Jaký vysoušeč vzduchu pro jaký účel? Trotec umí poradit!
Home Comfort

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Produkty a služby
  2. Produkty ‑ HomeComfort
  3. Vysoušeč vzduchu
  4. Praktické vědomosti o vysoušečích vzduchu
  5. Vysoušeče vzduchu – faktory výběru

Vysoušeče vzduchu – výběr

Jaký proces vysoušení vzduchu pro jaký účel?

Faktor výběru Teplota v místnosti

Faktor výběru Teplota v místnosti

Průměrná teplota vzduchu v místnosti, která se má udržovat v suchu, je nejdůležitějším kritériem pro výběr správného vysoušeče vzduchu.

Snadno, i když je pod 8 °C chladno

V nevytápěných sklepech, víkendových domech nebo chladnějších místnostech s průměrnou teplotou místnosti pod 8 °C se v zimním období doporučuje použití adsorpčních sušiček. Jejich princip fungování je totiž schopen udržovat i prostředí s nízkými teplotami trvale a efektivně suché.

Dokonce i při příležitostně vyšších teplotách až do 12 °C fungují tato zařízení ještě uspokojivě, nad 12 °C se nicméně energetická bilance těchto přístrojů příliš zhoršuje, takže není vysoušení vzduchu ekonomicky již příliš smysluplné.

„Všeumělové” od 5 do 35 °C

Při průměrné teplotě v místnosti vyšší než 8 °C jsou pro vysoušení vzduchu v podstatě vhodné také vymrazovací sušičky.

Pokud klesnou v zimních měsících teploty trvale pod 15 °C, musí se zde v každém případě použít přístroj s odmrazováním horkým plynem.

Tyto všestranné přístroje mohou být použity proměnně ve velmi širokém teplotním rozmezí, zatímco vymrazovací sušičky s odmrazování oběhem vzduchu by měly být pro vysoušení vzduchu smysluplně vzduchu používány teprve při průměrných teplotách nad 15 °C – viz také kapitola 2 – „Prostorově klimatické provozní limity procesů“.

Faktor výběru Provozní náklady

Z hlediska efektu nákladů a účinnosti a výkonu vysoušení vzduchu ve vztahu ke spotřebě energie může kompresorem poháněná kondenzační sušička vyhlásit jasné vítězství prakticky ve všech obytných prostorách.

Kondenzační sušičky na bázi Peltierova článku jsou naproti tomu sice levnější při pořízení a na první pohled energeticky účinnější, ale vyznačují se také výrazně nižšími výkony vysoušení a zároveň třikrát vyšší spotřebou energie na litr kondenzátu vzniklého při vysoušení.

U adsorpčních sušiček může být spotřeba energie při stejném výkonu vysoušení až o 100 % vyšší v přímém srovnání s kompresními chladicími sušičkami. Provozní náklady však při rozhodování o adsorpční sušičce obvykle zůstávají v pozadí, protože existují při jejich používání požadavky, které lze splnit pouze pomocí adsorpční sušičky.

Faktor výběru Rádius účinnosti

Faktor výběru Rádius účinnosti

Kompresní chladicí sušičky – skvělé pro všechny velikosti místností

Čím větší je prostor, který má být udržován v suchu, tím výhodnější je použití kompresní chladicí sušičky. Jen tato skupina přístrojů má pro domácí uživatele nejširší spektrum různých výkonných kombinací ventilátorů a kondenzátorů.

Pro účely vysoušení vzduchu ve velkých místnostech musí být vysoušeči vzduchu dodáváno stejně velké množství vlhkého vzduchu, což vždy vyžaduje silný ventilátor. Pro účinné vysoušení vzduchu těchto objemů vzduchu musí být kondenzátor přístroje navržen také jako velmi výkonný.

Dbejte proto při výběru přístroje nejen na doporučení výrobce týkající se vhodnosti pro příslušné prostory, ale zkontrolujte také vhodnost na základě informací o průtoku vzduchu, spotřebě energie a výkonu vysoušení. Jednoduché pravidlo pro zapamatování: Hodně litrů při málo wattech neexistuje ;-)

Vysoušeče vzduchu s Peltierovým článkem – specialisté pro nejmenší prostory

Vysoušeče vzduchu s Peltierovým článkem nejsou klasickými vysoušeči vzduchu v místnosti, protože byly koncipovány spíše pro vysoušení speciálních prostor než pro vysoušení vzduchu celých místností. Jejich kompaktní konstrukce, nízká spotřeba energie a tichý provoz předurčují tuto třídu přístrojů zejména pro použití v oděvních skříních a botnících, komorách na skladování zásob potravin nebo v omezeném rozsahu také v malých místnostech bez oken, kde není velký zdroj vlhkosti (např. bez sprchy), protože vysoušeče vzduchu s technikou Peltierova jevu jsou k vhodné pouze pro prostředí bez externího přísunu vlhkosti navíc (viz následující odstavec „Infiltrace“).

Granulát

Tyto vysoušecí prostředky se používají hlavně při přepravě a skladování zboží citlivého na vlhkost. Každý zná malé přiložené sáčky sloužící jako doplněk přepravy u elektroniky, tašek, kabelek, kufrů, obuvi nebo také oblečení. Sáčky s granulátem jsou velmi vhodné pro udržování sucha tohoto zboží v úzkých vnitřních prostorách kontejnerů.

Nicméně vycházeje z toho jsou na trhu nabízeny větší sáčky včetně boxu pro jejich uložení také jako „vysoušeče vzduchu”. Pro tento účel použití je však granulát z více důvodů nevhodný.

Jednak je jejich účinek omezen pouze na několik metrů krychlových okolního vzduchu a lze je použít pouze v oblastech bez dodatečného přísunu vlhkosti zvenčí (viz následující odstavec „Infiltrace“).

A jednak jsou granulované vysoušeče vzduchu velmi nákladné vzhledem k jejich vysoušecímu výkonu, protože vyžadují – jako systém na jedno použití – pravidelný nákup nových sáčků s granulátem. Navíc se stává granulát po nasycení vodou nepoužitelný a prostě přestává sloužit. Neexistuje také žádná indikace ve smyslu sdělení „Plná nádrž“, vysoušení již neprobíhá ;-)

Adsorpční sušičky – profesionální technika pro malé, chladné místnosti

Především v chladných sklepích, nevyhřívaných nebo pouze dočasně vyhřívaných interiérech je tato třída přístrojů prakticky bez alternativy.

Vysoce výkonné kompresní chladicí sušičky mohou být sice použity ještě stejně účinně v prostředích s minimálně 12 °C, ale při průměrných okolních teplotách trvale nižších než 8 °C dosahují adsorpční sušičky vysoušecí výkon potřebný pro udržování sucha na efektivnější úrovni.

Faktor výběru Rozsah funkcí

Stejně důležitým kritériem výběru vhodného vysoušeče vzduchu může nakonec představovat i rozsah jeho funkcí.

Přístroje stejné třídy výkonu se někdy liší pouze komfortním vybavením, které může být pro uživatele důležité v závislosti na účelu plánovaného používání.

Pro pravidelné automatické vysoušení vzduchu by měl být integrovány 24hodinové spínací hodiny a pokud je požadován a předvolba automatického vypnutí, pak také odpovídající funkce časovače.

Kromě toho nabízí mnoho přístrojů navíc automatický provoz řízený hygrostatem, některé z nich však s otočným spínačem bez možnosti nastavení jednotek, jiné s přesně nastavitelnou cílovou hodnotou vlhkosti a se zadáním skutečných hodnot.

Také místo používání může hrát určitou roli. Pokud chcete zařízení například používat bez dozoru v nepřetržitém provozu, např. o víkendech nebo v prázdninovém domě, měl by mít vysoušeč vzduchu připojení drenáže, aby mohl být kondenzát pravidelně odváděn přímo do odtoku namísto pravidelného vyprazdňování nádrže na kondenzát.

Ať už se jedná o kondenzační sušičku s automatickým odmrazováním pomocí horkého plynu, adsorpční sušičky, vysoušeče vzduchu s Peltierovým článkem nebo vymrazovací sušičky s oběhem vzduchu, svým největším sortimentem vysoušečů vzduchu na světě vám firma Trotec může pro každou potřebu nabídnout optimální komfortní vysoušeč vzduchu. Kliknutím na obrázek se dostanete přímo k našemu kompletnímu programu komfortních vysoušečů vzduchu.
Firma Trotec nabízí nejširší sortiment vysoušečů vzduchu na světě

Nezapomeňte: Infiltrace

Nezapomeňte: Faktor infiltrace!

To, co zní jako termín ze špionážního románu, se zde netýká například infiltrace nepřátelských subjektů, ale vlhkého venkovního vzduchu. Protože pojmem „Infiltrace“ při se při výpočtu kapacity vysoušeče vzduchu označuje přívod dodatečné vlhkosti zvenčí do místnosti, která má být vysušena.

Proto je faktor infiltrace důležitou veličinou při výpočtu kapacity vhodného vysoušeče vzduchu. Koneckonců nejen vzduch v místnosti obsahuje vlhkost. Také zvenčí proniká dovnitř další vlhkost, například z důvodu stavu izolace budovy, dveřními otvory nebo při otevření dveří, oken atd.

Pokud chcete například snížit vlhkost vzduchu v místnosti s teplotou například 20 °C, a to např. z 80 % relativní vlhkosti vzduchu na 60 % rel.vlhk., musí být snížen odpovídajícím způsobem obsah vody z 13,8 g/m³ (80 % rel.vlhk.) na 10,4 g/m³ (60 % rel.vlhk.), takže o 3,4 g na krychlový metr vzduchu.

Je tedy u místnosti s objemem 100 krychlových metrů 340 g popř. ml, správně? Nikoli. Je totiž také nutné vzít v úvahu vlhkost vnesenou zvenčí.

U předpokládaného venkovního klimatu s hodnotami 25 °C při 70 % rel.vlhk. je obsah vody ve venkovním vzduchu 16,2 g/m³, tedy o 5,8 g více než uvnitř. Lapidárně řečeno – tato venkovní vlhkost by se ráda přimíchala do vzduchu uvnitř místnosti, k tomu však může dojít jen částečně, protože místnost je uzavřená a dobře izolovaná. Zde vstupuje do hry faktor infiltrace, která má například hodnotu 0,3 u dobře izolovaných místností.

Zvenčí bylo tedy přivedeno každou hodinu 5,8 g/m³ x 100 m³ x faktor infiltrace 0,3 l/h = 174 g/h (0,174 l), což by potom odpovídalo dennímu množství vody z vysoušení vzduchu o objemu 4,176 litrů na 24 hodin (0,174 l x 24).

Cca 50 ml vlhkosti vytvoří člověk při spánku – každou hodinu!

„Člověk jako zdroj vlhkosti“

Ale také uvnitř místnosti je přiváděno více vlhkosti. Stejně jako u infiltrace to také představuje další zatížení vlhkostí. Již jediná rostlina v květináči dodává do vzduchu v místnosti denně asi 150 ml extra vlhkosti. Ale skutečně důležitým je faktor zatížení vlhkostí, když jsou v místnosti přítomni lidé.

Každý člověk produkuje do vzduchu v místnosti během spánku asi 50 ml vlhkosti za hodinu pouze vypařováním přes pokožku. Při lehké sedavé činnosti je z toho již 70 ml a při domácích pracích více než 100 ml. Při výběru vysoušeče vzduchu musíte proto zohlednit i tuto přídavnou vlhkost.

Je zřejmé, že nelze v ložnici pro udržování sucha používat přístroj s Peltierovým článkem, když už samotné dvě osoby vydají při spánku během osmihodinové noci dohromady 800 ml vlhkosti do vzduchu v místnosti, zatímco vysoušeč vzduchu s Peltierovým článkem má například kapacitu vysoušení maximálně 300 ml za 24 hodin. Ráno by byl vzduch vlhčí, než den předtím.

Když k tomu ještě vezmete v úvahu, že se například při každém procesu vaření uvolní do okolního vzduchu až 2 litry vody a při sprchování až neuvěřitelných 2,5 litrů vody, pak je rychle zřejmé, že všechny případy použití, kde existuje taková dodatečná vlhkost, jsou pro přístroje s Peltierovým článkem nebo s granulátem pouze beznadějnou snahou o vysoušení!

Při výpočtu potřeby počítejte proto vždy s dostatečnou rezervou výkonu pro dodatečný přísun vlhkosti do vzduchu v místnosti. Nejjednodušší je využít doporučení firmy Trotec pro používání příslušného přístroje, protože zde již byly zváženy všechny typické parametry používání.


Rychlý přehled možností
nasazení podle typu vysoušeče

Kondenzace Adsorpce
Peltierův článek Kompresor Granulát Vysoušecí kolo
S ventilátorem Horký plyn
Udržování sucha velmi malých areálů bez infiltrace doporučeno možný možný doporučeno možný
Udržování sucha v místnostech s teplotami od 0 do 8 °C doporučeno
Udržování sucha v místnostech s teplotami od 5 do 35 °C doporučeno možný
Udržování sucha v místnostech s teplotami od 15 do 35 °C doporučeno doporučeno možný
Vysoušení staveb * * *
Sanace škod způsobených vodou * *
* pouze komerční provedení, není vhodné pro komfortní vysoušeče vzduchu

Přístrojová technika vysoušečů vzduchu – praktické vědomosti od firmy Trotec

Praktické vědomosti o vysoušečích vzduchu – všechny kapitoly pro vás v přehledu

Kapitola 1: Základní vědomosti o vlhkosti vzduchu – vše je absolutně relativní
Kapitola 2: Přehled procesu vysoušení vzduchu – kondenzace a adsorpce
Kapitola 2.1: Kondenzační sušičky s kompresorovou technikou
Kapitola 2.2: Kondenzační sušičky s technikou Peltierova článku
Kapitola 2.3: Adsorpční sušička
Kapitola 3: Jaký proces vysoušení vzduchu pro jaký účel?