1. Produkty a služby
  2. Stroje - HighPerformance
  3. Vysoušení vzduchu
  4. Kondenzační vysoušeče vzduchu, stacionární
  5. Průmyslová sušička řady DH
  6. Funkční princip

účinný princip fungování pro bezúdržbové dlouhodobé použití

Vymrazovací sušičky nasávají vlhký okolní vzduch a chladí jej pod rosný bod, takže velká část vlhka vázaného ve vzduchu zkondenzuje a může být vzduchu odňata. Kondenzát se odvádí a suchý studený vzduch je veden kolem tepelného dílu chladicího bloku, kde je ohříván uvolněnou procesní energií a poté opět přiveden do vzduchu v místnosti.

Z výhod tohoto principu můžete mít navíc dvojí různý prospěch:

Nákres principu fungování našich stacionárních kondenzačních vysoušečů vzduchu pro trvalý provoz DH

V jakémkoli vzduchem vytápěném prostředí je možné pomocí již zahřátého suchého vzduchu značně omezit náklady na vytápění navíc, které byly dosud nutné (princip fungování 1).

V nízkoteplotních zónách je možná rekuperace tepla. V takovém případě může být voda zahřívána uvolňujícím se procesním teplem a využívána pro existující procesy vytápění nebo pro úpravu vody (princip fungování 2).

Díky tomu lze značně snížit energetické náklady zejména v případě aplikací s velkou spotřebou vody. Alternativně také existuje možnost volitelného použití externího tepelného dílu mimo vysoušené prostory.

účinný princip fungování pro bezúdržbové dlouhodobé použití
Vlhký vzduch Suchý vzduch

Flexibilně použitelné průmyslové sušičky DH vám poskytují nejrozmanitější možnosti použití:

Flexibilně použitelné průmyslové sušičky DH vám poskytují nejrozmanitější možnosti použití:

Naše stacionární průmyslové sušičky DH mohou být bez problémů integrovány v jakémkoli prostředí, kde je třeba jejich použití.

Nepotřebují dodatečný přívod čerstvého vzduchu a instalují se přímo ve vysoušených místnostech nebo se připojují ke stávajícím systémům vzduchových kanálů. Mnoho modelů má již z výroby montážní přípravu pro nástěnné použití.

Kromě toho lze vedle základních provedení realizovat mnoho typů zvláštní výbavy pro vámi zadané specifické úkoly a kapacitní požadavky. Osobně vám poradíme!