1. Produkty a služby
 2. Stroje - HighPerformance
 3. Vysoušení vzduchu
 4. Kondenzační vysoušeče vzduchu, stacionární
 5. Průmyslová sušička řady DH
 6. Možnosti použití

Možnosti použití řady DH Trotec

Řada DH kombinuje na míru šitá vysoušecí řešení pro průmyslové požadavky s vysokou flexibilitou a ekonomičností.

Problém: Příliš vysoké, nekontrolované hodnoty vlhkosti vzduchu

Problém:

Příliš vysoké, nekontrolované hodnoty vlhkosti vzduchu

Vlhkost je všudypřítomná a bez účinné kontroly může způsobit problémy různého druhu při skladování, zpracování, výrobě nebo transportu průmyslového zboží.

Interiérový vzduch je rozhodujícím nosičem vlhkosti při všech průmyslových procesech. Zajištění optimálních podmínek klimatu v místnosti proto přednostně znamená kontrolu vlhkosti.

Nekontrolovaná vlhkost způsobuje:

 • korozi
 • tvorbu kondenzátu
 • ohrožení kvality výrobků
 • biokontaminaci potravin a maziv (KSS)
 • zvýšené náklady na údržbu strojů a budov
 • poškození stavebního fondu
 • vyšší náklady na vytápění následkem snížených hodnot izolace stavebního tělesa
 • sníženou produktivitu zaměstnanců
 • rušivé pachy
Průmyslová sušička řady DH: Optimální pro téměř jakýkoli úkol spojený s dlouhodobým vysoušením
Průmyslová sušička řady DH: Optimální pro téměř jakýkoli úkol spojený s dlouhodobým vysoušením
Průmyslová sušička řady DH: Optimální pro téměř jakýkoli úkol spojený s dlouhodobým vysoušením
 
Výzva: Změna požadavků na stávající zařízení

Výzva:

Změna požadavků na stávající zařízení

Argumenty, které byly v minulosti ještě v nedohlednu, jako například změněné nároky na kvalitu výrobků, nové výrobní techniky a předpisy nebo komplexnější logistické postupy při skladování a transportu, vyžadují často řízení vlhkosti, které je přizpůsobené aktuálním požadavkům.

Každý průmyslový podnik má však individuální charakteristiku, speciální pracovní postupy, zařízení a prostory. Proto zde nepomáhají standardní „konfekční“ nabídky a nákladné dodatečné přestavby stávajících systémů HVAC jsou v neposlední řadě z ekonomických důvodů zcela eliminovány.

Řešení:

Flexibilně škálovatelné vysoušecí systémy

Stacionární průmyslové sušičky řady DH jsou individuálně škálovatelné, autarkní vysoušecí systémy, které nepotřebují dodatečný přívod čerstvého vzduchu a dají se optimálně přizpůsobit každému požadavku prostředí.

Integraci vysoušečů vzduchu do stávajících systémů vzduchových kanálů je možné provést bez problémů a jejich velký pracovní rozsah od -20 C do +70 C umožňuje rychlé ekonomické vysoušení v rozmanitých případech použití.

Jejich dlouhá životnost vede ke snížení celkových provozních nákladů a aktivní využívání procesní energie – například k dodatečnému vytápění místnosti nebo ohřevu teplé vody – zkracuje dobu návratnosti investic.

Optimální pro téměř jakýkoli úkol spojený s dlouhodobým vysoušením

 • Vysoušení zařízení vodní techniky a čerpacích stanic za účelem zabránění tvorbě kondenzátu na vedeních nebo čerpadlech
 • Ochrana před korozí v elektrických spínacích centrálách, kotelnách, turbínách a potrubních systémech v elektrárnách
 • Eliminace tvorby kondenzátu v překládkových zónách nebo chladírnách s okolními teplotami do -15 °C
Vaše potřeba použití: Naše řešení vysoušení:
Procesní vysoušení a sušení výrobků v prostředí s vysokými teplotami DH 300 BH
Průmyslová sušička pro potřebu střední kapacity DH 15, DH 30, DH 60, DH 75, DH 110
Průmyslová sušička pro volitelnou montáž na zadní stěnu DH 15, DH 75, DH 110
Průmyslová sušička s montážní přípravou pro nástěnný provoz* DH 15, DH 30, DH 60, DH 75, DH 110
Průmyslová sušička pro potřebu velké až velmi velké kapacity DH 150, DH 300 BY
Průmyslová sušička pro instalaci na podlahu DH 75, DH 110, DH 150, DH 300
Průmyslová sušička pro nízkoteplotní zóny do -15 °C DH 300 BY
* Vedle modelů s montážní přípravou lze všechny průmyslové sušičky Trotec používat i v nástěnném provozu nebo namontované pod stropem. Za tím účelem je potřebná pouze příslušná upevňovací konstrukce, kterou dodá zákazník.