Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Odstraňování škod způsobených vodou: +49 2452 962 444
Půjčovna: +49 2452 962 444
Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
 1. Produkty a služby
 2. Produkty ‑ HighPerformance
 3. Odstraňování škod způsobených vodou
 4. Agregáty pro vysoušení izolační vrstvy
 5. VE 4 MultiQube
 6. Optiflow

Optiflow

Profesionální optimalizace sestavy místo „hádání mikročísla“…

Znáte to ze svého auta: Díky indikaci tachometru a počtu otáček jste kdykoli schopni přesně zjistit rychlost a výkon svého vozidla a můžete je změnit podle požadavků.

Je logické, že stupnicové hodnoty mezi nulou a maximem, zobrazené na tachometru, celkem vždy také odpovídají výkonnosti auta.

Bylo by proto naprostým nesmyslem namontovat do malého transportéru s nejvyšší dosažitelnou rychlostí necelých 160 km/h tachometr, jehož rozdělení sahá například od -600 do +2 400 km/h, ačkoli je relevantní jen rozsah od 0 do 160 km/h.

V případě takovéto stupnice by bylo nejen 95 % rozsahu hodnot zcela zbytečných, ale vy byste také neměli vůbec žádnou šanci spolehlivě upravit rychlost na určitou odečitatelnou hodnotu, protože i nejmenší milimetrový pohyb ručičky tachometru by pak znamenal rychlost o rovných 50 km/h vyšší!

Takovéto absurdity byste při koupi auta samozřejmě neakceptovali! Proč je tedy akceptovat u vašeho agregátu pro vysoušení izolační vrstvy?

Ampérmetry se do sušiček izolační vrstvy montují ještě i dnes s argumentem, že se jimi dá nastavit sestava zařízení, ačkoli se zde užitečnost ampérmetru přesně rovná fantastickému tachometru z našeho příkladu osobního automobilu výše:

Široké rozpětí hodnot v řádu desítek vzbuzuje u ampérmetrů dojem, že má tento celý rozsah stupnice nějakým způsobem význam pro vysoušení.

Rozsah výkonu mezi „nečinností“ a „maximální rychlostí“, který je rozhodující pro sušičku izolační vrstvy, se však ve skutečnosti omezuje ani ne na jeden ampér, a tedy pouze na jeden až dva kroky škály na ampérmetru. I zde je tedy 95 % stupnice hodnot zcela bez užitku.

To ale není všechno:

Mezi 100% vzduchovým výkonem (optimálně) a méně než 20% vzduchovým výkonem (ekonomicky neúnosným) není v případě sušičky izolační vrstvy při použití v praxi ani ampér! To odpovídá nepatrnému úseku na stupnici ampérmetru, uvnitř jehož rozsahu byste nemohli v praxi odečítat rozhodující naměřené hodnoty ani z nich vyvozovat závěry!

Na nepoužitelnosti těchto měřicích přístrojů pro optimalizaci sestavy vašeho zařízení nemění vůbec nic ani to, že ampérmetry některých přístrojů jsou místo číselných hodnot opatřeny barevnou stupnicí!

A to nejlepší nakonec: Protože se zdá, že si někteří poskytovatelé nabídky jsou zcela vědomi nepoužitelnosti ampérmetrů pro vysoušecí praxi, přidávají k některým přístrojům ještě zobrazení teploty jako indikátor přehřátí - zdánlivě proto, aby se v praxi dalo nějak pracovat alespoň s naměřenou hodnotou. A to pak vychvalují jako doplňkový „parametr vybavení“!

Ampérmetr a sušička izolační vrstvy -
shrnutí:

 • Stupnice hodnot běžně montovaných ampérmetrů jsou pro techniky provádějící vysoušení zcela bez užitku - ačkoli rozsah stupnice často sahá od 0 do 20 ampérů, má význam i pouhý nepatrný milimetr - i v případě barevných stupnic.
 • Ampérmetry slouží v nejlepším případě jako hrubý indikátor možného přehřátí turbín.
 • Mezi 90% a 20% objemovým proudem sušičky izolační vrstvy je zpravidla rozdíl méně než jeden ampér. Při praktickém použití je pro nemožné takovou hodnotu přesně odečíst nebo nastavit.
 • Pro kontrolu sestavy a optimalizaci výkonu instalací při vysoušení izolační vrstvy jsou ampérmetry absolutně nevhodné.

Optiflow – Optimalizace dneška

Moderní profesionální sušičky izolační vrstvy s unikátní technikou Optiflow od společnosti Trotec jsou již od roku 2007 místo ampérmetru a indikace teploty sériově vybaveny komplexním elektronickým řešením, které inteligentně eviduje, vypočítává a vizualizuje všechny důležité informace, týkající se teploty motoru, tlakových poměrů a objemového proudu.

Optiflow není v žádném případě pouhá „barevně blikající náhrada ampérmetru“ nebo jednoduchý reklamní trik, který má upoutat pozornost. Naopak: To, co na první pohled vypadá jednoduše, si v pozadí vyžádalo intenzivní vývojářskou práci, mnoho zkušeností a obsáhlé know-how, aby bylo zacházení s komplexní technikou pro uživatele jednoduché na jeden pohled.

Ve věci samé:

Přiznáváme, že i první sušičky izolační vrstvy Trotec byly vyráběny s ampérmetry pro kontrolu sestavy. Tehdy to byl nejmodernější stav techniky, avšak od roku 2007 tomu už tak dávno není!

Proč ale společnost Trotec montuje ampérmetr ještě i do aktuálního VE 4 S MultiQube?

Je tomu tak proto, že ampérmetry jsou v konkurenčních modelech stále ještě vychvalovány jako aktuální technika. Nechceme mentorovat, a proto: Pokud si naši zákazníci bezpodmínečně přejí kompresor s ampérmetrem, měli by si vždy zajistit nejlepší nabídku cena a výkonu v tomto segmentu na trhu - VE 4 S MultiQube !

Soustřeďme se na podstatné

OptiflowKdyž to řekneme jednoduše, je elektronika Optiflow mimo jiné schopná značně zvýšit rozlišení relevantního rozsahu ampérů, což umožní úpravu signálu i nejmenších změn hodnot.

Obrazně řečeno, funguje Optiflow jako obrovské zvětšovací sklo, které dokáže vizualizovat i nejmenší změny velikosti proudu, a proto umožňuje skutečně přesné nastavení konfigurace sestavy.

Indikace Optiflow probíhá na osvědčeném principu semaforu od zelené po červenou prostřednictvím jednotlivých LED. Tento signál je v pravém smyslu slova jasný každému uživateli, nevyžaduje komplikované odečítání nebo přepočty naměřených hodnot a lze jej vždy bezchybně identifikovat i z dálky a ve špatně osvětleném prostředí!

„Očividná technika“, která jde přímo k jádru věci

Čím je indikace Optiflow „zelenější“, tím vyšší je optimum výkon vysoušecí instalace. Zelená indikuje nerušený průtok vzduchu (> 90 %) izolační vrstvou podlahy.

Optiflow

Žlutá signalizuje, že stávající sestava ještě není správná, ale může být dále optimalizována dodatečnými výstupními otvory. Jestliže svítí červené diody LED, není průchod vzduchu optimální (< 30 %!) a bude nutné sestavu od základů změnit.

Výhody Optiflow pro vás:

 • Sestava vaší vysoušecí instalace
 • vždy na nejvyšším stupni účinnosti
 • Jasně pochopitelný, ihned zřejmý princip semaforu
 • Mimořádně dobře odečitatelná kontrolní indikace sestavy
 • i z velké dálky nebo ve tmě
 • Kratší doba vysoušení díky maximální optimalizaci výkonu