Pohled dovnitř vysoušeče vzduchu s Peltierovým článkem
Home Comfort

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Produkty a služby
  2. Produkty ‑ HomeComfort
  3. Vysoušeč vzduchu
  4. Praktické vědomosti o vysoušečích vzduchu
  5. Proces vysoušení vzduchu v přehledu
  6. Kondenzační sušičky s technikou Peltierova článku

Kondenzační sušička s technikou Peltierova článku

Princip funkce, možnosti a omezení použití kondenzačních sušiček s technikou Peltierova článku

Stejně jako u kompresorem poháněných kondenzačních sušiček musí být i v případě tohoto typu vysoušeče vzduchu vytvořen uvnitř přístroje takový studený povrch, aby byla jeho teplota pod rosným bodem vzduchu a voda na něm mohla kondenzovat.

Nicméně vysoušeče vzduchu s Peltierovým článkem nepoužívají k vysoušení vzduchu v místnosti kompresní sušičku, nýbrž integrovaný Peltierův článek – někdy také nazývaný TEC (thermo­electric cooler).

Tyto kompaktní termoelektrické měniče jsou založeny na Peltierově efektu, podle něhož jsou nazvány, a který způsobuje průtoku proudu mezi dvěma polovinami desky článku, že je jedna jeho strana velmi horká a druhá strana velmi studená – s teplotním rozdílem až 70 °C mezi chladnou a horkou stranou.

Peltierovy články jsou ultra kompaktní a nacházejí uplatnění například v mini chladničkách, mobilních campingových chladicích boxech nebo např. při chlazení počítačových prvků.

U kondenzačních sušiček s Peltierovým článkem nasává ventilátor instalovaný v přístroji vzduch v místnosti a vede jej přes studenou stranu článku, kde se ochlazuje pod svůj rosný bod, kondenzuje na povrchu a odkapává do jímací nádoby.

Suchý vzduch je nakonec veden přes horkou stranu článku, kde přijímá z článku teplo a proudí poté jako suchý teplý vzduch zpět do místnosti.

Malá konstrukce – velký rádius účinku

Díky své technologii nevyžadují kondenzační sušičky s technikou Peltierova článku žádné odmrazovací zařízení a mají nízkou spotřebu energie. Kromě toho jsou tyto přístroje extrémně kompaktní a rovněž velmi tiché, neboť nejsou zatíženy hlukem kompresoru.

Nicméně mají tyto vysoušeče vzduchu pouze relativně malý akční rádius i poměrně nízkou účinnost, což je v současnosti jen asi třetina účinnosti kompresoru, v důsledku toho není termoelektrika ve srovnání s rozšířenou technologií kompresního chlazení skutečnou alternativou. Především také proto, že není možné libovolně zvyšovat výkon jednotlivých Peltierových článků.

Z tohoto důvodu je třeba nakládat opatrně se srovnatelnými hodnotami účinnosti, jako jsou např. litry na kWh, jak je lze někdy pozorovat u konkurenčních přístrojů. Zde jsou často srovnávána tzv. „jablka s hruškami”, protože vysoušeče vzduchu s Peltierovým článkem nejsou škálovatelné a nikdy nedosahují přibližně podobně velkého vysoušecího výkonu, jako jsou vymrazovací sušičky. V praxi se do 24 hodin obvykle nedosáhne objemu většího než malá sklenice vody.

Vysoušeče vzduchu s Peltierovým článkem a vymrazovací sušičky lze porovnávat pouze v omezené míře, už proto, že jsou koncipovány pro různé účely použití.

Jako dlouhodobý lídr trhu v oblasti mobilního vysoušení vzduchu se domníváme, že přístroje s Peltierovým článkem jsou ideální pro použití v uzavřených prostorech s velmi malými rozměry, jako jsou oděvní skříně a botníky, komory na skladování zásob potravin nebo malé místnosti toalet bez oken.

Pro trvalé odvlhčování celých obytných prostor se však přístroje s Peltierovým článkem nemohou použít, i když to může mnohá reklama naznačovat.

Poznámka na okraj: Aby bylo možné vysoušeče vzduchu s Peltierovým článkem „vylepšit“ tak, aby měly stejnou kapacitu jako vymrazovací sušičky, bylo by nutné v závislosti na plánované kapacitě vysoušení vzduchu – například 10 nebo 20 litrů za 24 hodin – zabudovat 40 popř. 80 Peltierových článků do jediného přístroje!

Tím by se nejen enormně zvýšily rozměry vysoušeče vzduchu, ale i spotřeba energie. Alternativ by bylo možné také umístit 40 popř. 80 jednotlivých přístrojů s Peltierovým článkem po celé místnosti. Každopádně by to vizuálně přitahovalo pozornost ;-)

Příklad pro porovnání velikosti typického Peltierova článku, tak, jak může být použit také v malých vysoušečích vzduchu.
Příklad pro porovnání velikosti typického Peltierova článku
Na studené straně Peltierova článku jsou našroubována chladicí žebra, na nichž vlhký vzduch kondenzuje, a kondenzát pak odkapává do pod ním umístěné jímací nádoby.
Pohled dovnitř vysoušeče vzduchu s Peltierovým článkem
Princip funkce vysoušeče vzduchu s Peltierovým článkem

Přístrojová technika vysoušečů vzduchu – praktické vědomosti od firmy Trotec

Praktické vědomosti o vysoušečích vzduchu – všechny kapitoly pro vás v přehledu

Kapitola 1: Základní vědomosti o vlhkosti vzduchu – vše je absolutně relativní
Kapitola 2: Přehled procesu vysoušení vzduchu – konde nzace a adsorpce
Kapitola 2.1: Kondenzační sušičky s kompresorovou technikou
Kapitola 2.2: Kondenzační sušičky s technikou Peltierova článku
Kapitola 2.3: Adsorpční sušička
Kapitola 3: Jaký proces vysoušení vzduchu pro jaký účel?