1. Produkty a služby
 2. Stroje - HighPerformance
 3. Vytápění
 4. Infračervené topné desky

Základní znalosti pro praxi: Mechanismy transportu vlhkosti v minerálních stavebních materiálech

Mechanismy transportu vlhkosti v minerálních stavebních materiálech

Průlinčitými minerálními stavebními materiály prochází síť pórů a kapilár různého typu, velikosti a tvaru, které mají rozhodující význam pro transport vody. V závislosti na obsahu vlhkosti ve stavebních materiálech probíhá transport vody v zásadě dvěma různými způsoby: Difúze a proudění vody.

Při difúzi může celým průlinčitým prostorem protékat vodní pára (1).

S rostoucím obsahem vody se na povrchu větších průlinčitých prostor tvoří vodní film, menší pórovitá úzká místa jsou již zcela naplněna vodou (2).

V případě přesycení stavebního materiálu se pak v rozšířených průlinčitých prostorech nachází tolik vody, že je přepravována výlučně prouděním (3).

Tato fáze transportu kapalné vody je podstatně výkonnější než difúze.

Z toho lze vyvodit a pro vhodnost použití infračervených topných desek k vysoušení stěny konstatovat následující:

 1. Použití infračervených topných desek k vysoušení je vhodné pouze pro stavební materiály s vysokou pórovitostí a dobře vytvořenými kapilárními systémy, jako jsou například cihly a některé přírodní kameny.
 2. U vysoce zhutněných stavebních materiálů stěn s uzavřenými strukturami nebo malými kapilárami (beton) nemá použití infračervených topných desek žádný vysoušecí účinek, protože k transportu vlhkosti dochází převážně difúzí.
 3. Efektivního vysoušecího výkonu lze dosáhnout výhradně v kapalné fázi. Pouze v této fázi následuje vlhkost tepelný tok.
 4. Když se proud vody s rostoucím stupněm vysoušení přeruší, probíhá transport vlhkosti stále více difúzí. Od tohoto okamžiku nemá použití infračervených topných desek pro průběh vysoušení žádný význam!

Závěr: Dokud ve vlhkých stavebních materiálech probíhá transport vlhkosti v kapalné formě proudem vody, mohou infračervené topné desky přispět k urychlení procesu vysoušení.

Jako kompletní náhrada vysoušečů vzduchu až do dosažení rovnovážné vlhkosti ve stavebních materiálech jsou však infračervené topné desky zcela nevhodné!

Flexibilně variabilní profesionální systém

Flexibilně variabilní profesionální systém

Profesionální infračervené topné desky TIH 350+ a TIH 650+ můžete používat podle potřeby buď jednotlivě, nebo v kombinaci více desek:

 1. Vodorovné postavení jedné desky TIH 350+ na podlahu po namontování stojanových patek, které jsou součástí dodávky.
 2. Pomocí volitelných prvků pro stohování více desek lze použít současně také dvě nebo více desek TIH 350+ stohovaných nad sebou.
 3. Vodorovné postavení jedné desky TIH 650+ na podlahu po namontování stojanových patek, které jsou součástí dodávky.
 4. Svislé postavení jedné desky TIH 350+ na podlahu po namontování stojanových patek, které jsou součástí dodávky.
 5. Svislé postavení jedné desky TIH 650+ na podlahu po namontování stojanových patek, které jsou součástí dodávky.
 1. Postavení desky TIH 650+ na podlahu po namontování stojanových patek, které jsou součástí dodávky a nad ní – spojením pomocí prvků pro stohování – instalace více desek nad sebou. Desky TIH 650+ a TIH 350+ lze při stohování libovolně kombinovat.
 2. Postavení desky TIH 350+ na podlahu a nad ní – spojením pomocí prvků pro stohování – instalace více desek nad sebou. Také u této varianty lze desky TIH 650+ a TIH 350+ při stohování libovolně kombinovat.
 3. Pomocí volitelně dodávané sestavy pro upevnění na montážní podpěru a sady upevňovacích svorek pro montážní podpěry je možné připevnit desku TIH 650+ také na běžné montážní podpěry a zajistit tak cílené plošné vysoušení výše položených oblastí.
 4. Stejně tak lze desku TIH 350+ instalovat pomocí volitelně dodávané připojovací sady a upevňovacích svorek instalovat na montážní podpěry.