Principy práce adsorpčních sušiček TTR

Všechny adsorpční sušičky TTR mají spolehlivé silikagelové sorpční rotory v omyvatelném a mechanicky vysoce stabilním provedení. Chemická stabilita silikagelu garantuje, že vodní pára nebo čistá voda nezničí motor. Lehké znečištění, např. prach, způsobí pouze snížení vysoušecího výkonu.

V závislosti na druhu konstrukce adsorpční sušičky Trotec je procesní a regenerační vzduch veden rozdílnými kanály:

Legenda principů práce:

  1. Vysoušecí sektor
  2. Regenerační sektor
  3. Proplachovací sektor pro rekuperaci tepla
  4. Procesní vzduch
  5. Regenerační vzduch
  6. Suchý vzduch
  7. Topení
  8. Vlhký vzduch

TTR-Bisorp-Mono

TTR-Bisorp-Mono

Ventilátor pro procesní a regenerační vzduch umístěný před rotorem. K regeneraci je využíván dílčí proud suchého vzduchu.

TTR-Trisorp-Mono

TTR-Trisorp-Mono

Ventilátor pro oba proudy vzduchu umístěný před rotorem. S proplachovacím sektorem k rekuperaci tepla pro vstupující regenerační vzduch.

TTR-Trisorp-Dual

Oddělené vedení procesního a regeneračního vzduchu vždy jedním ventilátorem. S proplachovacím sektorem k rekuperaci tepla pro vstupující regenerační vzduch.

Social