Profesionální infračervená topná deska TIH 650+

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Odstraňování škod způsobených vodou: +49 2452 962 444
Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
 1. Produkty a služby
 2. Produkty ‑ HighPerformance
 3. Vytápění
 4. Infračervené topné desky
 5. Infračervená topná deska TIH 650+

Infračervená topná deska TIH 650+

Pro vysoušení zdiva v novostavbách nebo při sanaci škod způsobených vodou či starých budov

Profesionální infračervená topná deska TIH 650+ se ideálně hodí pro plošné vysoušení stěn v novostavbách nebo po poškození vodou. Zejména pevné zdivo lze ve srovnání s klasickým vysoušením vysušit rychleji.

Lze stohovat až tři desky nad sebou

Předpokladem pro účinnost procesu vysoušení je však v každém případě rovnoměrné rozložení tepla po celé ploše topné desky. Na rozdíl od běžných infračervených topných desek, s nimiž se často dosáhne jen nehomogenního šíření tepla, zaručuje použití inovativních materiálů u konstrukce desky TIH 650+ absolutně rovnoměrný výkon záření a tím rozložení tepla po celé ploše topné desky. Ta je navíc na zadní straně izolovaná, a zaručuje proto optimální výkon záření směřujícího k objektu, a tím i maximální energetickou účinnost.

Při vysoušení velkých ploch je možné bezpečně a stabilně zkombinovat až tři infračervené topné desky nad sebe.

Vzhledem k tomu, že deska TIH 650+ pracuje zcela bezhlučně, může být bez problémů používána i v obývaných prostorách.

Konstrukce stojanových patek bez šroubů

Konstrukce stojanových patek bez šroubů

TIH 350+ a TIH 650+ mají konstrukčně stejné stojanové patky, takže je možné postavit je v kombinaci a navíc za použití stejného příslušenství. Kromě toho jsou stojanové patky i bez změněné plochy pro postavení ještě kompaktnější, a lze je na desku upevnit použití nářadí.

Za tímto účelem je namísto doposud používaného šroubového spoje ve stojanové patce integrován pružinový čep, který při instalaci bezpečně a pevně zacvakne a zaručuje tak spojení s deskou tvarovým stykem. Není zapotřebí další montážní nářadí: Stačí zatáhnout, sejmout, zatáhnou, nasadit – zcela jednoduše. Při transportu lze stojanové patky nasadit do upínacího zařízení na vyhřívané straně desky, což šetří místo.

I při optimálním umístění jsou vám stojanové patky k dispozici. Jsou konstruovány tak, aby při kontaktu patek se stěnou byla automaticky zaručena optimální topná vzdálenost a stupeň účinnosti. Pro instalaci tedy není potřeba žádné měření vzdálenosti.

Praktické výhody:

 • Profesionální kvalita „made in Germany“ – originální výroba Trotec
 • Vysoce kvalitní infračervená topná deska se skutečným topným výkonem 650 W
 • Inovativní materiály umožňují rovnoměrné rozložení tepla po celé ploše
 • Izolace na zadní straně topné desky zaručuje maximální energetickou účinnost a optimální vyzařovací výkon, zaměřený na objekty
 • Vysoce účinný postup topení s ekologicky šetrným zářením IR-C k rychlému vysušení zdiva
 • Přenos tepla pomocí světelných vln – přímý ohřev předmětu bez tepelné ztráty konvekcí
 • Čisté teplo – bez hluku, zápachu, kondenzace, spotřeby kyslíku, nepříjemného víření prachu
 • Možnost rychlého a stabilního umístění na sebe
 • Možnost stohování více kusů při kombinovaném použití s IR topnou deskou TIH 350+
 • Robustní hliníková kompozitní konstrukce s vysokou torzní tuhostí v bezúdržbové kvalitě Trotec
 • Stojanové patky k namontování bez nářadí
 • Transportní držák zapuštěný ve stojanových patkách
 • Integrovaný čítač spotřeby energie
  (ve shodě s MID)*
Integrovaný čítač spotřeby energie ve shodě s MID

* Co znamená ve shodě s MID?

Evropská směrnice o měřicích přístrojích (MID) nahrazuje v některých oblastech stávající pravidla vnitrostátního schvalování a následného cejchování. V důsledku toho v Evropě musí být v budoucnu všechny měřiče energie, které jsou používány k vyúčtování spotřeby energie, ve shodě s MID.


Snadné používání
Ať již desku TIH 650+ použijete ve svislé nebo vodorovné poloze, vždy bude její instalace snadná, neboť stojanové patky lze na desku jednoduše namontovat do obou poloh.
Desku TIH 650+ lze při používání umístit do vodorovné i svislé polohy
Spektrum využití, které lze snadno rozšířit
S montážním příslušenstvím, které je dostupné volitelně, můžete infračervenou topnou desku TIH 650+ používat jednotlivě, v kombinaci s dalšími deskami nebo ji můžete připevnit na běžně dostupné montážní podpěry.
Spektrum využití, které lze snadno rozšířit
Snadný transport se stojanovými patkami
Každá deska TIH 350+ / 650+ je na zadní straně vybavena praktickými držáky pro obě stojanové patky, takže zůstávají během transportu bezpečně zasunuty v kolejnici desky a nemůže cestou dojít k jejich ztrátě.
Snadná montáž stojanových patek

Flexibilně variabilní profesionální systém

Flexibilně variabilní profesionální systém

Profesionální infračervené topné desky TIH 350+ a TIH 650+ můžete používat podle potřeby buď jednotlivě, nebo v kombinaci více desek:

 1. Vodorovné postavení jedné desky TIH 350+ na podlahu po namontování stojanových patek, které jsou součástí dodávky.
 2. Pomocí volitelných prvků pro stohování více desek lze použít současně také dvě nebo více desek TIH 350+ stohovaných nad sebou.
 3. Vodorovné postavení jedné desky TIH 650+ na podlahu po namontování stojanových patek, které jsou součástí dodávky.
 4. Svislé postavení jedné desky TIH 350+ na podlahu po namontování stojanových patek, které jsou součástí dodávky.
 5. Svislé postavení jedné desky TIH 650+ na podlahu po namontování stojanových patek, které jsou součástí dodávky.
 1. Postavení desky TIH 650+ na podlahu po namontování stojanových patek, které jsou součástí dodávky a nad ní – spojením pomocí prvků pro stohování – instalace více desek nad sebou. Desky TIH 650+ a TIH 350+ lze při stohování libovolně kombinovat.
 2. Postavení desky TIH 350+ na podlahu a nad ní – spojením pomocí prvků pro stohování – instalace více desek nad sebou. Také u této varianty lze desky TIH 650+ a TIH 350+ při stohování libovolně kombinovat.
 3. Pomocí volitelně dodávané sestavy pro upevnění na montážní podpěru a sady upevňovacích svorek pro montážní podpěry je možné připevnit desku TIH 650+ také na běžné montážní podpěry a zajistit tak cílené plošné vysoušení výše položených oblastí.
 4. Stejně tak lze desku TIH 350+ instalovat pomocí volitelně dodávané připojovací sady a upevňovacích svorek instalovat na montážní podpěry.


Topná deska TIH 650+ je charakteristická rovnoměrným výkonem záření po celé ploše desky

Termografické studie dokumentují, že běžné infračervené topné desky často dosahují jen nehomogenního rozdělení tepla, které již neumožňuje rovnoměrné plošné vysoušení. Kromě toho u těchto běžných modelů nezřídka kolísá topný výkon a zejména na topných prvcích je teplota často příliš vysoká.

Extrémní tepelné ošetření však může mít zvláště u citlivých materiálů fatální následky. Pokud se například nadměrně zahřejí sádrové stavební materiály, dojde k vypuzení krystalové vody, což může vést ke ztrátě celkové strukturní stability.

Na rozdíl od toho se profesionální infračervené topné desky řady TIH vyznačují stálými hodnotami teploty a velmi rovnoměrným výkonem záření po celé ploše. Topný výkon a vzdálenost desky TIH 650+ od stěny byly konstruktéry vypočítány tak, aby ani u sádrových stavebních materiálů nemohlo docházet k zahřívání materiálů na takové rozsahy teplot, které by vedly ke ztrátě stability konstrukce.

Tepelný obraz infračervené topné desky TIH 650+ ukazuje stejnoměrný výkon záření po celé její ploše.
Tepelný obraz dokumentuje stejnoměrný výkon záření po celé ploše desky

Volitelně dostupné příslušenství

Sada držáků pro stohování desek TIH 350+ / 650+
Číslo artiklu 1.410.003.009
Obsahuje dvě montážní madla k nasazení bez nářadí, umožňující stabilní kombinaci dvou topných desek řady TIH v sestavě nad sebou.
Sada držáků pro stohování desek TIH 350+ / 650+
Připojovací sada k montážním podpěrám desky 650+
Číslo artiklu 1.410.003.003
Dvě připojovací lišty pro zavěšení desky TIH 650+ na volitelně dodávané upevňovací svorky pro montážní podpěry.
Připojovací sada k montážním podpěrám desky 650+
Sada upevňovacích svorek pro montážní podpěry
Číslo artiklu 1.410.003.004
Dvě svorky v sadě pro upevnění topných desek řady TIH na běžně dostupné montážní podpěry.
Sada upevňovacích svorek pro montážní podpěry
BN35 Zásuvkový termostat pro TIH+
Číslo artiklu 6.100.007.008
Umožňuje regulaci teploty a provozní doby jedné nebo více topných desek pomocí rádiového přenosu s dosahem 20 m.
BN35 Zásuvkový termostat pro TIH+
Transportní taška TIH 650+
Číslo artiklu 1.410.003.005
Vyrobena z odolné a vodoodpudivé polyesterové tkaniny s extra pevně přišitými ramenními popruhy a přídavnou kapsou se zipem.
Transportní taška TIH 650+

Základní znalosti pro praxi: Mechanismy transportu vlhkosti v minerálních stavebních materiálech

Mechanismy transportu vlhkosti v minerálních stavebních materiálech

Průlinčitými minerálními stavebními materiály prochází síť pórů a kapilár různého typu, velikosti a tvaru, které mají rozhodující význam pro transport vody. V závislosti na obsahu vlhkosti ve stavebních materiálech probíhá transport vody v zásadě dvěma různými způsoby: Difúze a proudění vody.

Při difúzi může celým průlinčitým prostorem protékat vodní pára (1).

S rostoucím obsahem vody se na povrchu větších průlinčitých prostor tvoří vodní film, menší pórovitá úzká místa jsou již zcela naplněna vodou (2).

V případě přesycení stavebního materiálu se pak v rozšířených průlinčitých prostorech nachází tolik vody, že je přepravována výlučně prouděním (3).

Tato fáze transportu kapalné vody je podstatně výkonnější než difúze.

Z toho lze vyvodit a pro vhodnost použití infračervených topných desek k vysoušení stěny konstatovat následující:

 1. Použití infračervených topných desek k vysoušení je vhodné pouze pro stavební materiály s vysokou pórovitostí a dobře vytvořenými kapilárními systémy, jako jsou například cihly a některé přírodní kameny.
 2. U vysoce zhutněných stavebních materiálů stěn s uzavřenými strukturami nebo malými kapilárami (beton) nemá použití infračervených topných desek žádný vysoušecí účinek, protože k transportu vlhkosti dochází převážně difúzí.
 3. Efektivního vysoušecího výkonu lze dosáhnout výhradně v kapalné fázi. Pouze v této fázi následuje vlhkost tepelný tok.
 4. Když se proud vody s rostoucím stupněm vysoušení přeruší, probíhá transport vlhkosti stále více difúzí. Od tohoto okamžiku nemá použití infračervených topných desek pro průběh vysoušení žádný význam!

Závěr: Dokud ve vlhkých stavebních materiálech probíhá transport vlhkosti v kapalné formě proudem vody, mohou infračervené topné desky přispět k urychlení procesu vysoušení.

Jako kompletní náhrada vysoušečů vzduchu až do dosažení rovnovážné vlhkosti ve stavebních materiálech jsou však infračervené topné desky zcela nevhodné!

Koupě

Infračervená topná deska TIH 650+ ukázat v internetovém obchodě Trotec

Infračervená topná deska TIH 650+

Profesionální infračervená topná deska TIH 650+ se ideálně hodí pro plošné vysoušení stěn v novostavbách nebo po poškození vodou. Zejména pevné zdivo lze ve srovnání s klasickým vysoušením vysušit rychleji.

11.079,63 CZK vč. DPH zobrazit cenu netto bez DPH

koupit nyní

Technické údaje

Technické údaje
Všeobecně
  Číslo artiklu 1.410.003.030
Topný výkon
  v [W] 650
  Druh krytí IP IP44
Účinná plocha
  v [m²] 0,85
Elektrické veličiny
  Síťová přípojka 230 V/50 Hz
  Odběr jmenovitého proudu [A] 2,1
Elektrická přípojka
  Přípojná vidlice CEE 7/7
  Délka kabelu [m] 3
  Integrované počítadlo provozních hodin
Bezpečnostní atribut
  Ochrana proti přehřátí k dispozici
Rozměr
  Délka (bez obalu) [mm] 36
  Šířka (bez obalu) [mm] 1 370
  Výška (bez obalu) [mm] 625
Hmotnost
  (bez obalu) [kg] 10,7

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné

Příslušenství

Načítá se...

Alternativní výrobky

Načítá se...

Semináře

Ke stažení

Načítá se...