DA 4 Qube

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Odstraňování škod způsobených vodou: +49 2452 962 444
Půjčovna: +49 2452 962 444
Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
 1. Produkty a služby
 2. Produkty ‑ HighPerformance
 3. Odstraňování škod způsobených vodou
 4. Řídicí jednotka vysoušení DA 4 Qube
 5. Výhody systému

V čele vývoje pokrokové techniky vysoušení

Jednotka DA 4 Qube udává takt, pokud se jedná o rychlé a efektivní vysoušení izolačních vrstev – plně automaticky

80 % veškerých vodovodních škod se vyznačuje nehomogenním rozdělením vlhkosti v oblasti podlahy: Silně vodou nasáklé oblasti hraničí s méně nebo lehce provlhčenými oblastmi.

Při běžném podtlakovém vysoušení izolační vrstvy proudí procesní vzduch používaný k vysoušení v závislosti na procesu ve větší míře přes sušší oblasti, než přes oblasti vlhčí, což vede ve výsledku k podstatně delším dobám vysoušení a tím i vyšším energetickým nákladům.

Na rozdíl od toho umožňuje speciálně pro podtlakové vysoušení koncipovaná řídící jednotka vysoušení DA 4 Qube díky svému patentovanému řízení Efidry – specifické, čidly podporované, samoregulační řídicí automatice – plně automatický aktivní management zatížení sacího vzduchu mezi různými oblastmi určenými k vysušení.

jejich taktovací doby a sací intervaly přizpůsobuje DA 4 Qube samostatně na specifický mix materiálů a stupeň provlhčení oblastí izolačních vrstev, a informuje uživatele o všech procesech na integrovaném stavovém displeji.

Sensorika zaznamenává přitom nejen kontinuálně stupeň provlhčení každé jednotlivé monitorované zóny určené k vysoušení, analyzuje a protokoluje průběžně hodnoty vlhkosti a směruje hlavní sací výkon střídaně automatizovaně do příslušné oblasti, která je nejvíce provlhčená.

Kromě toho je měřena vlhkost v místnosti a od určité hodnoty blížící se hodnotám vlhkosti izolační vrstvy přepne DA 4 Qube automaticky z režimu aktivního vysoušení na dosoušení.

Jednotka DA 4 Qube je nahoře vybavená velmi dobře čitelným, osvětleným, třířádkovým displejem.
Víceřádkový stavový displej
Všechny stavové informace jsou zobrazeny střídavě jako „prostý text“ na displeji DA 4 Qube.
Víceřádkový stavový displej

Praktické: Dokonce ani výpadek napájení nevyvede jednotku DA 4 Qube z konceptu, neboť v takovém případě nemusí být ani zvonu zapnuta, ani nově konfigurována, „zapamatuje” si totiž poslední fázi a od tohoto bodu spolehlivě pokračuje v provozu. Tímto způsobem lze kombinovaným využitím jednotky DA 4 Qube  s jinak identickým vybavením snížit doby vysoušení a energetické náklady v závislosti na typu škody o 30 až 70 % nebo vysušit až o 30 % větší plochy za stejnou dobu!

Použitím DA 4 Qube lze rovněž snížit kvótu prázdných jízd na základě drahých „jízd za účelem měření při podezření“ prakticky na nulu:

Díky integrovanému GSM modemu jednotky DA 4 Qube jsou ti, kdo se zabývají sanacemi škod způsobených vodou prostřednictvím softwaru MQDatamonitor, a spojovacího serveru i na dálku kdykoli schopni vyvolat data vysoušení v reálném čase, informovat se o aktuálním statusu a pokroku v procesu vysoušení, a automaticky získat zprávu, jakmile je vysoušení ukončeno a zařízení může být odmontováno.

„Dobrodružná akce vysoušení“ se změní na spolehlivě kalkulovatelný časově definovaný projekt!

V neposlední řadě přináší výrazně zkrácená doba sanace také výraznou redukci zatížení poškozeného hlukem a horkem a rychlejší opětovnou použitelnost prostor.

Díky řídicí jednotce DA 4 Qube profitují poskytovatelé služeb vysoušení ze „standardizovaných vysoušení“ v akordu:

Řídicí jednotka vysoušení DA 4 Qube firmy Trotec  přináší s sebou nejen technické výhody pro vysoušení z pohledu úspory času a energií a homogenního vysoušení zón izolačních vrstev, ale kromě toho také trvalou změnu pracovních postupů a procesů v podniku – a tím jedinečné příležitosti pro každého poskytovatele služeb vysoušení.

 • Jednotka DA 4 Qube učiní z běžného vysoušení „standardizované vysoušení“ (vysoušení v akordu): Veškerá vysoušení je nyní možné naplánovat, jejich průběh lze kontinuálně protokolovat a kontrolovat na základě vyvolání příslušných dat, a doby vysoušení lze dobře kalkulovat.
 • Drahé „jízdy za účelem měření při podezření“ zcela odpadají.
 • Jednotka DA 4 Qube snižuje fatální důsledky chyb při instalaci.
 • DA 4 Qube se vždy automaticky „soustředí“ na nejvíce vlhké prostory.
 • „Standardizovaná vysoušení“ umožňují vysokou jistotu při plánování ohledně personálu, využití materiálu a kalkulací!
 • Použitím DA 4 Qube se „dobrodružná akce vysoušení“ změní na spolehlivě kalkulovatelný, časově definovaný projekt!
 • Větší, také velmi vzdálené oblasti, které se doposud kvůli „riziku jízdy za účelem měření pouze kvůli podezření” nevyplácely, lze nyní provést tak, že je to pro firmu ekonomické.
 • Se stejným personálem a materiálem lze hrubý výnos zvýšit, a obrat a zisk spolehlivěji prognosticky naplánovat.
 • Díky tomu je rovněž možné „vysoušení v akordu“.
Celosvětově jedinečná – exkluzivně pouze u firmy Trotec!
Maximální účinnost
Pomocí dvou čidel Efidry zaznamenává DA 4 stejnou měrou směšovací poměr a relativní vlhkost procesního vzduchu, a doplňkově také vlhkost a teplotu vzduchu v místnosti [1]. Rozhraní DA-4 [2] umožňuje připojení do datové sítě s Qube+ nebo VX 5 MultiQube.
DA 4 Qube
Pro použití DA 4 Qube se stávajícími sušičkami izolační vrstvy je volitelně k dispozici deska adaptéru DA. Díky zadní montáži lze tímto způsobem využívat dokonce při vysoušeních s vašimi stávajícími agregáty MultiQube výhody extrémně šikovného zařízení DA 4 Qube.
Univerzálně použitelné zařízení

DA 4 Qube pro maximální efektivitu při podtlakové,m vysoušení izolačních vrstev

Maximální účinnost!