Zákaznický servis a podpora: +49 2452 962-450

Po. – Čt.: 8:00 – 17:30 hod. | Pá.: 8:00 – 17:00 hod.

Nevhodné jako náhrada permanentního vysoušeče vzduchu: Granulát
Home Comfort

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Produkty a služby
  2. Produkty ‑ HomeComfort
  3. Vysoušeč vzduchu
  4. Praktické vědomosti o vysoušečích vzduchu
  5. Proces vysoušení vzduchu v přehledu

Proces vysoušení vzduchu

Dvě různé techniky – jeden cíl: Řízené snížení příliš vysoké vlhkosti vzduchu

Než vám přiblížíme obě metody vysoušení vzduchu, musíme nejdříve opravit jedno obecně rozšířené tvrzení:

Díky topení je vzduch teplejší, nikoli sušší

Topení rozhodně není jednou z metod vysoušení vzduchu! Teplejší vzduch může absorbovat více vody než vzduch chladnější. Tím, že se zahřívá teplota místnosti při stejném obsahu vody, by se relativní vlhkost tohoto teplého vzduchu skutečně nejdříve snížila.

Ale čím je vzduch teplejší, tím více je obklopen chladnějšími plochami, na nichž vlhkost znovu kondenzuje. Neboť samotným ohřevem vzduchu nedochází k odstranění vlhkosti – obsah vody ve vzduchu zůstává stejný.

Aby bylo možné ze vzduchu v místnosti dlouhodobě a účinně odstranit obsaženou vlhkost, je jediným technickým řešením, které přichází v úvahu, vysoušení vzduchu pomocí kondenzace nebo adsorpce.

Kondenzace versus adsorpce

Všechny přístroje nabízené na trhu, která jsou nabízena jako vymrazovací sušičky, kondenzační sušičky, kondenzační vysoušeče vzduchu nebo dokonce vysoušeče vzduchu na bázi Peltierova článku, jsou založeny na principu kondenzace.

Naproti tomu stojí technologie absorpčního vysoušení. Patří sem i stále na mnoha místech propagované granuláty, ale skutečně znatelného, trvalého vysušení vzduchu lze v tomto procesu dosáhnout pouze elektrickými spotřebiči s regenerací horkého vzduchu, známými spíše jako adsorpční sušičky.

Vše je otázkou techniky

I když se některé názvy přístrojů na trhu zde mohou lišit, obvykle se jedná o jednu z těchto dvou skupin zařízení, jejichž název již poskytuje informace o nainstalované technologii pro vysoušení vzduchu.

Až na granulát je postup u všech elektricky poháněných přístrojů stejný, nejprve se okolní vzduch pro vysoušení odsaje ventilátorem, aby bylo možné z něj v přístroji odčerpat vlhkost tak, aby byl suchý vzduch předán zpět do místnosti, kde se nepřetržitě mísí s vlhkým vzduchem v místnosti. dokud se nedosáhne celkové požadované úrovně vlhkosti.

Procesy vysoušení vzduchu, oblasti použití a omezení při použití obou skupin přístrojů se však značně liší:

Pokud je vlhkost příliš vysoká, drahé vytápění nepomáhá: i když je vzduch ohříván, zůstává vlhký.
Díky topení je vzduch teplejší, nikoli sušší
Řešením vysoušení vzduchu není ani obyčejné větrání, neboť tímto způsobem nelze vzduchu v místnosti trvale odejmout vlhkost.
Také samotné větrání často nepomáhá
Vysoušecí sáčky se používají hlavně jako ochrana proti poškození vlhkostí, a to například u obuvi, elektroniky, kufrů, pytlů nebo léků.
Vysoušecí sáček jako ochrana proti vlhkosti během přepravy

Kondenzace

Jak bylo již uvedeno v kapitole 1 a jak je rovněž znázorněno v křivce nasycenosti, je absorpční kapacita vzduchu tedy vždy závislá výhradně na aktuální teplotě vzduchu. Čím nižší je teplota, tím méně vody může vzduch vázat.

Co se však stane, když se vzduch obohacený vodou prudce ochladí, například tím, že se dostane do kontaktu s chladnějším povrchem?

V takovém případě je překročen limit nasycení 100% relativní vlhkosti vzduchu, vzduch již nemůže nést přebytečnou vlhkost, která následně kondenzuje na chladnějším povrchu na vodu.

I vzduch potřebuje občas „upustit páru”

Protože se vodní pára kondenzuje při této hranici teploty na vodu, nazývá se tato rosný bod. Tento jev velmi dobře znáte u studených skleněných lahví v létě, na kterých se vytváří kondenzát, nebo u zamlžených oken v zimě a koupelnových zrcadel při sprchování. Ranní rosa za mlhy je také viditelným znamením vlhkého nasyceného studeného vzduchu.

Když se tedy vzduch ochladí, může absorbovat méně vodní páry a přebytečná vlhkost kondenzuje na chladnějších površích.

Na tomto fyzikálního principu fungují kondenzační sušičky – nazývané také proto vymrazovací sušičky, a to tak, že ochlazují vzduch proudící pod rosným bodem a odvádějí poté v něm obsaženou vlhkost pomocí kondenzace na studeném povrchu.

Nabídka vymrazovacích sušiček na trhu sahá od vysoce výkonných kondenzačních sušiček s kompresorovou technikou – tzv. sušiček s kompresí za studena, až po extrémně kompaktní vysoušeče vzduchu s Peltierovým článkem a s nízkými energetickými nároky, ale také s výrazně nižší účinností a výrazně horší energetickou bilancí.

Adsorpce

Zatímco kondenzační sušičky vysouší vzduch na principu rosného bodu, využívají adsorpční sušičky princip sorpce. Využívá se zde rozdíl tlaku páry mezi vlhkým vzduchem a hygroskopickým sorbentem pro odčerpání vlhkosti ze vzduchu.

Také odvlhčovací granule patří do této kategorie, i když jsou v nejlepším případě vhodné pouze pro udržení sucha v malých, uzavřených nádobách.

Granulát – jako trvalé řešení spíše bez účinku

Původním a hlavním účelem těchto sáčků je chránit zboží citlivé na vlhkost během jeho přepravy a skladování. Každý zná ten malý sáček jako doplněk přepravy u tašek, kabelek, elektroniky, léků nebo také oblečení.

Jako skutečná alternativa k vysoušečům vzduchu nejsou granule proto vhodné. Navíc jsou neekonomickým jednorázovým řešením, které vyžaduje pravidelné nákupy čerstvých sáčků granulí pro nádobu odvlhčovače, protože granulát zde není nijak regenerován. Podobně jako houba nasává vysoušecí prostředek trvale vodu ze vzduchu a musí být vyměněn, jakmile je zcela nasáklé – z dlouhodobého hlediska je to velmi finančně nákladný proces.

Jinak je tomu u elektrických zařízení s regenerací teplého vzduchu. V nich se otáčí vysoušecí kolo, které je potaženo vysoce hygroskopickými látkami, jako je silikagel nebo chlorid lithný, které odebírají z nasávaného vzduchu a vzduchu proudícího vysoušecím kolem molekuly vody.

Aby mohlo vysoušecí kolo nepřetržitě absorbovat vlhkost, musí být tato na jiném místě odevzdávána, což se provádí pomocí regenerace horkého vzduchu: Přes oblast regenerace vysoušecího kola je veden horký vzduch, který pomocí tepelné energie vyhání ze silikagelu vodní páru, která byla předtím vázána v rotoru.


Následující kapitoly o adsorpci:

Kapitola 2.3: Adsorpční sušička

Zamlžené zrcadlo po sprchování
Ranní rosa za mlhy
Tvorba kondenzátu na studených skleněných lahvích v létě
Ať už je to horká sprcha, ranní rosa nebo studené nápoje, kondenzace je v každodenním životě všudypřítomná. Vlhký vzduch se setkává s chladnějším prostředím nebo povrchem a kondenzuje – princip fungování vymrazovacích sušiček.

Graf zobrazuje prostorově klimatické limity při použití vymrazovacích sušiček a adsorpčních sušiček. V případě chladicích sušiček mohou být modely s odmrazováním oběhem vzduchu – na rozdíl od vysoušečů vzduchu s odmrazováním horkým plynem – použitelné pouze v prostředí s teplotou nad 15 °C.
Prostorově klimatické provozní limity procesů
Dokonce i stelivo pro kočky funguje na principu adsorpce. Extrémně hygroskopický materiál absorbuje veškerou vlhkost a musí se pravidelně měnit.
Dokonce i stelivo pro kočky funguje na principu adsorpce

Přístrojová technika vysoušečů vzduchu – praktické vědomosti od firmy Trotec

Praktické vědomosti o vysoušečích vzduchu – všechny kapitoly pro vás v přehledu

Kapitola 1: Základní vědomosti o vlhkosti vzduchu – vše je absolutně relativní
Kapitola 2: Přehled procesu vysoušení vzduchu – kondenzace a adsorpce
Kapitola 2.1: Kondenzační sušičky s kompresorovou technikou
Kapitola 2.2: Kondenzační sušičky s technikou Peltierova článku
Kapitola 2.3: Adsorpční sušička
Kapitola 3: Jaký proces vysoušení vzduchu pro jaký účel?