Prvky na vyspravení dlaždic Trotec

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Odstraňování škod způsobených vodou: +49 2452 962 444
Půjčovna: +49 2452 962 444
Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
 1. Produkty a služby
 2. Produkty ‑ HighPerformance
 3. Odstraňování škod způsobených vodou
 4. Zubehör Dämmschichttrocknung
 5. Prvky na vyspravení dlaždic

Prvky na vyspravení dlaždic Trotec

Snadná optická renovace

Je-li při poškození vodou nutné vysoušet izolační vrstvu, potom jsou často v cestě podlahové krytiny, jako např. dlaždice, přírodní kámen nebo parkety.

Pokud se krytina zničí opravou příčiny poškození nebo sušením, je v nejhorším případě nutné celou horní vrstvu podlahy renovovat. To je nejen časově náročné a nákladné, ale také to s sebou přináší značné zatížení nečistotami, prachem a hlukem.

Pokud dlaždice nelze odstranit bez zničení, ani si opatřit náhradní dlaždice, je použití prvků na vyspravení dlaždic Trotec optimální alternativou sanace.

S prvky na vyspravení dlaždic Trotec pro optickou rekonstrukci podlahových krytin po poškození vodou lze extrémně minimalizovat dobu a vady při přípravě sušení.

Všechny prvky na vyspravení dlaždic Trotec jsou kvalitní výrobky a jsou k dostání pro téměř každý dekor jako odpovídající nebo kontrastní protějšek. Jejich vysoká kvalita zaručuje úplnou obnovu provozuschopnosti horních vrstev podlahy.

Kromě toho může být stanovením atraktivního pokládacího rastru dosaženo optického zlepšení.

Praktické výhody:

 • Nižší náklady díky značnému snížení nákladů na sanaci
 • Veškeré náklady lze vypočítat předem – žádné neočekávané následné náklady
 • Podstatně kratší doba sanace
 • Rychlejší opětovná použitelnost dotčených prostor
 • Minimalizace zatížení prachem, nečistotami a hlukem
 • Flexibilně polohovatelné – hodí se pro všechny systémy
 • Rozsáhlý sortiment barev a dekoru
 • Řešení bez licence a smluvní vazby

S prvky na vyspravení dlaždic Trotec v pouhých několika pracovních krocích k dokonalému výsledku

Stanovení pokládacího rastru

Krok 1: Stanovení pokládacího rastru

Při společné prohlídce plochy, určené k vysoušení, s vaším zákazníkem se vybere dekor prvků na vyspravení vhodný k podlahové krytině. Následně se určí rastr uspořádání, u kterého lze kromě vrtů nezbytných pro technické sušení navíc naplánovat dekorativní otvory pro harmonický vzor pokládky.

Umístění hlubokých a mělkých vrtů

Krok 2: Umístění hlubokých a mělkých vrtů

Na základě stanoveného vzoru pokládky se nyní umístí všechny mělké vrty potřebné pro prvky na vyspravení dlaždic. Následně se provede hluboké vrtání do vrtů určených k vysoušení až na úroveň izolace.

Vysoušení izolační vrstvy

Krok 3: Vysoušení izolační vrstvy

Po vytvoření všech hlubokých vrtů lze přistoupit k vlastnímu vysoušení izolační vrstvy.

Aplikace prvků na vyspravení dlaždic Trotec

Krok 4: Aplikace prvků na vyspravení dlaždic Trotec

Po dokončení vysoušení se všechny hluboké vývrty pro vysoušení nejprve vyplní do odpovídající výšky dekorativních mělkých vývrtů, poté se prvky na vyspravení dlaždic jednoduše nalepí tenkovrstvým způsobem a nakonec se – barevně sladěné se stávající podlahovou krytinou – spojí.

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné