Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Půjčovna: +49 2452 962 444
Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Produkty a služby
  2. Stroje - HighPerformance
  3. Odstraňování zápachu
  4. Neutralizátory pachů
  5. Princip fungování

Princip fungování neutralizátorů pachů Trotec

Řada Airozon

Neutralizátory pachů řady Airozon generují ozón, nanejvýš reaktivní oxidační prostředek, který štěpí a neutralizuje molekuly zápachu.

Ozón je získáván z kyslíku, obsaženého v interiérovém vzduchu.

Vzduch je podrobován korónovému výboji, což vede k předběžnému vytváření atomárního kyslíku, volného radikálu, a následné k tvorbě ozónu (O3).

Radikály generované přístrojem způsobují oxidační degradací škodlivých látek, nesených vzduchem i nepohyblivých (např. v podlaze, zdech, stropech), neutralizaci pachů a dezinfekci, neboť usmrcují viry, bakterie, plísně a kancerogenní/alergenní mikroorganismy.

Díky své metastabilní vazbě se ozón po příslušné době regenerace opět rozloží na kyslík, aniž by zanechal škodlivé zbytky.

Řada AirgoPro

Neutralizátory pachů řady AirgoPro jsou plazmové ionizátory, jejichž princip fungování je srovnatelný s generátory ozónu, avšak pracují s nižším příkonem.

Procházející vzduch je v přístroji podroben doutnavému výboji (ionizaci). Produkty štěpení, které pak vzniknou v rámci stabilní plazmy, se skládají ze singletního kyslíku a jeho modifikací, atomárního kyslíku jako volného radikálu, který je mimo jiné i zde předběžným produktem vytváření ozónu.

Škodlivé látky v tomto nasátém vzduchu, jako jsou viry, bakterie a plísně, podlehnou oxidačnímu rozkladu, který je ještě podporován existencí hydroxylových radikálů.

Plazmové ionizátory umožňují při provozu ve větraných místnostech a vzdálenosti cca 2 m od zdroje iontů také přítomnost osob.