1. Produkty a služby
  2. Stroje - HighPerformance
  3. Vysoušení izolační vrstvy
  4. Filter HEPA HC MultiQube
  5. Přehled tříd filtrace

Přehled tříd filtrace

 
Velikost částic Příklady částic Třída filtrace Příklady použití
Hrubé prachové filtry
pro částice
> 10 µm
Hmyz, textilní vlákna a vlasy, písek, popílek, pyl, spóry, cementový prach G1
G2
Pro jednoduché použití (např. jako ochrana před hmyzem v kompaktních přístrojích)
G3
G4
Vstupní filtry a filtry cirkulujícího vzduchu pro zařízení civilní obrany;
odváděný vzduch ze stříkacích kabin a kuchyní atd.; ochrana klimatizačních jednotek a kompaktních přístrojů před znečištěním (např. okenní klimatizační jednotky, ventilátory); vstupní filtry pro třídy filtrace F6 až F8
Jemné prachové filtry
pro částice
1-10 µm
Spóry, pyl, cementový prach, částice způsobující usazeniny prachu a skvrny, bakterie a bacily na hostitelských částicích F5 Filtry vnějšího vzduchu pro prostory s nízkými požadavky (např. tovární haly, skladové prostory, garáže)
F5
F6
F7
Předfiltrace a filtrace cirkulujícího vzduchu ve ventilačních centrálách; koncové filtry v klimatizačních zařízeních pro prodejní prostory, obchodní domy, kanceláře a určité výrobní prostory, vstupní filtry pro třídy filtrace F9 až H11
Olejový kouř a spékané saze; tabákový kouř; kouř s oxidy kovu F7
F8*
F9
Koncové filtry v klimatizačních zařízeních pro kanceláře, výrobní prostory, řídicí střediska, nemocnice, centrály výpočetní techniky; Vstupní filtry pro třídu filtrace H11 až H13 a aktivní uhlík
Aerosolové filtry pro částice
< 1 µm
Bacily, bakterie, viry, tabákový kouř, kouř s oxidy kovu H10
H11
H12
Koncové filtry pro prostory s vysokými a nejvyššími požadavky (například pro laboratoře, pro výrobní prostory v potravinářském, farmaceutickém průmyslu, jemném strojírenství, optickém a elektronickém průmyslu a pro medicínu)
H11 Koncové filtry pro třídy čistých prostor*** ISO 6
a ISO 5
Olejová mlha a saze ve stavu vzniku, radioaktivní aerosoly H12
H13**
Koncové filtry pro třídy čistých prostor*** ISO 4 a ISO 3, koncové filtry v zařízeních civilní obrany, filtry odváděného vzduchu v jaderných zařízeních
Aerosoly H14
U15
U16
U17
Koncové filtry pro třídy čistých prostor*** ISO 2
a ISO 1

* Třída mikrofiltrů Trotec, ** Třída filtrů HEPA Trotec, *** podle ISO14644-1

Na základě rizikového potenciálu těchto látek jsou firmy, zabývající se sanací, podle § 19 zákona o nebezpečných látkách (GefStoffV) povinny zajistit při vysoušení izolačních vrstev podtlakovou metodou čištění vzduchu příslušnými vhodnými třídami filtrace!

Zjistěte více o výhodách a jednotlivých filtračních stupních našeho modulárního vícestupňového filtračního řetězce...