Profesionální infračervená topná deska TIH 650+

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Odstraňování škod způsobených vodou: +49 2452 962 444
Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450

Infračervená topná deska TIH 650+

Pro vysoušení zdiva v novostavbách nebo při sanaci škod způsobených vodou či starých budov

Profesionální infračervená topná deska TIH 650+ se ideálně hodí pro plošné vysoušení stěn v novostavbách nebo po poškození vodou. Zejména pevné zdivo lze ve srovnání s klasickým vysoušením vysušit rychleji.

Lze stohovat až tři desky nad sebou

Předpokladem pro účinnost procesu vysoušení je však v každém případě rovnoměrné rozložení tepla po celé ploše topné desky. Na rozdíl od běžných infračervených topných desek, s nimiž se často dosáhne jen nehomogenního šíření tepla, zaručuje použití inovativních materiálů u konstrukce desky TIH 650+ absolutně rovnoměrný výkon záření a tím rozložení tepla po celé ploše topné desky. Ta je navíc na zadní straně izolovaná, a zaručuje proto optimální výkon záření směřujícího k objektu, a tím i maximální energetickou účinnost.

Při vysoušení velkých ploch je možné bezpečně a stabilně zkombinovat až tři infračervené topné desky nad sebe.

Vzhledem k tomu, že deska TIH 650+ pracuje zcela bezhlučně, může být bez problémů používána i v obývaných prostorách.

Konstrukce stojanových patek bez šroubů

Konstrukce stojanových patek bez šroubů

TIH 350+ a TIH 650+ mají konstrukčně stejné stojanové patky, takže je možné postavit je v kombinaci a navíc za použití stejného příslušenství. Kromě toho jsou stojanové patky i bez změněné plochy pro postavení ještě kompaktnější, a lze je na desku upevnit použití nářadí.

Za tímto účelem je namísto doposud používaného šroubového spoje ve stojanové patce integrován pružinový čep, který při instalaci bezpečně a pevně zacvakne a zaručuje tak spojení s deskou tvarovým stykem. Není zapotřebí další montážní nářadí: Stačí zatáhnout, sejmout, zatáhnou, nasadit – zcela jednoduše. Při transportu lze stojanové patky nasadit do upínacího zařízení na vyhřívané straně desky, což šetří místo.

I při optimálním umístění jsou vám stojanové patky k dispozici. Jsou konstruovány tak, aby při kontaktu patek se stěnou byla automaticky zaručena optimální topná vzdálenost a stupeň účinnosti. Pro instalaci tedy není potřeba žádné měření vzdálenosti.

Praktické výhody:

 • Profesionální kvalita „made in Germany“ – originální výroba Trotec
 • Vysoce kvalitní infračervená topná deska se skutečným topným výkonem 650 W
 • Inovativní materiály umožňují rovnoměrné rozložení tepla po celé ploše
 • Izolace na zadní straně topné desky zaručuje maximální energetickou účinnost a optimální vyzařovací výkon, zaměřený na objekty
 • Vysoce účinný postup topení s ekologicky šetrným zářením IR-C k rychlému vysušení zdiva
 • Přenos tepla pomocí světelných vln – přímý ohřev předmětu bez tepelné ztráty konvekcí
 • Čisté teplo – bez hluku, zápachu, kondenzace, spotřeby kyslíku, nepříjemného víření prachu
 • Možnost rychlého a stabilního umístění na sebe
 • Možnost stohování více kusů při kombinovaném použití s IR topnou deskou TIH 350+
 • Robustní hliníková kompozitní konstrukce s vysokou torzní tuhostí v bezúdržbové kvalitě Trotec
 • Stojanové patky k namontování bez nářadí
 • Transportní držák zapuštěný ve stojanových patkách
 • Integrovaný čítač spotřeby energie
  (ve shodě s MID)*
Integrovaný čítač spotřeby energie ve shodě s MID

* Co znamená ve shodě s MID?

Evropská směrnice o měřicích přístrojích (MID) nahrazuje v některých oblastech stávající pravidla vnitrostátního schvalování a následného cejchování. V důsledku toho v Evropě musí být v budoucnu všechny měřiče energie, které jsou používány k vyúčtování spotřeby energie, ve shodě s MID.


Snadné používání
Ať již desku TIH 650+ použijete ve svislé nebo vodorovné poloze, vždy bude její instalace snadná, neboť stojanové patky lze na desku jednoduše namontovat do obou poloh.
Desku TIH 650+ lze při používání umístit do vodorovné i svislé polohy
Spektrum využití, které lze snadno rozšířit
S montážním příslušenstvím, které je dostupné volitelně, můžete infračervenou topnou desku TIH 650+ používat jednotlivě, v kombinaci s dalšími deskami nebo ji můžete připevnit na běžně dostupné montážní podpěry.
Spektrum využití, které lze snadno rozšířit
Snadný transport se stojanovými patkami
Každá deska TIH 350+ / 650+ je na zadní straně vybavena praktickými držáky pro obě stojanové patky, takže zůstávají během transportu bezpečně zasunuty v kolejnici desky a nemůže cestou dojít k jejich ztrátě.
Snadná montáž stojanových patek

Flexibilně variabilní profesionální systém

Flexibilně variabilní profesionální systém

Profesionální infračervené topné desky TIH 350+ a TIH 650+ můžete používat podle potřeby buď jednotlivě, nebo v kombinaci více desek:

 1. Vodorovné postavení jedné desky TIH 350+ na podlahu po namontování stojanových patek, které jsou součástí dodávky.
 2. Pomocí volitelných prvků pro stohování více desek lze použít současně také dvě nebo více desek TIH 350+ stohovaných nad sebou.
 3. Vodorovné postavení jedné desky TIH 650+ na podlahu po namontování stojanových patek, které jsou součástí dodávky.
 4. Svislé postavení jedné desky TIH 350+ na podlahu po namontování stojanových patek, které jsou součástí dodávky.
 5. Svislé postavení jedné desky TIH 650+ na podlahu po namontování stojanových patek, které jsou součástí dodávky.
 1. Postavení desky TIH 650+ na podlahu po namontování stojanových patek, které jsou součástí dodávky a nad ní – spojením pomocí prvků pro stohování – instalace více desek nad sebou. Desky TIH 650+ a TIH 350+ lze při stohování libovolně kombinovat.
 2. Postavení desky TIH 350+ na podlahu a nad ní – spojením pomocí prvků pro stohování – instalace více desek nad sebou. Také u této varianty lze desky TIH 650+ a TIH 350+ při stohování libovolně kombinovat.
 3. Pomocí volitelně dodávané sestavy pro upevnění na montážní podpěru a sady upevňovacích svorek pro montážní podpěry je možné připevnit desku TIH 650+ také na běžné montážní podpěry a zajistit tak cílené plošné vysoušení výše položených oblastí.
 4. Stejně tak lze desku TIH 350+ instalovat pomocí volitelně dodávané připojovací sady a upevňovacích svorek instalovat na montážní podpěry.


Topná deska TIH 650+ je charakteristická rovnoměrným výkonem záření po celé ploše desky

Termografické studie dokumentují, že běžné infračervené topné desky často dosahují jen nehomogenního rozdělení tepla, které již neumožňuje rovnoměrné plošné vysoušení. Kromě toho u těchto běžných modelů nezřídka kolísá topný výkon a zejména na topných prvcích je teplota často příliš vysoká.

Extrémní tepelné ošetření však může mít zvláště u citlivých materiálů fatální následky. Pokud se například nadměrně zahřejí sádrové stavební materiály, dojde k vypuzení krystalové vody, což může vést ke ztrátě celkové strukturní stability.

Na rozdíl od toho se profesionální infračervené topné desky řady TIH vyznačují stálými hodnotami teploty a velmi rovnoměrným výkonem záření po celé ploše. Topný výkon a vzdálenost desky TIH 650+ od stěny byly konstruktéry vypočítány tak, aby ani u sádrových stavebních materiálů nemohlo docházet k zahřívání materiálů na takové rozsahy teplot, které by vedly ke ztrátě stability konstrukce.

Tepelný obraz infračervené topné desky TIH 650+ ukazuje stejnoměrný výkon záření po celé její ploše.
Tepelný obraz dokumentuje stejnoměrný výkon záření po celé ploše desky

Volitelně dostupné příslušenství

Sada držáků pro stohování desek TIH 350+ / 650+
Číslo artiklu 1.410.003.009
Obsahuje dvě montážní madla k nasazení bez nářadí, umožňující stabilní kombinaci dvou topných desek řady TIH v sestavě nad sebou.
Sada držáků pro stohování desek TIH 350+ / 650+
Připojovací sada k montážním podpěrám desky 650+
Číslo artiklu 1.410.003.003
Dvě připojovací lišty pro zavěšení desky TIH 650+ na volitelně dodávané upevňovací svorky pro montážní podpěry.
Připojovací sada k montážním podpěrám desky 650+
Sada upevňovacích svorek pro montážní podpěry
Číslo artiklu 1.410.003.004
Dvě svorky v sadě pro upevnění topných desek řady TIH na běžně dostupné montážní podpěry.
Sada upevňovacích svorek pro montážní podpěry
BN35 Zásuvkový termostat pro TIH+
Číslo artiklu 6.100.007.008
Umožňuje regulaci teploty a provozní doby jedné nebo více topných desek pomocí rádiového přenosu s dosahem 20 m.
BN35 Zásuvkový termostat pro TIH+
Transportní taška TIH 650+
Číslo artiklu 1.410.003.005
Vyrobena z odolné a vodoodpudivé polyesterové tkaniny s extra pevně přišitými ramenními popruhy a přídavnou kapsou se zipem.
Transportní taška TIH 650+

Základní znalosti pro praxi: Mechanismy transportu vlhkosti v minerálních stavebních materiálech

Mechanismy transportu vlhkosti v minerálních stavebních materiálech

Průlinčitými minerálními stavebními materiály prochází síť pórů a kapilár různého typu, velikosti a tvaru, které mají rozhodující význam pro transport vody. V závislosti na obsahu vlhkosti ve stavebních materiálech probíhá transport vody v zásadě dvěma různými způsoby: Difúze a proudění vody.

Při difúzi může celým průlinčitým prostorem protékat vodní pára (1).

S rostoucím obsahem vody se na povrchu větších průlinčitých prostor tvoří vodní film, menší pórovitá úzká místa jsou již zcela naplněna vodou (2).

V případě přesycení stavebního materiálu se pak v rozšířených průlinčitých prostorech nachází tolik vody, že je přepravována výlučně prouděním (3).

Tato fáze transportu kapalné vody je podstatně výkonnější než difúze.

Z toho lze vyvodit a pro vhodnost použití infračervených topných desek k vysoušení stěny konstatovat následující:

 1. Použití infračervených topných desek k vysoušení je vhodné pouze pro stavební materiály s vysokou pórovitostí a dobře vytvořenými kapilárními systémy, jako jsou například cihly a některé přírodní kameny.
 2. U vysoce zhutněných stavebních materiálů stěn s uzavřenými strukturami nebo malými kapilárami (beton) nemá použití infračervených topných desek žádný vysoušecí účinek, protože k transportu vlhkosti dochází převážně difúzí.
 3. Efektivního vysoušecího výkonu lze dosáhnout výhradně v kapalné fázi. Pouze v této fázi následuje vlhkost tepelný tok.
 4. Když se proud vody s rostoucím stupněm vysoušení přeruší, probíhá transport vlhkosti stále více difúzí. Od tohoto okamžiku nemá použití infračervených topných desek pro průběh vysoušení žádný význam!

Závěr: Dokud ve vlhkých stavebních materiálech probíhá transport vlhkosti v kapalné formě proudem vody, mohou infračervené topné desky přispět k urychlení procesu vysoušení.

Jako kompletní náhrada vysoušečů vzduchu až do dosažení rovnovážné vlhkosti ve stavebních materiálech jsou však infračervené topné desky zcela nevhodné!

Koupě

Podrobnosti

Technický data
Všeobecně
  Číslo artiklu 1.410.003.030
Topný výkon
  v [W] 650
  Druh krytí IP IP44
Účinná plocha
  v [m²] 0,85
Elektrické veličiny
  Síťová přípojka 230 V/50 Hz
  Odběr jmenovitého proudu [A] 2,1
Elektrická přípojka
  Přípojná vidlice CEE 7/7
  Délka kabelu [m] 3
  Integrované počítadlo provozních hodin
Bezpečnostní atribut
  Ochrana proti přehřátí k dispozici
Rozměr
  Délka (bez obalu) [mm] 36
  Šířka (bez obalu) [mm] 1 370
  Výška (bez obalu) [mm] 625
Hmotnost
  (bez obalu) [kg] 10,7

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné

Příslušenství

Připojovací sada montážních nosníků ukázat v internetovém obchodě Trotec

Připojovací sada montážních nosníků

V sadě jsou obsaženy 2 připínací lišty k horizontálnímu a vertikálnímu montování topných desek TIH 650.

1.614,85 CZK vč. DPH
zobrazit cenu netto bez DPH

koupit nyní

Upevňovací montážní spony pro TIH 500 S / TIH 700 S / TIH 1100 S ukázat v internetovém obchodě Trotec

Upevňovací montážní spony pro TIH 500 S / TIH 700 S / TIH 1100 S

Systémové konzole slouží k upevnění topného panelu na potrubí, teleskopické tyče a montážní nosníky. Tenká konstrukce umožňuje montáž téměř na každém místě. Vzhledem k tomu, že průměr různých zařízení je odlišný, jsou TROTEC konzole libovolně (průměr cca. 100 mm) nastavitelné.

645,94 CZK vč. DPH
zobrazit cenu netto bez DPH

koupit nyní

Pouzdro pro TIH 630 / TIH 650 / TIH 700 S ukázat v internetovém obchodě Trotec

Pouzdro pro TIH 630 / TIH 650 / TIH 700 S

Umožnuje snadný a pohodlný transport infračervených topných desek TIH 630 / TIH 650 / TIH 700 S.

742,83 CZK vč. DPH
zobrazit cenu netto bez DPH

koupit nyní

Zásuvkový termostat BN30 ukázat v internetovém obchodě Trotec

Zásuvkový termostat BN30

Jednoduše připevnit do zásuvky a zapojit odpovídající klimatické zařízení či topné těleso. Přístoj se může automaticky v závislosti na teplotě BN30 zapnout či vypnout. Možná je regulace mezi 5 °C a 30 °C v 0,5 °C intervalech.

Ušetříte: 135,64 CZK

676,94 CZK 541,30 CZK vč. DPH
zobrazit cenu netto bez DPH

koupit nyní

Alternativní výrobky

Semináře

Ke stažení

Návod k obsluze Infračervená topná deska TIH 350+ / TIH 650+ (DE)

Návod k obsluze Infračervená topná deska TIH 350+ / TIH 650+ (DE)

TRT-BA-TIH350plus_TIH650plus-TC-001-DE.pdf (2.0 MB)

Stáhnout

Návod k obsluze Infračervená topná deska TIH 350+ / TIH 650+ (EN)

Návod k obsluze Infračervená topná deska TIH 350+ / TIH 650+ (EN)

TRT-BA-TIH350plus_TIH650plus-TC-001-EN.pdf (2.0 MB)

Stáhnout

Social