Zákaznický servis a podpora: +49 2452 962-450

Po. – Čt.: 8:00 – 17:30 hod. | Pá.: 8:00 – 17:00 hod.

Detailní pohled na vysoušení kolo adsorpční sušičky
Home Comfort
  1. Produkty a služby
  2. Produkty ‑ HomeComfort
  3. Vysoušeč vzduchu
  4. Praktické vědomosti o vysoušečích vzduchu
  5. Luftentfeuchtungsverfahren im Überblick
  6. Adsorpční sušičky

Adsorpční sušičky

Princip funkce a technické rozdíly

Průmyslové přístroje s odvodem vlhkého vzduchu

Profesionální adsorpční sušičky se většinou používají v komerčních oblastech a průmyslových prostředích, kde jsou i při nízkých teplotách zapotřebí velmi velká množství částečně extrémně suchého vzduchu. Toho lze ekonomicky a technicky dosáhnout pouze pomocí adsorpčních sušiček.

Průmyslové adsorpční sušičky mají proto mají méně komfortní vybavení než řešení pro domácí uživatele, a namísto toho jsou koncipovány na robustnost, dlouhodobé používání, dlouhou životnost a výkon suchého vzduchu.

A v neposlední řadě kvůli velkému objemu průtoku vzduchu není vlhký vzduch u takových zařízení již v přístroji kondenzován, ale je přímo vyfukován v podobě horké vodní páry a je odváděn hadicí nebo kanálovou přípojkou do venkovních prostor – jak to znáte například u bubnové sušičky v domácnosti.

Při výběru přístroje proto dbejte na to, že nenakupujete pro soukromé použití některé z průmyslových zařízení, protože ty nemají integrované jímací nádoby na vodu.

Komfortní přístroje s kondenzátorem

Tyto přístroje koncipované pro soukromé používání, pracují na stejném principu jako adsorpční sušičky v průmyslových aplikacích.

Nasávaný vzduch v místnosti prochází vysoušecím sektorem rotujícího vysoušecího kola, které je potaženo hygroskopickým sorbentem, na němž se hromadí vlhkost ze vzduchu.

Typickým sorbentem je silikagel – vysoušecí prostředek s velmi velkým hygroskopickým povrchem. U profesionálních adsorpčních vysoušecích agregátů má jeden gram tohoto vysoušecího prostředku plochu více než 700 čtverečních metrů. Necelých 10 gramů má tedy stejně velkou plochu jako celé fotbalové hřiště.

Díky akumulaci vlhkosti na sorbentu je nakonec vypouštěn zpět do místnosti odvlhčený suchý vzduch.

Aby bylo vysoušecí kolo opět zbaveno nahromaděné vody a mohlo přijímat další vlhkost, proudí skrz samostatný regenerační sektor sušicího kola v kontinuálním cyklu vzduch ohřátý pomocí topného prvku, a tento vzduch může absorbovat vlhkost z vysoušecího kola v závislosti na teplotě a je veden dál přes kondenzační prvek.

Tento prvek je současně obtékán na vnější straně chladnějším nasávaným vzduchem, což je důvod, proč voda kondenzuje uvnitř kondenzátorového prvku a je poté jímána do nádrže na vodu. Regenerační vzduch se poté veden zpět do topného prvku v kontinuálním cyklu pro obnovení absorpce vlhkosti.

Na obrázku nahoře je znázorněna vnitřní část vysoušecího kola přístroje TTR 300 od firmy Trotec. Tato průmyslová adsorpční sušička je sice velmi kompaktní, není však vhodná pro typické domácí použití bez jímací nádoby na vodu. Pro tento účel byly navrženy speciální komfortní adsorpční sušičky, jako například TTR 55 E s integrovanou jímací nádobou na vodu a vzduchovým filtrem, který lze vyprat:
Průmyslová adsorpční sušička TTR 300
Komfortní adsorpční sušička TTR 55 E