 g/m³
Příklad 2
Obsah vody
konstantní
Obsah vody
ve vzduchu v místnosti
5,4 g/m³ 5,4 g/m³ 5,4 g/m³ 5,4 g/m³ 5,4 g/m³
Relativní vlhkost vzduchu 23,5 % 31,3 % 42,1 % 57,5 % 80 %

V příkladu 1 je relativní vlhkost vždy konstantně 80 %, zatímco odpovídající absolutní obsah vody ve vzduchu významně kolísá v závislosti na teplotě.

V příkladu 2 je množství vody obsažené ve vzduchu vždy stejné, což znamená, že se relativní vlhkost s poklesem teploty postupně zvyšuje.

Je to skutečně velmi složitá záležitost – a ještě složitější je tehdy, když si uvědomíte, že je koroze, hniloba nebo tvorba plísní podporována výhradně relativní vlhkostí vzduchu, nikdy však absolutním obsahem vody ve vzduchu.

Jen relativní je naprosto relevantní

Zatímco v příkladu 2, při pokojové teplotě 5 °C a obsahu vody 5,4 g/m³, panuje 80 % relativní vlhkost nebezpečná pro tvorbu plísní, při níž také koroduje kov, představoval by stejný obsah vody při pokojové teplotě 25 °C pouze 23,5% relativní vlhkost vzduchu, a znamenal by tedy příliš suché vnitřní klima, které dráždí dýchací cesty.

Plísně a rez by v tomto klimatu opět neměly šanci, přestože je ve vzduchu v místnosti obsažen stále stejný obsah vody – 5,4 g/m³.

Důležité je vždy kontrolovaná regulace relativní vlhkosti vzduchu. Nezáleží tedy na tom, kolik vlhkosti se celkově ze vzduchu odčerpá, ale pouze to, jaká relativní vlhkost vzduchu panuje!

Zásadní pochopení těchto fyzických souvislostí je rovněž rozhodující pro implementaci efektivního řešení vysoušení vzduchu v rámci vašeho úkolu.

Vliv relativní vlhkosti vzduchu na biologické interakce člověka:

Bakterie
Viry
Plísně
Roztoči
Infekce dýchacích cest
Alergie, astma
Koroze
Znázornění podle Scofield-Sterlingova diagramu