Profesionální infračervená topná deska TIH 350+

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Odstraňování škod způsobených vodou: +49 2452 962 444
Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
 1. Produkty a služby
 2. Produkty ‑ HighPerformance
 3. Vytápění
 4. Infračervené topné desky
 5. Infračervená topná deska TIH 350+

Infračervená topná deska TIH 350+

Pro specifické vysoušení zdiva v novostavbách i starých budovách nebo po poškození vodou

Profesionální infračervená topná deska TIH 350+ se ideálně hodí pro specifické vysoušení stěnových ploch v novostavbách nebo po poškození vodou. Deska TIH 350+ je optimálním řešením zejména při vysoušení vlhkého zdiva po poškození vlhkostí, protože je v takových případech vlhkost často soustředěna v oblastech blízko podlahy nebo stropu.

Jako TIH 650+ má i deska TIH 350+ stejně široký záběr při vysoušení, je však o necelou polovinu nižší. Díky kompaktnějšímu topné ploše je srovnatelně nižší i její spotřeba energie, což lze stanovit pomocí integrovaného čítače spotřeby energie ve shodě s MID.

Předpokladem pro účinnost procesu vysoušení je však v každém případě rovnoměrné rozložení tepla po celé ploše topné desky. Na rozdíl od běžných infračervených topných desek, s nimiž se často dosáhne jen nehomogenního šíření tepla, zaručuje použití inovativních materiálů u konstrukce desky TIH 350+ absolutně rovnoměrný výkon záření a tím rozložení tepla po celé ploše topné desky. Ta je navíc na zadní straně izolovaná, a zaručuje proto optimální výkon záření směřujícího k objektu, a tím i maximální energetickou účinnost.

Vzhledem k tomu, že deska TIH 350+ pracuje zcela bezhlučně, může být bez problémů používána i v obývaných prostorách.

Konstrukce stojanových patek bez šroubů

Konstrukce stojanových patek bez šroubů

Desky TIH 350+ a TIH 650+ mají stejné stojanové patky, takže je možné postavit je v kombinaci a navíc za použití stejného příslušenství. Kromě toho jsou stojanové patky i bez změněné plochy pro postavení ještě kompaktnější, a lze je na desku upevnit použití nářadí.

Za tímto účelem je namísto doposud používaného šroubového spoje ve stojanové patce integrován pružinový čep, který při instalaci bezpečně a pevně zacvakne a zaručuje tak spojení s deskou tvarovým stykem. Není zapotřebí další montážní nářadí: Stačí zatáhnout, sejmout, zatáhnou, nasadit – zcela jednoduše. Při transportu lze stojanové patky nasadit do upínacího zařízení na vyhřívané straně desky, což šetří místo.

I při optimálním umístění jsou vám stojanové patky k dispozici. Jsou konstruovány tak, aby při dorazu stojanových patek ke stěně byla automaticky zaručena optimální vzdálenost a stupeň účinnosti topné desky. Při instalaci díky tomu není potřeba měřit optimální vzdálenost.

Praktické výhody:

 • Profesionální kvalita „made in Germany“ – originální výrobek firmy Trotec
 • Vysoce kvalitní infračervená topná deska se skutečným topným výkonem 350 W
 • Inovativní materiály umožňují rovnoměrné rozložení tepla po celé ploše
 • Izolace na zadní straně topné desky zaručuje maximální energetickou účinnost a optimální vyzařovací výkon, zaměřený na objekty
 • Vysoce účinný postup topení s ekologicky šetrným zářením IR-C k rychlému vysušení zdiva
 • Přenos tepla pomocí světelných vln – přímý ohřev předmětu bez tepelné ztráty konvekcí
 • Čisté teplo – bez hluku, zápachu, kondenzace, spotřeby kyslíku, nepříjemného víření prachu
 • Možnost rychlého a stabilního umístění na sebe
 • Možnost stohování více kusů při kombinovaném použití s IR topnou deskou TIH 650+
 • Robustní hliníková kompozitní konstrukce s vysokou torzní tuhostí v bezúdržbové kvalitě Trotec
 • Stojanové patky k namontování bez nářadí
 • Transportní držák zapuštěný ve stojanových patkách
 • Integrovaný čítač spotřeby energie
  (ve shodě s MID)*

Čítač ve shodě s MID jako sériové vybavení
Deska TIH 350+ je z výroby vybavena čítačem spotřeby energie je ve shodě s MID, který umožňuje spolehlivou dokumentaci spotřeby energie.
Integrovaný čítač spotřeby energie ve shodě s MID
Spektrum využití, které lze snadno rozšířit
S montážním příslušenstvím, které je dostupné volitelně, můžete infračervenou topnou desku TIH 350+ používat jednotlivě, v kombinaci s dalšími deskami nebo ji můžete připevnit na běžně dostupné montážní podpěry.
Spektrum využití, které lze snadno rozšířit
Snadný transport se stojanovými patkami
Každá deska TIH 350+ / 650+ je na zadní straně vybavena praktickými držáky pro obě stojanové patky, takže zůstávají během transportu bezpečně zasunuty v kolejnici desky a nemůže cestou dojít k jejich ztrátě.
Snadná montáž stojanových patek

* Co znamená ve shodě s MID?

Evropská směrnice o měřicích přístrojích (MID) nahrazuje v některých oblastech stávající pravidla vnitrostátního schvalování a následného cejchování. V důsledku toho v Evropě musí být v budoucnu všechny měřiče energie, které jsou používány k vyúčtování spotřeby energie, ve shodě s MID.


Flexibilně variabilní profesionální systém

Flexibilně variabilní profesionální systém

Profesionální infračervené topné desky TIH 350+ a TIH 650+ můžete používat podle potřeby buď jednotlivě, nebo v kombinaci více desek:

 1. Vodorovné postavení jedné desky TIH 350+ na podlahu po namontování stojanových patek, které jsou součástí dodávky.
 2. Pomocí volitelných prvků pro stohování více desek lze použít současně také dvě nebo více desek TIH 350+ stohovaných nad sebou.
 3. Vodorovné postavení jedné desky TIH 650+ na podlahu po namontování stojanových patek, které jsou součástí dodávky.
 4. Svislé postavení jedné desky TIH 350+ na podlahu po namontování stojanových patek, které jsou součástí dodávky.
 5. Svislé postavení jedné desky TIH 650+ na podlahu po namontování stojanových patek, které jsou součástí dodávky.
 1. Postavení desky TIH 650+ na podlahu po namontování stojanových patek, které jsou součástí dodávky a nad ní – spojením pomocí prvků pro stohování – instalace více desek nad sebou. Desky TIH 650+ a TIH 350+ lze při stohování libovolně kombinovat.
 2. Postavení desky TIH 350+ na podlahu a nad ní – spojením pomocí prvků pro stohování – instalace více desek nad sebou. Také u této varianty lze desky TIH 650+ a TIH 350+ při stohování libovolně kombinovat.
 3. Pomocí volitelně dodávané sestavy pro upevnění na montážní podpěru a sady upevňovacích svorek pro montážní podpěry je možné připevnit desku TIH 650+ také na běžné montážní podpěry a zajistit tak cílené plošné vysoušení výše položených oblastí.
 4. Stejně tak lze desku TIH 350+ instalovat pomocí volitelně dodávané připojovací sady a upevňovacích svorek instalovat na montážní podpěry.


Topná deska TIH 350+ je charakteristická rovnoměrným výkonem záření po celé ploše desky

Tepelný obraz dokumentuje stejnoměrný výkon záření po celé ploše desky

Termografické studie dokumentují, že běžné infračervené topné desky často dosahují jen nehomogenního rozdělení tepla, které již neumožňuje rovnoměrné plošné vysoušení.

Kromě toho u těchto běžných modelů nezřídka kolísá topný výkon a zejména na topných prvcích je teplota často příliš vysoká.

Extrémní tepelné ošetření však může mít zvláště u citlivých materiálů fatální následky. Pokud se například nadměrně zahřejí sádrové stavební materiály, dojde k vypuzení krystalicky vázané vody, což může vést ke ztrátě celkové konstrukční stability.

Na rozdíl od toho se profesionální infračervené topné desky řady TIH vyznačují stálými hodnotami teploty a velmi rovnoměrným výkonem záření po celé ploše. Topný výkon a vzdálenost desky TIH 350+ od stěny byly konstruktéry vypočítány tak, aby ani u sádrových stavebních materiálů nemohlo docházet k zahřívání materiálů na takové rozsahy teplot, které by vedly ke ztrátě stability konstrukce.

Volitelně dostupné příslušenství

Sada držáků pro stohování desek TIH 350+ / 650+
Číslo artiklu 1.410.003.009
Obsahuje dvě montážní madla k nasazení bez nářadí, umožňující stabilní kombinaci dvou topných desek řady TIH v sestavě nad sebou.
Sada držáků pro stohování desek TIH 350+ / 650+
Připojovací sada k montážním podpěrám desky 350+
Číslo artiklu 1.410.003.007
Dvě připojovací lišty pro zavěšení desky TIH 350+ na volitelně dodávané upevňovací svorky pro montážní podpěry.
Připojovací sada k montážním podpěrám desky 350+
Sada upevňovacích svorek pro montážní podpěry
Číslo artiklu 1.410.003.004
Dvě svorky v sadě pro upevnění topných desek řady TIH na běžně dostupné montážní podpěry.
Sada upevňovacích svorek pro montážní podpěry
BN35 Zásuvkový termostat pro TIH+
Číslo artiklu 6.100.007.008
Umožňuje regulaci teploty a provozní doby jedné nebo více topných desek pomocí rádiového přenosu s dosahem 20 m.
BN35 Zásuvkový termostat pro TIH+

Základní znalosti pro praxi: Mechanismy transportu vlhkosti v minerálních stavebních materiálech

Mechanismy transportu vlhkosti v minerálních stavebních materiálech

Průlinčitými minerálními stavebními materiály prochází síť pórů a kapilár různého typu, velikosti a tvaru, které mají rozhodující význam pro transport vody. V závislosti na obsahu vlhkosti ve stavebních materiálech probíhá transport vody v zásadě dvěma různými způsoby: Difúze a proudění vody.

Při difúzi může celým průlinčitým prostorem protékat vodní pára (1).

S rostoucím obsahem vody se na povrchu větších průlinčitých prostor tvoří vodní film, menší pórovitá úzká místa jsou již zcela naplněna vodou (2).

V případě přesycení stavebního materiálu se pak v rozšířených průlinčitých prostorech nachází tolik vody, že je přepravována výlučně prouděním (3).

Tato fáze transportu kapalné vody je podstatně výkonnější než difúze.

Z toho lze vyvodit a pro vhodnost použití infračervených topných desek k vysoušení stěny konstatovat následující:

 1. Použití infračervených topných desek k vysoušení je vhodné pouze pro stavební materiály s vysokou pórovitostí a dobře vytvořenými kapilárními systémy, jako jsou například cihly a některé přírodní kameny.
 2. U vysoce zhutněných stavebních materiálů stěn s uzavřenými strukturami nebo malými kapilárami (beton) nemá použití infračervených topných desek žádný vysoušecí účinek, protože k transportu vlhkosti dochází převážně difúzí.
 3. Efektivního vysoušecího výkonu lze dosáhnout výhradně v kapalné fázi. Pouze v této fázi následuje vlhkost tepelný tok.
 4. Když se proud vody s rostoucím stupněm vysoušení přeruší, probíhá transport vlhkosti stále více difúzí. Od tohoto okamžiku nemá použití infračervených topných desek pro průběh vysoušení žádný význam!

Závěr: Dokud ve vlhkých stavebních materiálech probíhá transport vlhkosti v kapalné formě proudem vody, mohou infračervené topné desky přispět k urychlení procesu vysoušení.

Jako kompletní náhrada vysoušečů vzduchu až do dosažení rovnovážné vlhkosti ve stavebních materiálech jsou však infračervené topné desky zcela nevhodné!

Koupě

Infračervená topná deska TIH 350+ ukázat v internetovém obchodě Trotec

Infračervená topná deska TIH 350+

Profesionální infračervená topná deska TIH 350+ ideální pro specifické vysoušení stěnových ploch v novostavbách nebo po poškození vodou.

8.072,15 CZK vč. DPH zobrazit cenu netto bez DPH

koupit nyní

Technické údaje

Technické údaje
Všeobecně
  Číslo artiklu 1.410.003.022
Topný výkon
  v [W] 350
  Druh krytí IP IP44
Účinná plocha
  v [m²] 0,46
Elektrické veličiny
  Síťová přípojka 230 V/50 Hz
  Odběr jmenovitého proudu [A] 1,3
Elektrická přípojka
  Přípojná vidlice CEE 7/7
  Délka kabelu [m] 3
  Integrované počítadlo provozních hodin
Bezpečnostní atribut
  Ochrana proti přehřátí k dispozici
Rozměr
  Délka (bez obalu) [mm] 36
  Šířka (bez obalu) [mm] 1 370
  Výška (bez obalu) [mm] 367
Zařízení, charakteristiky i funkce
Mobilita
  přenosný

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné

Příslušenství

Načítá se...

Alternativní výrobky

Načítá se...

Semináře

Ke stažení

Načítá se...