DA 4 Qube

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Odstraňování škod způsobených vodou: +49 2452 962 444
Půjčovna: +49 2452 962 444
Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Produkty a služby
  2. Produkty ‑ HighPerformance
  3. Odstraňování škod způsobených vodou
  4. Řídicí jednotka vysoušení DA 4 Qube
  5. Funkční princip

Tímto způsobem redukuje DA 4 Qube dobu vysoušení a energetické náklady

Vyšší protitlak ve silně provlhčených oblastech izolačních vrstev vede při obvyklém podtlakovém vysoušení s rovnoměrně rozděleným zatížením sáním na všechny zón vysoušení k tomu, že jsou již dobře vysušené oblasti proporcionálně příliš silně a ještě vlhké oblasti příliš málo protékána suchým vzduchem, což má za následek zbytečně dlouhé doby vysoušení.

V protikladu k tomu umožňuje tato speciálně pro podtlakové vysoušení koncipovaná řídící jednotka vysoušení DA 4 Qube díky své specifické, čidly podporované řídicí automatice Efidry plně automatický, aktivní management zatížení nasávaným vzduchem mezi různými zónami vysoušení.

DA 4 Qube lze používat s volitelnou připojovací deskou VX k propojení hadicemi v solitérním provozu se stávajícími sušičkami izolační vrstvy.
DA4 Qube s připojovací deskou VX

Toto automatické usměrnění sacího výkonu na příslušné nejvíce provlhčené oblasti umožňuje ještě plynulejší a výrazně rychlejší vysoušení všech oblastí izolační vrstvy – tímto způsobem lze snížit doby vysoušení a energetické náklady v závislosti na typu škody až o 30 až 70 % nebo vysušit až o 30 % větší plochy za stejnou dobu!

V důsledku toho se rovněž drasticky redukuje zatížení hlukem a horkem u poškozeného a místnosti mohou být výrazně rychleji opět poskytnuty k používání.

Mimořádně kompaktní řídící jednotka vysoušení DA 4 Qube je dokonale přizpůsobená Qube+ a lze ji jen pár pohyby nasadit na Qube+ a bezpečně připevnit pomocí svorek, přitom odpadá náročné propojení hadicemi mezi přístrojem a odlučovačem vody.

Ale také se stávajícími sušičkami izolační vrstvy, jako je VX 5 MultiQube lze DA 4 Qube bezproblémově kombinovat díky volitelné připojovací desce VX v solitérním provozu.

Funkční princip řídicí jednotky vysoušení DA 4 Qube

Schématické znázornění podtlakového vysoušení izolačních vrstev bez použití DA 4 Qube

Schématické znázornění podtlakového vysoušení izolačních vrstev bez použití DA 4 Qube

Při běžném podtlakovém vysoušení bez řídicí jednotky vysoušení jsou vždy všechny sací kanály permanentně otevřené. Vyšší protitlak ve silně provlhčených oblastech izolačních vrstev vede při tomto způsobu použití k tomu, že jsou již dobře vysušené oblasti proporcionálně příliš silně a ještě vlhké oblasti příliš málo protékána suchým vzduchem, což má za následek zbytečně dlouhé doby vysoušení.

Průběh cyklů vysoušení podporovaných čidly v detailu

Schématické znázornění podtlakového vysoušení izolačních vrstev s použitím DA 4 Qube

Schématické znázornění podtlakového vysoušení izolačních vrstev s použitím DA 4 Qube

Jednotka DA 4 Qube se jednoduše nasadí a připojí pomocí svorek na Qube+, pak se připevní čidlo vlhkosti procesního vzduchu [1] a nakonec se umístí čidlo vlhkosti vzduchu v místnosti podle potřeby v prostoru, nebo se ponechá v držáku čidla [2].

V prvním spínacím cyklu jsou nejdříve všechny kanály kompletně otevřeny pro zkoušku instalace a stanovení referenční naměřených hodnot. Tento status odpovídá „klasickému“ podtlakovému vysoušení bez použití DA 4 Qube.

Nakonec se vysoušení urychlí jako „aktivní vysoušení“ na základě dynamicky řízených intervalů Efidry, jak je znázorněno v následujících schématických ilustracích.

 

 

1. Interval Efidry, spínací cyklus 2

1. Interval Efidry, spínací cyklus 2

Ve druhém spínacím cyklu prvního intervalu jsou naměřené hodnoty vlhkosti zaznamenávány separátně pro každý jednotlivý kanál a předávány řídicí logice DA 4.

1. Interval Efidry, spínací cyklus 3

1. Interval Efidry, spínací cyklus 3

Na základě stanovených naměřených hodnot vlhkosti přesměruje řídicí automatika DA 4 Qube poté ve třetím spínacím cyklu hlavní sací výkon zařízení pro vysoušení izolační vrstvy na vypočtený časový úsek do zóny určené pro vysoušení – s nejvyšší hodnotou vlhkosti.

2. Interval Efidry (a další)

2. Interval Efidry (a další)

Pro druhý a každý další následný interval vypočítává řízení čidlem jednotky DA 4 Qube permanentně aktuální status provlhčení zón určených k vysoušení, a optimalizuje na základě toho taktovací doby sacích kanálů. Tímto způsobem je hlavní sací výkon vždy plně automaticky přesměrován do příslušné nejvlhčí zóny. Tento aktivní, čidlem podporovaný management zatížení sacího vzduchu vede ke stejnoměrnému a výrazně rychlejšímu vysoušení všech provlhčených oblastí.

Koncový interval Efidry

Koncový interval Efidry

Jakmile řízení čidlem Efidry zaznamená optimální homogenní stupeň vysušení v určitých sledovaných zónách, ukončí průběhy cyklů automaticky a přepne všechny sací kanály pro zbytkové vysoušení na 100% průtok vzduchu. Toto dosoušení následuje se zajištěním kvality: Porovnáním vlhkosti procesního vzduchu a vzduchu v místnosti přejde DA 4 Qube při opětovném zvýšení vlhkosti v určité zóně určené k vysoušení automaticky zpět do režimu „aktivního vysoušení”.

DA 4 Qube

Jednotka DA 4 Qube učiní z „dobrodružné akce vysoušení“ spolehlivě kalkulovatelný časově definovaný projekt

Použitím řídicí jednotky vysoušení DA 4 Qube s podporou čidel se nejen sníží doba vysoušení a energetické náklady podle typu škodního případu až o 30 až 70 %, redukuje se drasticky zatížení hlukem a horkem u poškozeného a místnosti mohou být výrazně rychleji opět použitelné – ale přístroj DA 4 Qube umožňuje kromě toho ještě „standardizované vysoušení v akordu“ s koncem vysoušení, které lze odhadnout prognosticky.

Tímto způsobem lze snížit kvótu prázdných jízd na základě drahých „jízd za účelem měření při podezření“ prakticky na nulu a také „dobrodružná akce vysoušení“ se změní na spolehlivě kalkulovatelný časově definovaný projekt!